M Movement : ยะลามอบเงินช่วยเหลือทดแทนการประกันชีวิต

ยะลามอบเงินช่วยเหลือทดแทนการประกันชีวิตให้กับทายาทของเจ้าหน้าที่รัฐ 16 ราย ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ เพิ่มเติมรายละ 5 แสนบาท  รวม 8 ล้านบาท

            เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 54 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ศาลากลางจังหวัดยะลา นายกฤษฎา  บุญราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่เป็นทายาทของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จ.ยะลา จำนวน 16 ราย  เป็นเงิน 8 ล้านบาท โดยเงินจำนวนดังกล่าวทางศูนย์ปฎิบัติการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดยะลา ได้ขออนุมัติจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิต ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พศ.2550

            นายกฤษฎา  บุญราช ผวจ.ยะลา กล่าวว่า เงินช่วยเหลือที่มอบให้กับทายาทของเจ้าหน้าที่ ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาในครั้งนี้ เป็นเงินที่ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งจังหวัดยะลาว่า ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พศ.2550 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัด จัดให้มีการทำประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน เพื่อให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการปฎิบัติหน้าที่ราชการ โดยในครั้งนี้ได้มอบเงินทดแทนประกันชีวิตให้กับทายาทของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เสียชีวิตรายละ 5 แสนบาท จำนวน 16 ราย -สำนักข่าวมุสลิมไทย

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=96&id=19226
วันที่ : 20 พฤษภาคม 65 11:40:53
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com