M Southern : ยะลาปล่อยกุ้งกรามถวายเป็นพระราชกุศล

ชาว ยะลา พร้อมใจปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 1 ล้านตัว สู่แม่น้ำปัตตานี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่บริเวณท่าน้ำแม่น้ำปัตตานี ม.2 ต.เป้าะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงในแม่น้ำปัตตานีจำนวน 1 ล้านตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ประจำปี 2553 โดยมีผู้นำท้องถิ่นและประชาชนมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแม่น้ำปัตตานี นับเป็นโอกาสมหามงคลอีก
ครั้งหนึ่ง ที่พี่น้องชาว ต.เป้าะเส้ง และภาคราชการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี รำลึกถึงมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้ว ยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และเห็นความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ “กุ้งก้ามกราม” คืนสู่แม่น้ำดังกล่าว
ข้อมูบจาก sanook.com
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=94&id=8555
วันที่ : 2 ธันวาคม 64 13:57:25
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com