Dark Side : ผู้หญิงนะคะ เปิดศึกษาลึกล้ำลงไปใน จิตใจของสตรี รักผู้ชายมีจิตใจดี

เปิดศึกษาลึกล้ำลงไปใน จิตใจของสตรี รักผู้ชายมีจิตใจดี

พวกเธอมีใจให้กับผู้ชายที่มีใจกว้างอย่างมาก ส่อให้เห็นว่าผู้หญิงมักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการเห็นแก่ส่วนรวมก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของผู้ที่จะเลือกไว้เป็นคู่เชย...

วารสารวิชาการ "จิตวิทยาแห่งอังกฤษ" เปิดเผยว่า นักจิตวิทยาได้ศึกษาจิตใจของสตรี พบว่า พวกเธอล้วนแต่ปรารถนาผู้ชายที่มีจิตใจดีทั้งสิ้น

ดร.แพท บาร์คเลย์ หัวหน้าทีมศึกษา ได้พบในการทดลองว่า ผู้ชายผู้ที่เห็นแก่ส่วนรวม เช่น อุทิศเวลาทำงานการกุศล จะเป็นคนมีเสน่ห์ต่อสาวๆมากขึ้น

เขาบอกว่า "ตามที่ภูมิปัญญาชาวบ้านกล่าวว่า ผู้ชายที่มีจิตใจดี มีเสน่ห์สู้ผู้ชายแบบดาวร้ายไม่ได้ และมักจะเป็นฝ่ายอดกินเสียมากกว่านั้น ไม่จริง เราพบในการศึกษาว่า พวกเธอมีใจให้กับผู้ชายที่มีใจกว้างอย่างมาก ส่อให้เห็นว่าผู้หญิงมักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการเห็นแก่ส่วนรวมก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของผู้ที่จะเลือกไว้เป็นคู่เชย"

การศึกษาซึ่งทำกับสตรีแคนาดา 150 คน สรุปความเห็นของพวกเธอลงได้ว่า "หากผู้ชายคนไหนใจดีและมีเมตตาต่อผู้อื่น โดยไม่เลือกหน้า ก็พอเชื่อว่าเขาจะเป็นพ่อเป็นแม่คนที่ใจดีได้

อย่างไรก็ดี  ในการศึกษาทัศนคติของผู้ชายกลับปรากฏว่า พวกเขาไม่ถือเรื่องการมีใจกรุณาเป็นสิ่งสำคัญนัก.

ไทยรัฐ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=92&id=7968
วันที่ : 23 พฤษภาคม 65 13:33:29
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com