หะลาล-หะรอม : ฟัตวาอัลจีเรีย ห้ามบริโภคเนื้อวัวที่นำเข้าจากประเทศอินเดีย

สำนักข่าวมุสลิมไทย  ฟัตวาอัลจีเรีย ห้ามบริโภคเนื้อวัวที่นำเข้าจากประเทศอินเดีย

สำนักข่าวอัลอาราบิญา – การฟัตวาของ ชี้ค Shamseddin Bouroubi ซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้มีทัศนะแปลกแยก ทำให้เกิดความขัดแย้งในอัลจีเรีย เนื่องจากเขากล่าวว่า มุสลิมไม่ควรบริโภคเนื้อวัวที่นำเข้าจากประเทศอินเดีย เพราะอาจไม่ได้ถูกเชือดตามแบบอย่างของอิสลาม หรือแม้จะพิสูจน์ได้ว่าเชือดอย่างฮาลาล แต่วัวเหล่านั้นถูกเลี้ยงโดยผู้ที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ หรือนับถือสัตว์ต่างๆ

ชี้ค Bouroubi ออกฟัตวาดังกล่าวเมื่อวันพุธ (04/08) ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่หนังสือพิมพ์รายวัน al-Fadjr ของแอลจีเรียตีพิมพ์รายงานของ World Assembly Muslim Youth ซึ่งเป็นองค์กรศึกษาด้านอิสลามในอังกฤษ ซึ่งเปิดเผยเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกเนื้อวัวไปยังประเทศมุสลิมต่างๆ

รายงานระบุว่า กลุ่มมุสลิมอะฮฺมาดี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Qadiani ในอินเดีย คือกลุ่มที่ทำธุรกิจส่งเนื้อ และมีการใช้ตราฮาลาลกับเนื้อที่ไม่ได้ถูกเชือดอย่างฮาลาล เพื่อสามารถส่งเนื้อเข้าไปยังประเทศมุสลิมได้ มีผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกกว่า 500 คน ที่เกี่ยวข้องอยู่ในธุรกิจของกลุ่มอะฮฺมาดีนี้ และธุรกิจส่วนมากดำเนินอยู่ในกรุงลอนดอน

Djahid Zefzef ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทบรรจุภัณฑ์เนื้อของแอลจีเรีย กล่าวว่า ความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องเนื้อนำเข้าจากอินเดีย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเชือดฮาลาลหรือไม่ แต่เป็นเรื่องการแย่งชิงผลประโยชน์ และปล่อยข่าวทำลายกันระหว่างผู้นำเข้าเนื้อมากกว่า เนื้อที่บริษัทของเขานำเข้าจากประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม 4,000 ตัน ถูกต้องตามหลักมาตรฐานทุกประการ โดยบริษัทที่ส่งออกเนื้อในอินเดียได้รับการรับรองจากรัฐบาล และเนื้อส่วนมากมาจากรัฐมหารัชตะและรัฐอุตรประเทศ ซึ่งอยู่ทางตะวันตก และทางตอนเหนือของอินเดีย  - www.muslimthai.com


พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=44&id=14148
วันที่ : 27 มีนาคม 66 21:43:22
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com