วาไรตี้ : อย่ากลัวอิสลาม เพราะอิสลามนำมาซึ่งสาสน์แห่งสันติ ความดีงาม และความปรองดอง

สำนักข่าวมุสลิมไทย  อย่ากลัวอิสลามและมุสลิม เพราะอิสลามนำมาซึ่งสาสน์แห่งสันติ ความดีงาม และความปรองดอง


สำนักข่าวอาหรับ – เชค Abdul Rahman Al-Sudais อิหม่ามมัสยิดฮะรอมในมักกะฮฺ เดินทางไปร่วมพิธีเปิด และแสดงคุตบะฮฺ ที่มัสยิดเตาฮีดุ้ล อิสลาม ในเมืองแบล๊คเบิร์น เขตแลงคาเชอร์ ประทเศอังกฤษ พร้อมกับประกาศให้รู้กันโดยทั่วว่า อย่าได้กลัวเกรงอิสลาม และมุสลิม เพราะอิสลามนำมาซึ่งสาส์นแห่งสันติ ความดีงาม และความปรองดอง


มัสยิดใหม่แห่งนี้มีมูลค่าการก่อสร้าง 3.5 ล้านปอนด์ (5.37 ล้านดอลล่าร์) โดยได้รับการบริจาคเป็นปฐมฤกษ์จากราชวงษ์ผู้นำการ์ต้า จำนวน 1.5 ล้านปอนด์ ที่เหลือเป็นการบริจาคจากสมาชิกชุมชนมุสลิมแบล๊คเบิร์น โดยแต่เดิมสถานที่นี่มีการสร้างมัสยิดตั้งแต่ปี 1960 แต่ต่อมาสถานที่คับแคบไม่สามารถรองรับจำนวนมุสลิมที่เพิ่มมากขึ้นได้  จึงเป็นที่มาของการขยาย และสร้างเพิ่มเติมจนกลายเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเขตแลงคาเชอร์ โดยใช้เวลาถึง 6 ปีจึงแล้วเสร็จ

นอกจากนั้นอิหม่าม Al-Sudais ยังได้ฝากถึงมุสลิมที่อยู่ในประเทศตะวันตกอื่นๆ ว่าต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆ โดยต้องอยู่ในสังคมอย่างคนที่มีคุณค่า และสร้างสรรค์ และไม่ข้องแวะกับกิจกรรมที่อาจจะบ่อนทำลายความปลอดภัย และเสถียรภาพของสังคม และประเทศที่อาศัยอยู่

อิหม่ามยังเรียกร้องให้มุสลิมทำตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต และคำสอนของท่านศาสดา (ศอลฯ) ซึ่งท่านเคยไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านที่เป็นยิว อิหม่ามเรียกร้องให้มุสลิมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศาสนิกอื่น และว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการเผยแผ่อิสลาม มุสลิมทุกคนมีหน้าที่ในการเป็นทูตให้กับศาสนา โดยการปฏิบัติต่อมุสลิมด้วยกัน และศาสนิกอื่นด้วยความมีศีลธรรม และจริยธรรม รวมทั้งไม่ปฏิบัติการฉ้อฉล และอยุติธรรม

ลอร์ดอาดัม พาเทล ประธานมัสยิดกล่าวย้ำว่า มัสยิดแห่งนี้จะทำหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับมัสยิดในสมัยของท่านศาสดา (ศอลฯ) โดยจะเป็นศูนย์รวมในการให้ความรู้ ความเข้าใจในอิสลาม แก่ผู้สนใจทุกคนไม่เฉพาะแต่มุสลิม รวมทั้งเป็นสถานที่ให้บริการทางสังคมด้านอื่นๆ ด้วย

หลังจากเสร็จพิธีเปิด อิหม่ามได้ไปเยือนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามสำหรับสตรี ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของมัสยิด

อิหม่ามกล่าวย้ำอีกว่า สตรีอยู่ในสถานะที่สูงส่งในอิสลาม ซึ่งบุรุษมีหน้าที่ต้องดูแลพวกเธออย่างดี ท่านรู้สึกยินดีที่เห็นเยาวชนสตรีมุสลิมที่อยู่ในอีกส่วนหนึ่งของโลก ยังคงดำรงตนตามคำสอนในศาสนา และเทิดทูนคุณค่าของอิสลามอย่างภาคภูมิด้วยการคลุมฮิญาบ ซึ่งไม่ได้เป็นเครื่องกีดกั้นพวกเธอ จากการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ ร่วมกับศาสนิกอื่นในสังคม

ซาอิดะ พาเทล นักเรียนหญิงในโรงเรียนดังกล่าว แสดงความเห็นว่า อิหม่ามเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับมุสลิมทั่วโลก

โรงเรียนสตรีแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนอิสลามชั้นนำในประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา และยังเป็นเพียงโรงเรียนเดียวในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปัจจุบันมีนักเรียน 430  คน  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=43&id=13952
วันที่ : 27 มีนาคม 66 19:52:31
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com