Muslimthai Focus : นักวิทยาศาสตร์ทำแผนที่ยีนในสมุนไพรต้านไข้มาลาเรีย

บีบีซี นิวส์ ออนไลน์ 15 ม.ค.-นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการทำแผนที่หน่วยพันธุกรรมของพืชสมุน ไพรชิงเฮา ซึ่งสามารถนำมาสกัดทำเป็นยาต้านไข้มาลาเรียได้ แผนที่นี้จะช่วยนักวิทยาศาสตร์พัฒนาสมุนไพรชิงเฮาให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น

นักวิจัยพืชของอังกฤษ กล่าวว่า รหัสพันธุกรรมของต้นชิงเฮา (Artemesia annua) จะทำให้สามารถคัดเลือกต้นสมุนไพรที่ให้ผลผลิตดีที่สุด และนำมาเพาะพันธุ์โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาตัดแต่งพันธุกรรม

ในปัจจุบัน ยา “อาร์เทมิซินิน” ซึ่งเป็นยาดีที่สุดในการต้านไข้มาลาเรีย ได้มาจากต้นชิงเฮา ขณะนี้มีประชากรโลกประมาณร้อยละ 40 ที่เสี่ยงเป็นไข้มาลาเรีย ซึ่งมียุงเป็นพาหะ ในแต่ละปีจะมีประชากรโลกประมาณ 1 ล้านคนที่เสียชีวิต และในจำนวนนี้เป็นเด็กถึงร้อยละ 90 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงที่สุดคือ ในภูมิภาคแอฟริกาใต้ ทะเลทรายซาฮาราลงมา และหลายพื้นที่ในเอเชีย

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ในปีที่แล้วมีพื้นที่ราว 40,000 ไร่ ในจีน เวียดนาม แอฟริกา และอินเดีย ที่ปลูกต้นชิงเฮา ซึ่งนำมาผลิตเป็นยาอาร์เทมิซินินได้ปีละ 30 ตัน เพียงพอต่อการรักษาประชาชน 60 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่ต่ำในแอฟริกาและเอเชียทำให้ต้นทุนการผลิตยามีราคาแพง อีกทั้งประสบปัญหาพื้นที่เพาะปลูกลดลง จึงเกิดความหวั่นวิตกว่าอาจเกิดการขาดแคลนยา

ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือทางโมเลกุลที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำให้ต้นชิงเฮาให้ผลผลิตสูงอย่างรวดเร็ว เชื่อว่าจะเป็นแรงดึงดูดให้เกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาหันมาเพาะปลูก ขั้นตอนต่อไปคือนำต้นชิงเฮาที่ได้รับการปรับปรุงส่งไปยังแอฟริกา อินเดีย และจีน เพื่อให้ทดลองปลูกสร้างความแน่ใจว่าจะแข็งแรงเพียงพอเมื่ออยู่ในมือของเกษตรกร ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า เมล็ดพันธุ์ต้นชิงเฮาที่สามารถให้ผลผลิตสูงจะไปถึงมือเกษตรกรภายใน 2-3 ปีข้างหน้า.-สำนักข่าวไทย

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=7149
วันที่ : 26 พฤษภาคม 65 8:44:55
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com