Muslimthai Focus : สนง.แรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับบัณฑิตอาสาสมัคร จัดประเพณี งานวัน กวนอาซูรอ

     สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับบัณฑิตอาสาสมัคร จัดงานประเพณี “กวนอาซูรอ” เพื่อรำลึกถึงศาสดาองค์หนึ่งในศาสนาอิสลาม

     วันนี้(20 ม.ค. 53) นายอับดุลอาซิ เจ๊ะมามะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “กวนอาซูรอ” บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายกิจจา ศรีเจริญ แรงงานจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตอาสาสมัคร เข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน 80 คน

      สำหรับงานประเพณี “กวนอาซูรอ” ครั้งนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนราธิวาส หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและบัณฑิตอาสาสมัคร ตลอดจนเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของศาสนาอิสลามให้คงอยู่แก่ชนรุ่นหลังต่อไป อีกทั้งเพื่อรำลึกถึงนบีนุห์ศาสดาองค์หนึ่งในศาสนาอิสลาม

      “อาซูรอ” เป็นชื่ออาหารชนิดหนึ่งในสมัยโบราณ เป็นภาษาอาหรับหมายถึงการผสม การรวมกัน ซึ่งจะทำทุกๆ วันที่ 10 เดือนมูฮัรรอมของทุกปี วันอาซูรอนั้นเกิดขึ้นในสมัยนบีนุห์ หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ได้สงบลง ต่อมาท่านนบีนุห์และบรรดาผู้ศรัทธาจึงเกิดความคิดที่จะทำขนมอาซูรอร่วมใจ โดยบริจาคเสบียงอาหารที่มีอยู่คนละเล็กคนละน้อยที่เหลืออยู่ใส่กระทะใบใหญ่รวมกัน แล้วนำมากวนให้เข้ากันแล้วแบ่งกันรับประทาน

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=7117
วันที่ : 26 พฤษภาคม 65 20:58:06
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com