Muslimthai Focus : กยศ.เปิดกู้ออนไลน์วันนี้ สอบประวัติ1วันกู้ได้ทันที
"ธาดา" เปิดให้ผู้กู้รายใหม่ลงทะเบียนขอกู้ออนไลน์ผ่าน www.studentloan.or.th วันนี้ (11 ม.ค.) คาดครอบคลุมนักเรียน-นักศึกษากว่า 3.3 แสนคน ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน รอผลเช็กประวัติไม่เกิน 1 วันยื่นกู้ได้ทันที

รศ.นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2553 นี้ กยศ.จะปล่อยกู้นักเรียน นิสิต-นักศึกษา ประมาณ 9 แสนราย ภายใต้งบประมาณ 3.2 หมื่นล้านบาท โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นปล่อยกู้ต่อเนื่องหรือผู้กู้รายเก่า 5.6 แสนราย และผู้กู้รายใหม่ 3.3 แสนราย ซึ่งสำหรับผู้กู้รายใหม่นั้น กยศ.จะเปิดให้ยื่นกู้ออนไลน์ผ่านระบบ e-Studentloan ที่ www.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคมนี้ โดยผู้กู้สามารถลงทะเบียนเข้าใช้ และบันทึกข้อมูลจริงทางเว็บไซต์ ส่วนผู้กู้ต่อเนื่องสามารถเข้าระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รศ.นพ.ธาดากล่าวต่อว่า สำหรับแนวปฏิบัติในการขอกู้ยืมเงิน กยศ.ด้วยระบบ e-Studentloan ยังเป็นรูปแบบเดิม โดยผู้ขอกู้ยืมรายเก่าและผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ต้องเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีสถานภาพเป็นนักเรียน-นักศึกษาในระดับมัธยมปลาย อาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาเท่านั้น โดยลงทะเบียนขอรหัสผ่านทาง www.studentloan.or.th แล้วรอผลตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 วัน จึงเข้าไปป้อนข้อมูลการขอกู้ยืมได้ จากนั้นสถานศึกษาจะได้รับรายชื่อผู้ยื่นขอกู้ เรียกสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมต่อไปโดยผู้มีสิทธิ์กู้ยืมต้องทำสัญญากู้ ยืมผ่านระบบอีกครั้งพร้อมยื่นแบบแสดงค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อไป

ทั้งนี้วงเงินให้กู้ยืม กยศ.ขึ้นอยู่กับสาขาและระดับการศึกษา จึงขอแจ้งผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงิน ให้เข้าไปดูรายละเอียดโดยเร็วหรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2610-4888 หรือสถานศึกษา ซึ่งตอนนี้ทาง กยศ.ได้ส่งหนังสือไปยังคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 และคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 เพื่อประสานไปยังสถานศึกษาทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว.
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=6892
วันที่ : 25 มีนาคม 66 18:08:21
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com