Muslimthai Focus : ป๋าเปรมเยี่ยมโรงเรียนเก่า

ป๋าเปรมเยี่ยมโรงเรียนเก่า

วันนี้(11ธ.ค.) พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.มหาวชิราวุธสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ พล.อ.เปรมได้เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนจบการศึกษาและเป็นศิษย์เก่าอาวุโส ถือเป็นเอกบุรุษแห่งมหวชิราวุธที่ชาวมหาวชิราวุธทุกคนรัก ศรัทธาและภาคภูมิใจ โดยพล.อ.เปรมฯ ได้ให้โอวาทแก่ คณะครู อาจารย์และนักเรียน ขอให้ยึดถือความเป็นคนไทยและจงภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ไม่ว่านักเรียนจะนับถือศาสนาใดก็ตามก็คือคนไทย โดยเฉพาะนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามในจงหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกคนเป็นคนไทยมีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ ทุกคน รวมทั้งให้กำลังใจกับครู อาจารย์ นักเรียนในการที่จะรักษาและสร้างชื่อเสียงของโรงเรียนให้มั่นคงตลอดไป.

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=6381
วันที่ : 21 มีนาคม 66 8:43:52
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com