Muslimthai Focus : เลขาธิการสภาการศึกษา ระบุ สัมมนาการวิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซีย ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
เลขาธิการสภาการศึกษา ระบุ การจัดการประชุมสัมมนาการวิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซีย ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พัฒนาด้านการศึกษาระหว่าง 2 ประเทศ
นายธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวถึงการจัดการประชุมสัมมนาการวิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2 เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า จากการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองประเทศได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน การวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งการประชุมสัมมนาการวิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซีย จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยทั้ง 2 ฝ่ายผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ มีการนำเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางด้านการศึกษามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน อาทิ ทั้ง 2 ประเทศมีปัญหาเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กเหมือนกัน , การจัดการศึกษาอิสลาม เป็นต้น ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ก็อยากขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับครูอาจารย์ในประเทศในการที่จะก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติ
เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวอีกว่า ในปีหน้าประเทศมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาครั้งต่อไปประมาณเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศให้ความสนใจร่วมกัน และอาจให้โรงเรียนที่อยู่บริเวณตามแนวชายแดน เป็นโรงเรียนที่สร้างความร่วมมือทำงานวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมการคิดค้นใหม่ๆ
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5881
วันที่ : 2 ธันวาคม 64 13:29:09
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com