Muslimthai Focus : นายกฯยัน ทำทุกอย่างทุ่มดับไฟใต้ไม่ว่าจะรอนานแค่ไหน
นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้นำศาสนาอิสลาม 150 คน เข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อรับโอวาท โดยนายอภิสิทธิ์ให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเป้าหมายสำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเท อย่างไรก็ตามปัญหาที่สะสมและมีความสลับซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการแก้ไข รัฐบาลต้องใช้ความอดทนเพื่อให้การแก้ปัญหาได้บรรลุอย่างแท้จริง ในด้านนโยบายเราเน้นความยุติธรรมและการพัฒนาที่จะเป็นหัวใจให้ลุล่วงไปได้ ซึ่งงาน กอ.รมน.จะมีการจัดระบบให้ฝ่ายการเมืองได้เข้าไปรับผิดชอบมากขึ้น นอกจากนี้ครม.เพิ่งอนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตลักษณ์และวัฒนธรรมในพื้นที่
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงห่วงใยราษฎรในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอด และได้พระราชทานแนวทางพระราชดำริ ที่รัฐบาลได้น้อมนำมาปฏิบัติ ยืนยันว่าทุกงานกำลังมีการผลักดันอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องพัฒนา การเพิ่มรายได้ สิ่งที่ตนเองอยากฝากคือท่านที่เป็นผู้นำจิตวิญญานประชาชนในพื้นที่ เผยแพร่คำสอนที่ถูกต้อง เพราะกลุ่มก่อความไม่สงบจะใช้วิธีปลุกปั่น ดังนั้นถ้าเราสามารถทำให้ประชาชนเห็นความตั้งใจ จริงใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหา จะเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืน หากประชาชนไม่อยากพูด หรือบอกความต้องการมา รัฐบาลก็จะไม่ทราบความรู้สึกประชาชน รัฐบาลเชื่อว่าการให้แนวทางที่ถูกต้องจะนำสู่การปแก้ปัญหาได้ แม้จะต้องรอแค่ไหนก็ตาม
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=5159
วันที่ : 3 กรกฎาคม 65 17:56:56
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com