Muslimthai Focus : เรื่องของโค - กระบือ ช่วงถือศีลอด

มุสลิมไทยดอทคอม คุมเข้ม โรคปากเท้าเปื่อย โค-กระบือช่วงถือศีลอด
www.muslimthai.com

ปศุสัตว์ เผยไทยมีความเสี่ยงรับโรคปากเท้าเปื่อย เหตุนำเข้าโค-กระบือ จากประเทศเพื่อนบ้าน  โดยเฉพาะช่วงปลายปี ในพื้นที่ภาคใต้ เทศกาลถือศีลอด ผู้ นับถือศาสนาอิสลาม..  

นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนัก งานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่งได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ทั้งชนิด Asia1 และชนิด A ในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันประเทศไทยยังมีการนำเข้าโค-กระบือ จากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อโรคดังกล่าวเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปี ในพื้นที่ภาคใต้มีความต้องการบริโภคโคค่อนข้างมากตามเทศกาลถือศีลอดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการป้องกัน จึงให้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจด่านกักกันสัตว์รณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้เปียกชุ่มในสถานที่เสี่ยงต่างๆ อาทิ ตลาดนัดค้าสัตว์ โรงฆ่า สถานกักสัตว์ ต้นทาง-ปลายทาง ตั้งจุดตรวจการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และภูเก็ต พร้อมทั้งชะลอการนำเข้าโค-กระบือจากประเทศพม่า 

พร้อมทั้งเร่งทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนโค-กระบือทุกตัวตามระบบ NID (การทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก และกาญจนบุรี ให้แล้วเสร็จภายในกันยายน 2552 นอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่ตั้งด่านและจุดตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเข้มงวด และหากมีการเคลื่อน ย้ายจะทำได้เฉพาะโค-กระบือ ที่มีเครื่องหมายตามระบบ NID เท่านั้น.

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=4210
วันที่ : 21 มีนาคม 66 7:59:20
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com