Muslimthai Focus : อิหร่านชี้ก่อการร้ายอุปสรรคสันติภาพ

อิหร่านชี้ก่อการร้ายอุปสรรคสันติภาพ

อิหร่าน จัดประชุมใหญ่สมัชชาอิสลาม พร้อมเผย ภัยจากผู้ก่อการร้าย เป็นภัยที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสันติภาพของโลก



อยาตอลเลาะห์ โมฮัมหมัด อาลี ทาคิรี ในฐานะ เลขาธิการใหญ่สมัชชาโลกมุสลิม ชาวอิหร่าน ซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมชาติพันธมิตรอิสลามิก ในกรุงเตหะราน เผยว่า ภัยจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคสำคัญในการสกัดกั้นสันติภาพของชาวโลก และชาวโลก ควรที่จะช่วยกันปราบปรามการก่อการร้าย หากต้องการให้เกิดสันติภาพในโลกนี้

สำหรับ การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนระหว่างประเทศเข้าร่วมมากกว่า 150 คน โดยสมาชิกที่ประชุมส่วนใหญ่ ต่างร่วมแสดงท่าทีเรียกร้องให้ รัฐบาลสหรัฐ คำนึงถึงความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกสมัชชาโลกอิสลาม เพื่อความสอดคล้องกัน นำไปสู่ความยุติธรรมและสันติภาพในที่สุด
ที่มา ไอเอ็นเอ็น


พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=18113
วันที่ : 15 สิงหาคม 65 13:03:01
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com