Muslimthai Focus : รอง ผวจ.นรฯต้อนรับสื่อมุสลิมตะวันออกกลางลงพื้นที่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจากตะวันออกกลางร่วม 20 ชีวิต ที่เข้ามาติดตามการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จชต.

นราธิวาส - รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้ต้อนรับคณะสื่อมวลชนมุสลิมจากประเทศตะวันออกกลางจำนวน 20 คน ที่ได้มาเยือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
       
       วันนี้ (12 พ. ค.) ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเดชรัฐ สิมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการต้อนรับคณะสื่อมวลชนมุสลิมจากประเทศตะวันออกกลางและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 20 คน ที่เดินทางมาเยือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
       
       ทั้งนี้เพื่อพบปะผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โอกาสนี้สื่อมวลชนมุสลิมจากประเทศตะวันออกกลางยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานทางภาครัฐอีกด้วย
       
       ด้านนายเดชรัฐ สิมศิริ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะสื่อมวลชนมุสลิมจากประเทศตะวันออกกลางเป็นอย่างยิ่ง การที่คณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการเกษตรกรรม
       
       ด้าน MR. IIDAR GABIDULLIN ( นายไอดา แก๊บบิดุลลิน ) สื่อมวลชนจากประเทศรัสเซีย ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ความรู้สึกที่ได้เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและน่าสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมชื่นชมพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางเกษตรกรรม และได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามที่หาดูได้ยากในประเทศของตน รวมไปถึงได้การเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในระหว่างประเทศได้อีกด้วย

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=18104
วันที่ : 25 มีนาคม 66 18:35:46
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com