Muslimthai Focus : บ้านราคาถูก บ้านราคาประหยัด การเคหะฯเร่งระบายบ้านเอื้ออาทร ก่อนขึ้นราคาปีหน้า 2-10%
การเคหะฯเร่งระบายบ้านเอื้ออาทร ก่อนขึ้นราคาปีหน้า 2-10%

นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานในปี 2554 ว่า กคช.ได้ทบทวนยุทธศาสตร์ขององค์กร และกำหนดบทบาทใหม่ให้เหมาะสมกับความสามารถและภารกิจหลัก เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและชัดเจน สอดคล้องกับแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่ง กคช.มีแผนที่จะนำโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ชะลอการก่อสร้างโครงการ โดยจะเลือกโครงการที่อยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพมาพัฒนารวม 67 โครงการ จำนวน 45,000 ยูนิต มูลค่ารวม 35,000 ล้านบาท เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2554-2558 

 

นายสุชาติกล่าวว่า ส่วนการลงทุนในที่ดินเดิมที่มีศักยภาพ (แลนด์แบงก์) จะเน้นการพัฒนาโครงการสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ซึ่งจะดำเนินการปีละ 2,000 ยูนิต และโครงการบ้านรัฐสวัสดิการ (ประเภทเช่า) ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนที่อยู่อาศัยของข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และโครงการบ้านปฐมภูมิ เป็นโครงการเพื่อรองรับผู้มีรายได้น้อย โดยคัดเลือกพื้นที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า หรือแหล่งประกอบอาชีพ โครงการแรกที่ดำเนินการ คือ โครงการกรีนเพลส ปากเกร็ด จำนวนก่อสร้าง 2,000 ยูนิต 

 นายสมชัย เชาว์พฤฒิพงศ์ รองผู้ว่าการ กคช.กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2553 มีประชาชนให้ความสนใจที่อยู่อาศัยของ กคช.ทั้งสิ้น 67,262 ราย ผ่านการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 52,007 ราย คิดเป็นมูลค่า 20,284 ล้านบาท

นายสมชัยกล่าวอีกว่า ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคมนี้ กคช.ได้จัดงาน คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะฯ ครั้งที่ 1 เปิดให้ประชาชนเลือกซื้อบ้านหรืออาคารชุดหลากหลายทำเลในราคาที่เหมาะสมประมาณ 44,433 ยูนิต (ณ 5 พฤศจิกายน 2553) โดยนำโครงการบ้านเอื้ออาทรพร้อมอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และภูมิภาค จำนวนประมาณ 40,122 ยูนิต ลูกค้าวางเงินจองเพียง 3,000 บาท ก็สามารถทำสัญญาและยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ทันที  
นายสมชัยกล่าวว่า นอกจากนี้สถาบันการเงินยังให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษในปีแรก ธอส. 3% ธนาคารออมสิน 1.25% และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 3% สำหรับผู้ประกันตนสิทธิพิเศษทาง ธอส. ให้อัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี คงที่ 5 ปี พิเศษเพียง 250 คนแรกเท่านั้น        

 "สำหรับการเปิดขายครั้งนี้จะคงราคาเดิมของบ้านเอื้ออาทรเป็นครั้งสุดท้าย และตั้งแต่ปีหน้าจะมีการปรับขึ้นราคาใหม่ประมาณ 2-10% หรือตั้งแต่ราคา 5,000-40,000 บาทต่อหน่วย จำนวน 50 โครงการ โดยเลือกทำเลที่มีศักยภาพ เช่น เชียงใหม่มาขายในงานดังกล่าว ซึ่งตั้งเป้ายอดขายทั้งงานรวม 1 หมื่นยูนิต" นายสมชัยกล่าว

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=15701
วันที่ : 29 มกราคม 66 16:35:24
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com