Muslimthai Focus : อุตสาหกรรมรถยนต์กระหึ่ม ปรับเป้ายอดผลิตนิวไฮรับตลาดไทย-ทั่วโลกพุ่ง

Pic_98309

 

อุตสาหกรรมรถยนต์กระหึ่ม

จากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปี 1.4 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 160,000 คัน โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 56.16% ที่ผลิตได้ 990,000 คัน ซึ่งเป็นยอดผลิตที่สูงที่สุดตั้งแต่ไทยเริ่มผลิตรถยนต์ในปี 2504…


นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า กลุ่มอุตสาหกรรมได้ปรับเป้าหมายการผลิตรถยนต์ปีนี้เป็น 1.56 ล้านคัน จากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปี 1.4 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 160,000 คัน โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 56.16% ที่ผลิตได้ 990,000 คัน ซึ่งเป็นยอดผลิตที่สูงที่สุดตั้งแต่ไทยเริ่มผลิตรถยนต์ในปี 2504 การปรับเป้าดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งยอดขายภายในประเทศ การส่งออกเติบโตขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปี

ทั้งนี้   สามารถแบ่งเป็นการผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศจำนวน 670,000 คัน เพิ่มขึ้น 70,000 คัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 42.95% ของยอดการผลิตทั้งหมด และเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 223,000 คัน หรือคิดเป็น 49.89% โดยในปีที่แล้วสามารถผลิตได้ 447,000 คัน ขณะที่การผลิตเพื่อส่งออกปรับเพิ่มอีก 900,000 คัน เป็น 89,000 แสนคัน จากเป้าหมายเดิมที่ 800,000 คัน คิดเป็นสัดส่วน 57.5% ของยอดการผลิต และเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 338,000 คัน หรือคิดเป็น 61.23% ซึ่งถือเป็นยอดการผลิตเพื่อส่งออกมากที่สุดตั้งแต่ไทยเริ่มมีการส่งออกรถยนต์

นายสุรพงษ์กล่าวว่า สำหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ได้ปรับเป้าเพิ่มจากเดิมอีก 120,000 คัน รวมเป็น 1.9 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.28% แบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 1.7 ล้านคัน และผลิตเพื่อการส่งออก 140,000 คัน ขณะที่ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศประจำเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 70,500 คัน สูงที่สุดในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 62.6% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของประเทศที่มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงขึ้น ประชากรมีกำลังซื้อมากขึ้น ประกอบกับการเติบโตของตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมจากลูกค้ากลุ่มใหม่ รวม 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) มียอดขายทั้งสิ้น 356,000 คัน เพิ่มขึ้น 54.1% ขณะเดียวกัน สถานการณ์การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือน มิ.ย. ส่งออกได้ 69,200 คัน เพิ่มขึ้น 95.69% จากการสั่งซื้อในทุกตลาด โดยมีมูลค่าการส่งออกที่ 31,200 ล้านบาท รวม 6 เดือน ส่งออกรถยนต์ได้ 418,000 คัน เพิ่มขึ้น 78.11% มีมูลค่าการส่งออก 195,000 ล้านบาท

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=13993
วันที่ : 1 กรกฎาคม 65 11:14:34
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com