Muslimthai Focus : ทำเนียบแฉฮัลโหลเบอร์เดียวกระหน่ำโทร1,500ครั้งด่ารบ. คอป.ชุด"คณิต"ย้ำทำงานอิสระโปร่งใส ไม่ชี้ผิด-ถูก
ทำเนียบแฉฮัลโหลเบอร์เดียวกระหน่ำโทร1,500ครั้งด่ารบ. คอป.ชุด"คณิต"ย้ำทำงานอิสระโปร่งใส ไม่ชี้ผิด-ถูก

คอป.ย้ำทำงานอิสระ โปร่งใส ตรงไปตรงมา เปิดตัวเครือข่าย-ภาคีร่วมงาน ไม่ตัดสินใครถูก-ผิด มุ่งหาต้นตอความขัดแย้ง "มาร์ค"เรียกร้องภาคธุรกิจทำเพื่อสังคมบ้าง ทำเนียบสรุปโครงการ "6 วัน 63 ล้านความคิด" แฉสายด่ารัฐบาล เป็นหมายเลขเดิม-บุคคลเดียวกัน กระหน่ำโทร1,500 ครั้ง


นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) แถลงข่าวร่วมกับกรรมการ 8 คนที่โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม โดยกล่าวถึงกรอบการดำเนินงานที่ตั้งอยู่บนแนวคิดหลัก 3 ประการ พร้อมกับย้ำว่า คอป. จะยึดมั่นในหลักการความอิสระในการดำเนินงานอย่างชัดเจน ความตรงไปตรงมา ความเป็นกลาง ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความหลากหลายทางสาขาวิชา


ทั้งนี้ นอกจาก คอป.ยังมีกลุ่มบุคคลเครือข่ายหรือภาคีที่ได้แสดงเจตนารมณ์และความพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ คอป. อาทิ นายชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นายสุริชัย หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลังจากนี้ ประธาน คอป.จะเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งแรกเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง และกรอบเวลาในการดำเนินงานต่อไป


นายคณิตกล่าวถึงกรอบเวลาการทำงานว่า คาดว่าต้องใช้เวลา 2 ส่วน ส่วนแรกดูข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น และอีกส่วนค้นคว้าถึงสาเหตุของปัญหา ภาพรวมน่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี แต่ตามกำหนดไม่เกิน 2 ปี แต่อย่างไรก็ตาม จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด และจะรายงานอย่างต่อเนื่องทุกระยะ


"คอป.จะเชิญผู้ที่เกิดความขัดแย้งทุกฝ่ายมานั่งพูดคุยกัน แต่หากเจรจาตกลงกันไม่ได้ ก็จะตั้งคนกลางซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่ายมาพูดคุย แต่ยอมรับว่าเป็นแนวทางที่ยาก เพราะยังปรองดองกันไม่ได้ รวมทั้งไม่มีคนกลางซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่ายอย่างแท้จริง จึงมาสู่รูปแบบคณะกรรมการที่เป็นกลาง มีการประสานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยเน้นการป้องกันความขัดแย้งมากที่สุด เชื่อว่าทุกคนไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงเสียเลือดเสียเนื้อ โดยจะหาความจริงและไม่ให้เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอีก" นายคณิต กล่าว


นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้มีบทบาทตัดสินว่าใครถูกใครผิดในกระบวนการยุติธรรม แต่จะมีกรอบความจริงที่กว้างขึ้น โดยจะทำความจริงให้ปรากฏว่าความขัดแย้งเกิดจากอะไร และใครเป็นต้นเหตุ ส่วนจะต้องรับผิดดำเนินคดีหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาดูอีกหลายอย่าง

 

 

ขณะที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ภาคธุรกิจ : พลังหลักขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย" เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมในการลดความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำในสังคม ที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ย่านสุขุมวิท ว่าที่ผ่านมามีเสียงเรียกร้องจากภาคธุรกิจว่าต้องการการเมืองที่นิ่งและความสงบ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า ไม่มีใครเรียกร้องการเมืองที่นิ่งและสังคมที่สงบได้ ทุกคนต้องร่วมกันสร้างแทนการตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไรให้สังคมจะสงบ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ต้องถามว่าธุรกิจจะทำอย่างไรเพื่อสร้างเสริมสังคม นี้คือโจทย์ใหญ่ที่สุด ถ้ามองในแง่การปฏิรูป ความสำเร็จอยู่ที่การดึงคนทุกภาคส่วนมาร่วมขบวนการ ซึ่งภาคธุรกิจเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนสังคมเป็นหลัก รัฐบาลไม่มีเงินของตนเอง แต่เกิดจากภาษีจากธุรกิจและประชาชน การกล่าวเช่นนี้ไม่ใช่การปฏิเสธความรับผิดชอบ แต่ต้องเข้าถึงแก่นการทำงานของแต่ละฝ่าย


"ผมขอเรียกร้องให้ภาคธุรกิจทำอะไรเพื่อสร้างสังคมที่ดี เป็นการย้ำเตือนว่าภาคธุรกิจไม่สามารถแยกส่วนจากสังคมได้ โดยขอให้ภาคธุรกิจดำเนินการเริ่มตั้งแต่ระดับที่หนึ่งคือ การทำตามกฎหมาย ระดับที่สองรับผิดชอบต่อสังคม ระดับที่สามการทำกิจการเพื่อสังคม ซึ่งวันนี้ภาคธุรกิจมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมมากแค่ไหนทำตามกฎหมายหรือไม่ และที่ละเลยกฎหมายจนมีส่วนสร้างปัญหามากน้อยเพียงใด" นายอภิสิทธิ์กล่าว

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะทำงานโครงการ "6 วัน 63 ล้านความคิด เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย" สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่ 1-6 กรกฏาคม ว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น 61,681 สาย


เรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ 
1.ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน (ปัญหาหนี้สิ้น รายรับ-รายจ่าย) 14,723 สาย คิดเป็น 24% 
2.ปัญหาเรื่องการเมือง 8,166 สาย หรือ 14% 
3.ปัญหาการศึกษา 5,320 สาย หรือ 9% และ 
4.ปัญหาสวัสดิการสังคม 5,219 สาย หรือ ร้อยละ 9


ทั้งนี้ ยังมีการแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในหัวข้อต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 3-6 เช่น ระบบสาธารณูปโภค การให้บริการทางสาธารณสุข ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการโทรคมนาคม กระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปตำรวจ การปฏิรูปสื่อ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น การให้บริการของภาครัฐ ในขณะที่สายที่โทรศัพท์ต่อว่า และไม่ประสงค์แสดงความคิด ซึ่งตรวจสอบพบว่า มีจำนวนหนึ่งที่โทร.มาเป็นหมายเลขโทรศัพท์เดิม โดยบุคคลเดียวกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,500 ครั้งหรือคิดเป็นร้อยละ 2.5


ทั้งนี้ โครงการนี้ ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อไปโดยใช้ช่องทาง ตู้ ปณ. 9999 ทำเนียบรัฐบาล และทางเว็บไซต์ www.pm.go.th การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ การจัดเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนโดยคณะกกรรมการชุดต่างๆ เป็นต้น โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึง สิ้นเดือนกันยายน จากนั้นจะรวบรวมเพื่อนำไปประกอบพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศต่อไป


นางพรรณศิริ กุลนารถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนผ่านโครงการ 6 วัน 63 ล้านความคิด ในทำนอง หน้าห้องพูดจาไม่สุภาพว่า ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้โทรศัพท์มาที่ห้องทำงานจริง และแจ้งว่าเป็นคนไข้จากโรงพยาบาลศรีธัญญา อยากร้องเรียนเรื่องเพื่อนคนไข้มีการทะเลาะวิวาท และถูกทำร้ายร่างกาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องไว้และบอกว่า จะดำเนินการตรวจสอบให้ แต่บุคคลดังกล่าวก็ได้มีการโทรศัพท์เข้ามาอีกหลายสิบครั้ง เจ้าหน้าที่จึงมีการโต้ตอบตามปกติ


นายวิทเยนทร์ มุตตามระ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ ได้แก่ ค่าอาหารสำหรับอาสามัครทุกวันๆละ 3 มื้อ ค่ารถรับส่งตามจุดสำคัญต่างๆ และค่าเดินสายโทรศัพท์ ส่วนค่าโทรศัพท์ขอความอนุเคราะห์จาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ทุกราย


อาสาสมัครที่มาร่วมโครงการฯมาจาก เครือข่าย Facebook เครือข่ายอาสาสมัครที่เคยรับสายฮ็อตไลน์ของ ศอฉ. นักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น สำหรับดารา ศิลปินที่มาร่วม ได้รับการสนับสนุนจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น จำกัด เป็นต้น มิได้มีค่าตอบแทนใดๆ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=13899
วันที่ : 25 มีนาคม 66 17:02:58
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com