การศึกษา : ม.6 เฮ! ลั่น สทศ.ให้ฟรี 2.5 คะแนน "ความถนัดวิทย์"
ม.6 เฮ! ลั่น สทศ.ให้ฟรี 2.5 คะแนน "ความถนัดวิทย์"

อานิสงส์ เด็กเกือบแสน หลังตรวจพบ ข้อ 22 ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง ด้าน ผอ.สทศ.วอนเชื่อมั่นคลังข้อสอบ แม้ข้อสอบผิบ่อยแต่ก็ให้เรื่องความยุติธรรม รับอาจถูกฟ้องเพราะเด็กเสียประโยชน์ยื่น "รับตรง"

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.54 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีนักเรียนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ สทศ.เพื่อขอให้ตรวจคะแนนใหม่ ในวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ข้อที่ 22 ของการสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 3/2553 (สอบเดือน ต.ค.53) เนื่องจากข้อสอบไม่มีคำตอบที่ถูกต้องนั้น สทศ.ได้ตรวจข้อสอบแล้ว พบว่าข้อสอบไม่มีคำตอบจริง จึงให้คะแนนฟรี 2.5 คะแนน โดยจะมีนักเรียนที่ได้คะแนนฟรี จำนวน 97,510คน นอกจากนี้หากนักเรียนที่เข้าสอบดังกล่าวต้องการให้ สทศ. ตรวจสอบเฉลยคำตอบข้ออื่นๆ ใหม่ ให้ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ สทศ. ภายในวันที่ 31 ม.ค.นี้

ต่อข้อถามการที่ข้อสอบของ สทศ.ผิดพลาดบ่อยๆ จะทำให้ขาดความเชื่อนั้น ผอ.สทศ. กล่าวว่า ไม่อยากให้ทุกคนมองว่า เมื่อข้อสอบผิดพลาดแล้วให้คะแนนเพิ่ม จะทำให้นักเรียนและผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นข้อสอบ แต่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องของความยุติธรรม เมื่อพบว่าข้อสอบผิดพลาด ต้องแก้ไขและให้คะแนนกับเด็ก ส่วนที่ว่าเด็กที่ใช้คะแนนดังกล่าวไปกับการรับตรง ซึ่งรับเสร็จไปเรียบร้อยแล้วอาจจะฟ้อง สทศ.ได้ เนื่องจากมาแก้ไขคะแนน นั้น สทศ.ยินดีที่จะรับเรื่องดังกล่าวและพร้อมที่จะชี้แจงเรื่องนี้ แต่หัวใจสำคัญที่จะนำคะแนน GAT-PAT ไปใช้ อยู่ที่การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอด มิสชั่นส์กลาง ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ

"สาเหตุหนึ่งที่ยังมีการร้องเรียนข้อสอบ GAT-PAT ผิด อาจจะเป็นเพราะ สทศ.มีการนำเฉลยคำตอบขึ้นเว็บไซต์เป็นครั้งแรก จากที่จะนำแค่ข้อสอบขึ้นเท่านั้น จึงทำให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนช่วยกันตรวจสอบข้อสอบของ สทศ. ผมว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ในการตรวจสอบนี้จะต้องมีการกำหนดเวลาในการตรวจสอบด้วย เพื่อให้การทำงานได้เดินหน้า ขณะเดียวกัน สทศ.จะต้องนำปัญหาที่พบไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในสอบครั้งต่อๆ ไป"

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม สทศ.ยังมีแผนระดมผู้เชี่ยวชาญในการออกข้อสอบ มาช่วยกันพิจารณา ว่าจะมีวิธีในการออกข้อสอบอย่างไรให้ดีที่สุดและไม่ผิดพลาด ส่วนข้อสอบและเฉลยคำตอบของการสอบ GAT-PAT ครั้งต่อไปเดือน มี.ค.54 เบื้องต้นจะมีการนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ แต่อาจจะต้องนำเรื่องนี้หารือกับบอร์ดใหม่ของ สทศ .ในช่วงเดือน มี.ค.นี้ เพื่อขอความเห็นด้วย

 

ที่มา สยามรัฐ วันที่ 19 มกราคม 2554

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=16&id=16476
วันที่ : 29 มิถุนายน 65 16:23:38
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com