มุสลิมดอทคอม : ดูไบสั่งทำลายไข่ที่ผสมเทียม อ้างอิงหลักการทางศาสนา

มุสลิมไทยดอทคอม  ดูไบสั่งทำลายไข่ที่ผสมเทียม อ้างอิงหลักการทางศาสนา
www.muslimthai.com

ดูไบ – หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ คาลีจ ไทมส์ ตีพิมพ์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รายงานเมื่อวันจันทร์ (22/02) ว่า มีการสั่งให้คลินิกผสมเทียม ทำลายไข่ที่ผสมแล้วจำนวน 5,000 ใบ ทั้งนี้โดยอ้างอิงหลักการทางศาสนา


ดูไบสั่งทำลายไข่ที่ผสมเทียม อ้างอิงหลักการทางศาสนา


กฎหมายของรัฐที่บังคับใช้ในปี 2008 สั่งห้ามมิให้มีการเก็บสะสมไข่ที่ผ่านการผสมเทียมแล้ว ด้วยเหตุผลในการป้องกันมิให้เกิดการผิดพ่อ ผิดแม่ หรือข้ามวงศ์ตระกูลครอบครัว

หนังสือพิมพ์ดังกล่าวไม่ได้ชี้แจงแสดงเหตุผลอย่างละเอียด แต่หลักการอิสลามคือ ต้องสามารถระบุเอกลักษณ์ของพ่อ-แม่ ที่แท้จริงตามสายเลือดได้ เพราะเด็กต้องใช้ชื่อที่ระบุสายของบิดา

ในกรณีนี้ไข่ที่นำไปทำลาย เป็นไข่ที่ผสมเทียมนอกมดลูกแล้ว และแช่แข็งไว้รอเวลาที่จะจำเป็นต้องใช้ในอนาคต ไข่ที่ผสมแล้วจำนวนประมาณ 5,000 ชุด ถูกเก็บไว้ที่ ศูนย์ Gynaecology and Fertility Center ซึ่งเป็นศูนย์ของรัฐบาลเพียงแห่งเดียวในดูไบ ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินขั้นตอนการผสมเทียมได้ และยังมีไข่ที่ผสมแล้วอีกจำนวนหนึ่ง ถูกแช่แข็งไว้ที่โรงพยาบาล al-Tawam ในอัล-อีน ซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของอาบูดาบี ราว 150 กิโลเมตร  - มุสลิมไทยดอทคอม

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=7760
วันที่ : 1 กรกฎาคม 65 12:10:40
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com