มุสลิมดอทคอม : ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนด วันอีฏิ้ลอัดฮา ปี 2552

มุสลิมไทยดอทคอม ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนด วันอีฏิ้ลอัดฮา ปี 2552

      ตามที่ สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1430 ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น

    ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

    อาศัยอำนาจจุฬาราชมนตรี ผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย และอำนาจตามความในมาตรา 8 (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศง 2550 ขอประกาศว่า วันอีฏิ้ลอัดฮา ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1430 ตรงกับ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

   จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศได้ทราบโดยทั่วกัน

                                         ประกาศ ณ. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552

                                                                จุฬาราชมนตรี

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=5872
วันที่ : 7 ธันวาคม 64 7:29:58
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com