มุสลิมดอทคอม : โลกอาหรับ ถึงเวลาปฏิวัติ เมื่อมีประชากรไม่รู้หนังสือถึง 60 ล้านคน

สำนักข่าวมุสลิมไทย - โลกอาหรับ ถึงเวลาปฏิวัติ เมื่อมีประชากรไม่รู้หนังสือถึง 60 ล้านคน

ดูไบ – รายงานด้านการศึกษาในภูมิภาคเปิดเผยว่า ชาติอาหรับอาจต้องเผชิญกับความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และสังคม หากไม่เร่งลงทุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน

การที่เยาวชนขาดไร้ซึ่งระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ อันเนื่องมาจากรัฐบาลมุ่งใช้จ่ายในด้านความมั่นคงมากกว่า ลงทุนในด้านการศึกษา มีผลให้เยาวชนไม่มีความกระตือรือร้นด้านการเมือง

อาเดล อับดุลลาติฟ แห่งโครงการพัฒนาของสหประชาชาติ ระบุในรายงาน Arab Knowledge Report 2009 ว่า ประเทศเหล่านี้นำทรัพยากรมาลงทุนเพื่อความมั่นคงมากเกินไป โดยถ้าหันมาลงทุนในด้านการศึกษาด้วยจำนวนที่เท่ากัน จะทำให้สังคมเจริญพัฒนาขึ้น

รายงานดังกล่าวยังระบุว่า สาเหตุหลักไม่ได้มาจากประเด็นเรื่องเงิน แต่เนื่องมาจากการไม่กล้าปฏิรูปด้านการศึกษามากกว่า โดยในปี 2002-2005 ประเทศโอมานใช้จ่ายด้านการศึกษาเพียงร้อยละ 3.0 ของจีดีพี. ในขณะที่ใช้จ่ายด้านการทหารถึงร้อย ละ 11.9 ในปี 2005 ปีเดียว

ตามข้อมูลของ UNDP ในปี 2005 ประเทศซาอุดี้อาระเบีย ใช้จ่ายด้านการทหารถึงร้อยละ8.2 ในขณะที่ลงทุนด้านการศึกษาเพียงร้อยละ 6.8 ของจีดีพี.ในประเทศ

อาดี้ล รอชีด อัล-ชาเรด หัวหน้ามูลนิธิด้านการศึกษาในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กล่าวว่า  ระบบการศึกษาที่รัฐบาลจัดสรรให้ล้วนไม่มีคุณภาพ ในขณะที่การศึกษาเอกชนมีคุณภาพดีเยี่ยม โดยใน 10 ปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏการพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งๆ ที่มีพร้อมทั้งเงิน และการลงทุน

ความไม่รู้หนังสือเป็นอุปสรรคใหญ่ของโลกอาหรับ ซึ่งประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ 1 ใน 3 หรือประมาณ 60 ล้านคน ไม่สามารถอ่านหรือเขียนหนังสือได้ และในจำนวนที่ระบุนี้เป็นผู้หญิงถึง 2 ใน 3 ส่วน

รายงานระบุว่า เด็กที่ถึงวัยเข้าเรียนระดับประถมแต่ไม่ได้เข้าเรียน มีถึงประมาณ 9 ล้านคน ในขณะที่ร้อยละ 45 ของจำนวนประชากร ไม่จบระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะมีผลกระทบทำให้เกิดความยากจนเพิ่มขึ้นในสังคม รวมทั้งความไม่เสมอภาคทางชนชั้น และนำไปสู่ความไม่มีเสถียรภาพของประเทศในที่สุด - muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=5607
วันที่ : 3 กรกฎาคม 65 13:00:43
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com