มุสลิมดอทคอม : ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เมื่อ ชาวยิว ในสวิส ออกโรงตำหนิกลุ่มต่อต้านการสร้างหออะซาน

GENEVA - Switzerland's biggest Jewish groups said Wednesday that a far-right push to ban the construction of minarets here was a "threat" to religious harmony and hindered the integration of Muslims.

"The referendum infringes religious freedom, a concept enshrined in the constitution," said the Swiss Federation of Jewish Communities and the Platform of Liberal Jews in Switzerland in a statement.

เจนีวา – วันพุธ (28/10) ที่ผ่านมา กลุ่มชาวยิวในสวิตเซอร์แลนด์ ออกโรงตำหนิกลุ่มนักการเมืองฝ่ายขวา ที่พยายามเร่งเร้าให้ประชาชนเห็นด้วยกับการห้ามสร้างเสาสูงตามมัสยิด โดยกล่าวว่าเป็นการคุกคาม และขัดขวางความสมานฉันท์ทางศาสนา รวมทั้งความสัมพันธ์อันสงบสุขระหว่างคนในชาติที่มีความแตกต่างหลากหลาย

สันนิบาตประชาคมชาวยิวสวิส และกลุ่มยิวเสรีแห่งสวิสฯ ออกแถลงการณ์ระบุว่า  การจัดให้มีการลงประชามติเพื่อขอเสียงไม่สนับสนุนให้สร้างหออะซาน เป็นการละเมิดเสรีภาพ และมโนคติที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ผู้มีสิทธิลงคะแนนชาวสวิส ฯ จะเป็นผู้ตัดสินว่า ควรห้ามสร้างหอสูงตามมัสยิดในประเทศสวิสหรือไม่ รัฐบาลสวิส และกลุ่มการเมืองหลักอื่นๆ สนับสนุนว่า ผู้มีสิทธิลงคะแนนควรออกเสียงไม่เห็นด้วยกับการสั่งห้าม และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ทั้งผู้นำชาวคริสต์ ชาวยิว และมุสลิม ในสวิส ประสานเสียงพร้อมเพรียงกันให้ปฏิเสธการห้ามนี้

อิสลามเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากรองจากศาสนาคริสต์ โดยมีมุสลิมประมาณ 310,000 คน จากประชากรสวิส ฯ ทั้งหมดจำนวน 7.5 ล้านคน ปัจจุบันในประเทศสวิส ฯ มีมัสยิดเพียง 4 แห่งที่มีหออะซาน และมีแผนที่จะสร้างเป็นเป็นแห่งที่ 5 แต่ได้มาถูกขัดขวางเสียก่อน

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=5585
วันที่ : 23 ตุลาคม 64 11:45:34
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com