มุสลิมดอทคอม : ภาพ พันธมิตรประท้วงหน้ารัฐสภา

ประมวลภาพเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2553 จากรัฐสภา ซึ่งเป็นบรรยากาศตอนบ่าย 2 โมง

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา


 

ภาพพันธมิตรประท้วงที่รัฐสภา

 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=15706
วันที่ : 20 พฤษภาคม 65 10:15:37
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com