มุสลิมดอทคอม : สภาชูรอเห็นชอบกษัตริย์ตั้งมูลนิธิส่งเสริมการกุศลโลก

สำนักข่าวมุสลิมไทย  สภาชูรอเห็นชอบกษัตริย์ตั้งมูลนิธิส่งเสริมการกุศลโลก

สำนักข่าวอาหรับ – สภาชูรอซาอุดี้ หนุนหลังกษัตริย์อับดุลเลาะฮฺ ในดำริที่พระองค์จะก่อตั้งมูลนิธิการกุศล และกิจการด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (KAIFCH)


มีการถกเถียง และหารือกันในระหว่างสมาชิกสภาชูรอ ในการประชุมครั้งที่ 43 เมื่อวันอาทิตย์ (17/09) เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งมูลนิธิดังกล่าว ซึ่งมุ่งส่งเสริมการสานเสวนาระหว่างศรัทธา และนำเสนอภาพที่แท้จริงของอิสลาม และมุสลิมทั่วโลก

 Abdullah Al-Asheikh ประธานสภาชูรอ ได้สรรเสริญในพระราชดำริจัดตั้งมูลนิธิดังกล่าว พร้อมเสริมว่า องค์กรดังกล่าวจะช่วยบรรเทาทุกข์คนที่ประสบภัยทั่วโลก พร้อมทั้งส่งเสริมอุมมะฮฺมุสลิมที่ยินดีทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส รวมทั้งช่วยเผยแผ่อุดมการณ์ที่แท้จริงของอิสลาม ซึ่งส่งเสริมสันติ ความยุติธรรม ความอดทน และความรักฉันท์พี่-น้องในหมู่มุสลิม

นอกจากนั้น มูลนิธิยังจะทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณค่าของอิสลาม ด้วยการจัดพิมพ์หนังสือและนิตยสาร, ช่วยเหลือองค์กรการกุศลอื่นๆ ที่สนับสนุนคนยากไร้ และด้อยโอกาส รวมทั้งการจัดการประชุม และการบรรยายในหัวข้อต่างๆ  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=14867
วันที่ : 29 มีนาคม 66 19:41:20
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com