มุสลิมดอทคอม : ผลสำรวจหญิงซาอุดี้ติดอันดับร่ำรวย

สำนักข่าวมุสลิมไทย หญิงซาอุดี้กุม 1 ใน 4 ส่วนความร่ำรวย

สำนักข่าวอัลอาราบิญา  – หนังสือพิมพ์ al-Hayat ฉบับภาษาอังกฤษตีพิมพ์ในลอนดอน เปิดเผยรายงานจากสำนักจัดการเงินทุน Almasa Capital ที่ระบุว่า สตรีในซาอุดี้ถือครองเงินทุนที่เป็นเงินสด เป็นสัดส่วนถึง 11.9 พันล้านดอลล่าร์

แต่ถึงแม้จะมีเงินมากมายปานใด แต่ผู้หญิงที่นี่ก็ยังคงไม่รู้สึกถึงอำนาจที่มีอยู่ในมือ เนื่องจากพวกเธอชินกับการถูกกักอยู่ในกรอบทั้งด้านการเมืองและสังคม

ตามรายงานดังกล่าว ผู้หญิงซาอุดี้มีจำนวนคิดเป็นร้อยละ 45 ของประชากรทั้งประเทศ

สตรีที่ได้รับการศึกษา หรือรู้หนังสือในซาอุดี้ มีจำนวนร้อยละ 79 ในจำนวนนี้ 65 % ออกทำงาน

อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 78.3 ของสตรีที่จบการศึกษาระดับวิทยาลัยในซาอุดี้ไม่ได้ทำงาน

ถึงแม้สตรีจะกำความร่ำรวยถึง 1 ใน 4 ของประเทศ แต่พวกเธอก็ไม่ได้ชื่นชม หรือมีความเหมาะสมกับสถานะเช่นนั้น

ผลการวิจัยที่ทำโดยหนังสือพิมพ์ Asarq Alawsat เปิดเผยว่า ไม่ได้มีการแนะนำสตรีที่ร่ำรวยเหล่านี้ ถึงการนำเงินไปลงทุนในด้านต่างๆ

ในปี 2009 ผู้หญิงในตะวันออกกลางที่ร่ำรวยคิดเป็นร้อยละ 22 ของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม จำนวนนี้ก็ยังต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้หญิงร่ำรวยทั่วโลกที่คิดเป็นร้อยละ 27

ผู้หญิงยุโรปที่ร่ำรวยคิดเป็นร้อยละ 26 ในภูมิภาค และเป็นผู้หญิงในรัสเซียร้อยละ 21

สำนักที่ปรึกษา Boston Consulting รายงานว่า ความร่ำรวยของผู้หญิงในตะวันออกกลางไม่ได้เป็นไปแบบก้าวกระโดด แต่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ

มีการคาดคะเนว่า ความร่ำรวยของเหล่าสตรีทั่วโลกจะเติบโตเพิ่มขึ้น 8 % นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นไป ซึ่งมากกว่าเมื่อเทียบกับระหว่างปี 2004-2009 ที่มีตัวเลขเพียง 7%

ส่วนสตรีที่รำรวยในตะวันออกกลางจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เช่นกัน และมีการคาดคะเนว่าผู้หญิงในแอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา ก็จะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นด้วย

ข้อมูลของ Boston Consulting ได้จากการสุ่มถามความเห็นสตรี 500 คน และสัมภาษณ์สตรีที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูงด้านการเงิน การธนาคาร จำนวน 70 คน - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=109&id=14147
วันที่ : 25 มีนาคม 66 17:56:07
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com