หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
การบินไทย รับมอบใบรับรองฮาลาล และใบรับรองระบบ HAL-Q

การบินไทย รับมอบใบรับรองฮาลาล และใบรับรองระบบ HAL-Q
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

               ฝ่ายครัวการบิน (ดอนเมือง) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีลงนามรับมอบใบรับรองฮาลาล   รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ   พร้อมทั้งรับใบรับรองระบบ HAL-Q   เพื่อแสดงถึงการเป็นผู้ผลิตอาหารฮาลาลที่มีขั้นตอนการผลิตเป็นไปตามบทบัญญัติตามหลักศาสนาอิสลาม และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

               นายปิยสวัสดิ์   อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)   เปิดเผยว่า ฝ่ายครัวการบิน ได้จัดให้มีพิธีรับมอบใบรับรองฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย   พร้อมทั้ง ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและใบรับรองระบบ HAL-Q จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงมาตรฐานในการผลิตอาหารฮาลาลที่ได้ดำเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

               โดยใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานสำคัญในครั้งนี้   จะทำให้การผลิตอาหารฮาลาลของฝ่ายครัวการบิน ที่ดอนเมือง ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตรงตามวัตถุประสงค์สำคัญของคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านมาตรฐานฮาลาลของวุฒิสภา   เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางด้านการบริการอาหารฮาลาล    โดยขอบข่ายโครงการนี้ ยังครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมการผลิตอาหารฮาลาลของฝ่ายครัวการบินดอนเมือง เพื่อการผลิตอาหารคาว   อาหารหวาน   ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่   และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ   สำหรับใช้บริการบนเที่ยวบินการบินไทยเส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางระหว่างประเทศ   รวมทั้งการนำไปจำหน่ายโดยทั่วไป   และการจัดส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ อีกด้วย

 

               ทั้งนี้   เมื่อปี 2553 ก่อนได้รับการรับรองระบบฮาลาล   ฝ่ายครัวการบิน ดอนเมือง ได้เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แช่แข็งไปยังประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3.3 ล้านชิ้น มีมูลค่าการส่งออก 15.3   ล้านบาท   และคาดว่าหลังจากได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลระบบต่างๆ แล้ว จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเบเกอรี่แช่แข็งไปยังกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมในประเทศต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การได้รับใบรับรองให้ฝ่ายครัวการบิน ที่ดอนเมืองเป็นครัวฮาลาลอีกแห่งหนึ่ง   ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการรับการบริการอาหารในเที่ยวบินให้แก่ผู้โดยสารชาวไทยมุสลิมที่เดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษของบริษัทฯ เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี 2554 ที่จะออกเดินทางไปและกลับระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 25 พฤศจิกายน 2554   ด้วย

               สำหรับขีดความสามารถในการผลิตอาหารฮาลาล ของฝ่ายครัวการบิน ดอนเมืองนั้น มีความสามารถและศักยภาพในการผลิตอาหาร ฮาลาลประเภทต่างๆ   ดังนี้ ประเภทอาหารร้อน   - สำหรับบริการบนเที่ยวบินการบินไทยเส้นทางภายในประเทศ ประมาณ 48 6, 000 ชุด/ปี   - สำหรับการจัดจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศ ประมาณ 300 , 000 ชุด/ปี   ประเภทอาหารกล่อง (จัดเป็นชุด) - สำหรับบริการบนเที่ยวบินการบินไทย เส้นทางภายในประเทศ ประมาณ 3.66 ล้านกล่อง/ปี   - สำหรับการจัดจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศ ประมาณ 280 , 000 กล่อง/ปี   - สำหรับบริการจัดงานนอกสถานที่ ประมาณ   127 , 000   กล่อง/ปี ประเภทผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ -
สำหรับบริการบนเที่ยวบินการบินไทย เส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางระหว่างประเทศ ประมาณ   27   ล้านชิ้น/ปี   - สำหรับจัดจำหน่ายภายในประเทศ ประมาณ 12 ล้านชิ้น/ปี   - สำหรับส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 5.8 ล้านชิ้น/ปี   ประเภทอาหารว่างบรรจุกล่อง - สำหรับจัดจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศ ประมาณ 1.2 ล้านกล่อง/ปี ประเภทเครื่องดื่ม - สำหรับจัดจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศ เช่น น้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพรไทย ประมาณ 13 ล้านหน่วย/ปี 

 

 

               อนึ่ง โครงการระบบบริหารเพื่อเตรียมอาหารฮาลาล และระบบ HAL-Q   ฝ่ายครัวการบินดอนเมือง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และความร่วมมือด้านวิชาการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการตรวจประเมินผล   จนได้รับใบรับรองระบบฮาลาล   รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล   และใบรับรองระบบ HAL-Q   แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างกัน และความไว้วางใจในกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจนได้รับการรับรองให้เป็นครัวฮาลาล             

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185