หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ทุนการศึกษาโอมานและจอร์แดน

ทุนการศึกษาโอมานและจอร์แดน

ทุนการศึกษาของรัฐบาลโอมาน
             
                  กระทรวงอุดมศึกษาประเทศโอมาน ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาไทยตามโครงการ Programme of Oman Culture and Scientific Cooperation ประจำปีการศึกษา ๒o๑๑ - ๒o๑๒ จำนวน ๑ ทุน มีรายละเอียดดังนี้

                   ๑. ผู้ได้รับทุนสามารถเลือกสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ Sultan Qaboos University, Colleges of Applied Science, Technical Colleges, College of Banking and Financial Studies และ Institute of Islamic Sciences
                   ๒. ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบ จำนวน ๒ ชุด ในแต่ละชุดมีเอกสาร ดังนี้
                        ๒.๑ ใบแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Transcript)
                        ๒.๒ สำเนาสูติบัตร พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ
                        ๒.๓ ใบรับรองความประพฤติ พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ
                        ๒.๔ สำเนาหนังสือเดินทาง
                        ๒.๕ รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔ รูป
                   ๓. ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าใช้จ่ายได้แก่ เบี้ยเลี้ยงเดือนละ ๒oo โอมานเรียลหรือ ๕๑๘ ดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมค่าที่พัก การเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

ปีละ ๑ ครั้ง และค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ (ไม่รวมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการขับรถโดยไม่มีประกันภัยและไม่มีใบขับขี่) ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถหารายละเอียดสถาบันการศึกษาโอมานได้จากเว็บไซต์ www.iofss.net, www.hct.edu.om, www.mohe.gov.om และ www.cbfs.edu.om โดยสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.bic.moe.go.th และส่งพร้อมเอกสารประกอบไปยัง สถานเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย อาคารแสงทองธานี ชั้น ๓๒ เลขที่ ๘๒ ถนนสาทร บางรัก กรุงเทพฯ ๑o๕oo ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ o ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๕

ทุนการศึกษารัฐบาลจอร์แดน ปีการศึกษา 2011/ 2012
 
                   Ministry of Higher Education and Scientific Research ของประเทศจอร์แดนได้เสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาไทย (เฉพาะค่าลงทะเบียน) ประจำปีการศึกษา 2010/2011 จำนวน 5 ทุน แยกเป็นคณะและสาขา ดังนี้

                   1. มหาวิทยาลัย Aal Al Bayt จำนวน 3 ทุน เพื่อศึกษาสาขาฟิกฮ์ (กฏหมายอิสลาม) อิสลามศึกษา และภาษาอาหรับและอักษรศาสตร์ สาขาละ 1 ทุน
                   2. มหาวิทยาลัย Mu’tah จำนวน 2 ทุน เพื่อศึกษาสาขาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับและอักษรศาสตร์ สาขาละ 1 ทุน
                   หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
                                   1.      ใบแสดงผลการเรียน (ภาษาอังกฤษ) 1 ชุด ถ้าเป็นวุฒิศาสนา แปลเป็นภาษาอาหรับ
                                   2.      ใบรับรองจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 1 ชุด
                                   3.      สำเนาสูติบัตร (ภาษาอังกฤษ) 1 ชุด
                                   4.      รูป 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
                   ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต  กรุงเทพฯ  10300   โทร 0 2628 5646 ต่อ  115  ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2554   สนใจดูรายละเอียดของมหาวิทยาลัยได้ที่ http://www.mutah.edu.jo/  และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจอร์แดนได้ที่  http://www.mfa.go.th/web/2386.php?ld=357

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185