หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
คนรักถ่ายภาพห้ามพลาด กิจกรรมดีๆ ในงานวันเด็กกำพร้าปีนี้

คนรักถ่ายภาพห้ามพลาด! กิจกรรมดีๆ ในงานวันเด็กกำพร้าปีนี้

           มูลนิธิศรัทธาชนฯ จัดประกวดภาพถ่ายเด็กกำพร้าในงานวันเด็กกำพร้าที่กำลังจะมาถึงในรอมฎอนปีนี้ หวังดึงคนรุ่นใหม่ใส่ใจและเข้ามามีส่วนร่วมกับการดูแลเด็กกำพร้ามากขึ้น

           มูลนิธิศรัทธาชนฯเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ขอเชิญช่างภาพทั้งมือสมัครอาชีพและมือสมัครเล่นรวมไปถึงผู้ที่สนใจจะมีส่วนร่วมทั่วไป ร่วมสนุกกับกิจกรรมเฟ้นหาสุดยอดภาพถ่ายชาวกำพร้า ภายในงาน “วันเด็กกำพร้า วันผู้ศรัทธาหลั่งน้ำใจ ครั้งที่ 13” ภายใต้หัวข้อ “มองผ่านเลนส์ วิถีลูกกำพร้า วันผู้ศรัทธาหลั่งน้ำใจ” โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083-070-3512

           งานวันเด็กกำพร้านั้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า และปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แล้ว ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 หรือวันเสาร์แรกของเดือนรอมฎอน ณ ลานหน้าห้าง ไทวัสดุ มีนบุรี

รายละเอียดการประกวด

คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวดเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ไม่จำกัดเพศ อายุ หรือสาขาอาชีพ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด           

          ๑) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด    ต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงอารมณ์ของเด็กกำพร้าในงาน “วันเด็กกำพร้า วันผู้ศรัทธาหลั่งน้ำใจ ครั้งที่ 13” ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 ณ ห้างไทวัสดุ มีนบุรี  
         
          ๒)  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด  ต้องเป็นภาพสี หรือขาวดำ ขนาดภาพ ๑๒  นิ้ว  X ๑๘  นิ้ว สำหรับรูปภาพ    พาโนรามา อนุญาตให้ด้านใดด้านหนึ่ง เท่ากับ ๑๒ นิ้ว หรือ ๑๘ นิ้ว  ส่วนอีกด้านหนึ่งตามความเหมาะสม ถ่ายจากกล้องฟิล์ม  สามารถอัดขยายจากต้นฉบับที่เป็นฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ ฟิล์มสไลด์ หรือถ่ายจากกล้องดิจิตอล ที่มีความละเอียดไม่ต่ำ กว่า ๖ ล้านพิกเซล โดยผู้ส่งเข้าประกวดห้ามปรับแต่งภาพเกินความเป็นจริง  
        
          ๓)  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด  ต้องติดบนการ์ดแข็งสีดำ กำหนดให้เหลือขอบภาพโดยรอบด้านละ ๒ นิ้ว พร้อมคำบรรยาย  ใต้ภาพ ด้านหลังระบุ ชื่อ-สกุล ผู้ถ่ายภาพ ระบุที่อยู่ตามกฎหมายที่ตรวจสอบได้ เพื่อยืนยันความถูกต้อง หรือที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยสะดวก ชื่อภาพ รูปแบบการถ่ายภาพและบรรยายเรื่องราว/ความประทับใจ (๓-๕  บรรทัด) พร้อมไฟล์ต้นฉบับ บันทึกลงแผ่น CD-R  เป็น JPEG Image file  และส่งมาที่ มูลนิธิศรัทธาชน เพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า อาคารรักษ์สุภา แมนชั่น ซ.ลาดพร้าว 114 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม
 
           ๔)  ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ต้องลงทะเบียนสมัครภายในวันงานที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับสัญลักษณ์แสดงตนและรหัสประจำตัวก่อน 
         
          ๕)  ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทางไปรษณีย์ ต้องไม่กระทำผิดเงื่อนไขข้างต้นและจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ 
          
          ๖) ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเท่านั้น ต้องเป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน หากพิสูจน์ได้ภายหลัง ว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดกระทำผิดเงื่อนไข ข้างต้น ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้ว กลับคืนหรือตัดสิทธิในการรับรางวัล
           
          ๗)  คณะกรรมการตัดสิน มีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลและผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุดและไม่รับการอุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
          
          ๘)  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดคนหนึ่ง มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้หลายรางวัล   ซึ่งรางวัลที่ได้รับเป็นเงิน

          ๙) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ พร้อมไฟล์ต้นฉบับ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และผู้จัดการประกวดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น  ภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด คงมีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗  มาตรา ๑๘ มีสิทธิ์ในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลง   ให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป  
          
          ๑๐)   ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกคน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้า  ประกวดหรือรับรางวัล รวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้ว กลับคืน     
        
          ๑๑)  คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดภาพถ่าย “มองผ่านเลนส์ วิถีลูกกำพร้า วันผู้ศรัทธาหลั่งน้ำใจ” ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด        
   
          ๑๒)  ภาพที่ส่งเข้าประกวด  ผู้จัดมีสิทธิ์ที่จะคัดเลือกนำออกแสดงในที่ต่าง ๆ  และพิมพ์เผยแพร่โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ  แก่เจ้าของภาพ  ทั้งนี้จะปรากฏชื่อนามสุกลเพื่อแสดงความขอบคุณเจ้าของภาพนั้น ๆ        
   
          ๑๓) ถือว่าผู้ส่งภาพทราบกติกาและยินดีปฏิบัติตามทุกประการ

หมายเหตุ  การตัดสินภาพถ่ายในครั้งนี้กระทำโดยเปิดเผย และขอเชิญผู้ส่งภาพเข้าประกวด และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังคำตัดสินจากคณะกรรมการฯ ได้

คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย
1. คุณคอลิด  ปู่ทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
2. คุณคอลิด  แยนา ช่างภาพมืออาชีพ
3. อ.อำพรรณี สะเตาะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปภาพถ่าย มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  3,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000   บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000   บาท
 
๑)  ลงทะเบียนสมัคร ได้ที่วันงาน เสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 ณ ไทวัสดุ มีนบุรี          
๒)  ปิดรับภาพถ่าย ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2554          
๓)  ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554

สอบถามรายละเอียดข้อมูลที่คุณนาอีม  วงค์เกษร มือถือ 0843912416, 0830703512

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185