หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ดร.อับดุลกอเดร ซี.ฟูกิจกาญจน์ นำ OSHRD ยึดหลักการอิสลามบริหารงานสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ดร.อับดุลกอเดร ซี.ฟูกิจกาญจน์
นำ OSHRD ยึดหลักการอิสลามบริหารงานสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
.......................................................................

@@ ความเป็นมา @@

                ปัจจุบันก็เป็นทราบกันดีอยู่แล้วว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ แต่หลายองค์กรยังขาดการวางแผน วางระบบ โครงสร้าง กระบวนการ ขั้นตอน รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาที่ถูกต้อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงไม่ประสบความสำเร็จ ผมจึงได้ก่อตั้ง องค์กรแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ขึ้น สำหรับชื่อภาษาอังกฤษคือ Organization of Strategic Human Resource Development เรียกย่อ ๆ ว่า OSHRD โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญด้านการวางแผน วางระบบ วางโครงสร้าง และขั้นตอนเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครบวงจร

@@ จุดเด่นขององค์กรและกลุ่มเป้าหมาย @@               เราพร้อมด้วยเครื่องมือ องค์ความรู้และทฤษฎีที่ทันสมัย รวมไปถึงมีผู้ที่มีประสบการณ์และสำเร็จการศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ เพื่อให้องค์กรทุกประเภททั้งภาครัฐ และเอกชนที่เข้ามาใช้บริการเต็มเปี่ยมไปด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

@@ ลักษณะรูปแบบการทำงาน การบริหารองค์กร @@

               เราจะยึดอิสลามเป็นหลักในการบริหารงาน และทำงานทุกขั้นตอน และเนื่องจากองค์กรเราเป็นองค์กรเครือข่ายอิสระ จึงมีสมาชิกอยู่มากมาย และสมาชิกของเราก็ได้กระจายตัวกันไปเป็นที่ปรึกษา และวิทยากรให้กับองค์ต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด ผลการดำเนินงานขณะนี้จึงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

@@ รูปแบบการให้บริการขององค์กร @@

               การให้บริการของเราจะมี 4 ประเภทหลัก คือ 

          1. การสนับสนุนแบบแบ่งส่วน หรือเรียกว่า Subdivide Supports (SS) คือ การวางแผน วางระบบ วางโครงสร้าง กระบวนการ ขั้นตอนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์โดยจัดทำเฉพาะเรื่อง เช่น การสร้างระบบวิเคราะห์ SWOT การจัดทำระบบการสร้างกลยุทธ์ TOWS matrix หรือการสร้างระบบความสามารถ (Competency) และอื่่น ๆ อีกมากมาย
          2. การสนับสนุนแบบครบวงจร หรือเรียกว่า Complete Supports (CS) คือ การวางแผน วางระบบ วางโครงสร้าง กระบวนการ ขั้นตอน รวมถึงดำเนินการ ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ทั้งระบบด้วยสูตรเฉพาะขององค์กรเรา
          3. การสนับสนุนแบบรายเดือน หรือเรียกว่า Monthly Supports (MS) คือ การดูแลรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ตามขอบข่ายงานที่ตกลงกัน โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน
          4. การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและพัฒนา หรือ Training & Development (T&D) โดยทางองค์กรจะมีหลักสูตรที่เปิดรับผู้สมัครลงทะเบียนเข้าอบรม (Public Training) และมีการจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้กับองค์กร โดยในลักษณะนี้แต่ละองค์กรสามารถกำหนดหัวข้อ รูปแบบ และรายละเอียดต่าง ๆ ได้เอง ซึ่งอาจรวมถึงการเที่ยวพักผ่อนพร้อมกับการฝึกอบรมพนักงานด้วย@@ ทิศทางแผนการทำงานขององค์กรในอนาคต @@

                เราจะมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุสลิม และองค์กรของมุสลิมให้มีศักยภาพสูงสุดเพื่อผงาดสู่แถวหน้าบนเวทีโลก

@@ บริการแนะนำในช่วงนี้ @@

               ด้วยความมุ่งมั่นตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ขณะนี้เราได้จัดตั้งโครงการ “SHRD Consultants Delivery Project” เพื่อส่งที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และสำเร็จการศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าไปร่วมทำงานกับองค์กรของมุสลิม เพื่อจัดทำแผน วางระบบ โครงสร้าง และกระบวนการ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อนำพาองค์กรของมุสลิมสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยจะคิดค่าบริการเพียง 9,990 บาท ต่อเดือน และรับจำนวนจำกัดเพียง 10 องค์กรเท่านั้น


@@ ฝากอะไรสำหรับผู้ที่สนใจ @@

               สำหรับผู้ที่สนใจบริการของเรา สามารถติดต่อผมได้โดยตรงที่ [email protected] หรือ โทร. 08-5908-1318 หรือเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.oshrd.org
               สำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก็ขอเรียนเชิญเข้ามาเป็นสมาชิกกับองค์กรเราเพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุสลิมต่อไป
               สุดท้ายอยากให้มุสลิมทุกคน และองค์กรของมุสลิมทุกองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาตนเอง และพี้น้องมุสลิมเราให้มีศักยภาพจนผงาดอยู่แถวหน้าบนเวทีโลกให้ได้

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185