หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
การเคหะเร่งพลิกฟื้นองค์กร พร้อมสร้างบ้าน ECOVILLAGE

การเคหะเร่งพลิกฟื้นองค์กร
พร้อมสร้างบ้าน ECOVILLAGE


           การเคหะแห่งชาติจัดแถลงข่าวแนวทางการดำเนินงานและนโยบายที่อยู่อาศัย โดยมีนายวิฑูรย์  เจียสกุล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน พร้อมทั้งเปิดตัวในฐานะผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติคนใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง


           นายวิฑูรย์  เจียสกุล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เห็นชอบแผนพลิกฟื้นองค์กร และให้คงธุรกรรมโครงการบ้านเอื้ออาทรไว้กับการเคหะแห่งชาติต่อไป ซึ่งแผนพลิกฟื้นฯ ดังกล่าวประกอบด้วย แผนบริหารจัดการโครงการบ้านเอื้ออาทรจะต้องจัดสร้างแล้วเสร็จตามที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 281,556 หน่วย ภายในปี 2556 ปัจจุบันสร้างเสร็จแล้ว 253 โครงการ 242,149 หน่วย แผนบริหารจัดการทรัพย์สินรอการพัฒนาที่เกิดจากการชะลอโครงการบ้านเอื้ออาทร 143 โครงการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะดำเนินการในปี 2554-2558 จำนวน 67 โครงการ จำนวน 35,879 หน่วย วงเงินลงทุนประมาณ 3.16 หมื่นล้านบาท ในระยะแรกจะจัดทำ 29 โครงการ 17,634 หน่วย และกลุ่มที่จะพัฒนาภายหลังปี 2558 จำนวน 76 โครงการ โดยจะเร่งนำที่ดินออกขาย 23 โครงการ 1,500 ไร่ มูลค่า 2,000 ล้านบาท รวมทั้งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2558 จำนวน 53 โครงการ 62,325 หน่วย  ส่วนแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งเพิ่มรายรับและลดรายจ่าย มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้จากการบริหารอาคารเช่าที่มีอยู่กว่า51,733 หน่วย ปัจจุบันมีรายได้ 600-700 ล้านบาท/ปี และแผนการปรับโครงสร้างองค์กร จะลดขนาดขององค์กรให้เล็กลง เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน และสอดรับกับบทบาทใหม่ ได้แก่ บทบาทเชิงสังคม บทบาทเชิงพาณิชย์ และหน่วยงานเฉพาะกิจ

              ทั้งนี้ จะหาแนวทางช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ทั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรและเคหะชุมชน เพราะมีจำนวนมากที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของระบบสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั่วไป โดยจะจัดตั้งฝ่ายบริหารสินเชื่อและหนี้ เพื่อดำเนินการจัดหาและปล่อยสินเชื่อในโครงการเช่าซื้อเต็มรูปแบบ ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะกู้เงินจากสถาบันการเงินและนำมาปล่อยกู้ให้กับลูกค้าในอัตราดอกเบี้ยประมาณ 7 % คงที่เป็นเวลา 5 ปี

 สำหรับโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนจะดำเนินการ 2 ประเภท คือ ที่ดินที่มีศักยภาพสูง ซึ่งการเคหะแห่งชาติต้องการเก็บไว้ แต่จะให้เอกชนเข้ามาเช่าใช้ประโยชน์ระยะเวลา 20 -30 ปี เช่น พัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ  และที่ดินที่มีศักยภาพปานกลางจะให้เอกชนเข้ามาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหรือโครงการเชิงพาณิชย์ ในเบื้องต้นได้ศึกษาความเป็นไปได้แล้ว 11 โครงการ มูลค่า 5,700 ล้านบาท คือ โครงการที่มีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท 10 โครงการ และโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท ได้แก่ เมืองใหม่บางพลีที่เข้าข่ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 คาดว่าจะประกาศเชิญชวนให้เอกชนที่สนใจร่วมลงทุนกับการเคหะแห่งชาติภายในเดือนกันยายน 2554 และน่าจะได้ผู้ดำเนินการพัฒนาที่ดินอย่างน้อย 3 โครงการภายในเดือนตุลาคม 2554

           นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้อย่างเป็นระบบภายใต้โครงการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ECOVILLAGE) ยึดหลัก “การพึ่งพาตนเองเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนในระยะยาว” รวมทั้งสนับสนุนแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชน (Social Enterprise) เพื่อให้ชาวชุมชนผลิตสินค้าไว้ใช้เอง  มีกระบวนการผลิตที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและสังคม ไม่เน้นผลกำไร ตลอดจนส่งเสริมให้ชาวชุมชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นชุมชนสีเขียว (Green Community) มีการจัดวางผังชุมชนที่ดี โดยจะนำกลุ่มทรัพย์สินรอการพัฒนาที่มีศักยภาพมาจัดสร้างที่อยู่อาศัย ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค  จำนวน 29 โครงการ 17,634หน่วย

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185