หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ประชุม กอท. ครั้งที่ 6 พิจารณาวาระต่างๆ
 

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 


วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30 น. ได้มีการจัดประชุมประจำเดือน ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 6 โดยมีนายสมัย เจริญช่าง เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมในครั้งนี้ได้มีการแสดงความยินดีกับ พลต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ที่ได้รับเลือกให้เป็น สส. พรรคประชาธิปัตย์ จ.สงขลา มีนายสมาน มาลีพันธุ์ รองประธานคณะกรรมการกลางฯ เป็นผู้มอบกระเช้า และมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม กอท. ครั้งที่ 5/2554
วาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
                 3.1  ฝ่ายเลขาธิการรายงานผลการปฏิบัติงาน
                 3.2  รายงานผลการจัดงาน "ภูเก็ตอันดามันฮาลาล"
                 3.3  กระทรวงอุดมศึกษาโอมานให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน
                 3.4  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ทุน
วาระที่ 4  เรื่องพิจารณา
                 4.1  พิจารณาการรับรองผลิตภัณฑ์และการให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล
                 4.2  พิจารณายกเลิกการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล
                 4.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบและขอรับการอุดหนุนการจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาล ปี 2555
                 4.4  พิจารณาหนังสือคำร้องอุทธรณ์ของบริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
                 4.5  พิจารณาหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
                 4.6  พิจารณาหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการพิจารณามีมติให้กรรมการกลางฯ พ้นจากตำแหน่ง (วาระสืบเนื่อง)
                 4.7  พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร (วาระสืบเนื่อง)
                 4.8  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
                 4.9  พิจารณาขอให้ทบทวนมติ กอท. ครั้งที่ 10/2551 กรณี มีมติยืนตามคำสั่งของ กอจ. สมุทรปราการให้พ้นจากตำแหน่งอิหม่ามของนายพยุง รักหอม
วาระที่ 5  รายงานรายรับ-รายจ่ายและฐานะการเงินของ สกอท. ประจำเดือนมิถุนายน 2554

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 47 ท่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองเก้า

~ภาพบรรยากาศการประชุม~

 

 ภาพจาก www.cicot.or.th

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185