หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
อบจ.ภูเก็ต จับมือ 7 พันธมิตร จัดงาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาล สืบสานวัฒนธรรม นำผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยสู่สากล

สำนักข่าวมุสลิมไทย   องค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ 7 พันธมิตร จัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล สืบสานวัฒนธรรม นำผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยสู่สากล”


          องค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งแระเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิม และสถาบันอาหาร ร่วมจัดงาน ““ภูเก็ตอันดามันฮาลาล สืบสานวัฒนธรรม นำผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยสู่สากล” Phuket Halal International Forum and Andaman Muslim Expo’2011 (PhHIF&AMEX’2011) ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ท แอนด์ สปา และสวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

         โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ 1.นายไพบูลย์ อุปัติศถุงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 2.รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 3.นายสมาน มาลีพันธุ์ ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี / รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามฯ 4.นายสวาป เผ่าประทาน รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 5.ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 6.นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 7.รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย สสม. และ 8.นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต


          ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนผู้ผลิตในการนำเสนอขายสินค้าฮาลาลผ่านงานแสดงสินค้า และการจัดการประชุมระดับนานาชาติ โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนพัฒนามาตรฐานฮาลาลทั้งสินค้าและบริการ เพื่อการพัฒนาภาพรวมสินค้าและบริการของจังหวัดกลุ่มอันดามันทางภาคใต้ของประเทศ และเผยแพร่องค์ความรู้การจัดการให้ถูกต้องตามแบบบทบัญญัติศาสนา ยกระดับและพัฒนาระบบการจัดการสินค้าฮาลาลที่จำหน่าย การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทย ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในพื้นที่ และรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการผลิตสินค้าฮาลาลในเขตจังหวัดภูเก็ตในเบื้องต้น โดยนำเอาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมุสลิมท้องถิ่นอันดีงามในจังหวัดภูเก็ตมาเป็นสื่อในการนำเสนอ

          และในอนาคตต้องการผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าฮาลาลของจังหวัดภูเก็ต ทั้งในด้านการผลิตและการบริการ เพื่อการผลิตเป็นอุตสาหกรรม และผ่านการรับรองฮาลาลขององค์กรศาสนาให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการเดิมสามารถขยายช่องทางการค้าได้อย่างกว้างขวาง และเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการจะแสดงสินค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาเผยแพร่ต่อผู้สนใจได้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง พร้อมทั้งการสร้างความเชื่อมโยงของกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Cluster) ที่มีแนวทางการผลิตหรือบริการในกลุ่มเดียวกันให้เป็นเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการพึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และจะสามารถทำให้เกิดช่องทางความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและเครือข่ายอื่นผ่านการจัดกิจกรรมนี้


          โดยในงานภูเก็ตอันดามันฮาลาล ประจำปี 2554 แบ่งการจัดงานเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแรกเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต และมีการบรรยายจากหน่วยงานรับรองฮาลาลจากต่างประเทศที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้

          กิจกรรมที่ 2 เป็นงานแสดงสินค้าฮาลาล ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2554 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงวิถีวัฒนธรรมอิสลาม ได้แก่ การประกอบพิธีฮัจย์ การแสดงพิธีแต่งงานแบบมุสลิม พิธีสุหนัต การอากีเกาะห์ การแสดงบนเวที ได้แก่ การแสดงการขับร้องนาซีด การแสดงจากโรงเรียนมุสลิมวิทยา ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดบู้ทวิชาการฮาลาล การออกร้านของบริษัทชั้นนำที่ผ่านการรับรองฮาลาล สินค้าโอทอป จำหน่ายอาหารฮาลาลโดยร้านอาหารมุสลิมที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล มาจำหน่ายในงานดังกล่าวด้วย  - www.muslimthai.com

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185