หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ปลัด ศธ.ส่งหนังสือแจงกรณีฮิญาบมัธยมวัดหนองจอก ชี้โรงเรียนดำเนินการไม่ถูกต้อง

สำนักข่าวมุสลิมไทย  ปลัด ศธ.ส่งหนังสือแจงกรณีฮิญาบมัธยมวัดหนองจอก ชี้โรงเรียนดำเนินการไม่ถูกต้อง

      ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ขอให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 พิจารณายกเลิกคำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกที่ไม่อนุญาตให้รักเรียนหญิงแต่งกายตามหลักศาสนา โดยเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวขัดแย้งกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 รายละเอียดดังความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกออกระเบียบโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกว่าด้วยการเป็นนักเรียน พ.ศ.2552 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบนักเรียน และไม่อนุญาตให้นักเรียนหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 ได้ตามความสมัครใจ เป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง นักเรียนหญิงซึ่งนับถือศาสนาอิสลามของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ย่อมมีสิทธิเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามข้อ 12 ดังกล่าว

แต่เนื่องจากเรื่องนี้มีเหตุปัจจัยอื่นที่เป็นปัญหาอุปสรรคทำให้โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 ได้ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก และสำนักงานขณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัด จะต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาด้วยความระมัดระวังมิให้กระทบกระเทือนกับความสัมพันธุ์กับวัดหนองจอก ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกเช่าอาศัยอยู่ รวมถึงความรู้สึกของชุมชนและสังคม อันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง และเกิดปัญหาร้ายแรงต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้

อย่างไรก็ตาม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเรื่องนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐานซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัดของโรงเรียนมัธยมวัดหนอกจอกพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป - www.muslimthai.com

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185