หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
มหาดไทยประกาศคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดดีเด่น ปี 52

มุสลิมไทยดอทคอม คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปี 25
www.muslimthai.com


กอ.กทม.ได้รับรางวัลดีเด่นจากกระทรวงมหาดไทย


                                คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552


จากการที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการมอบรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2552 เพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งในด้านการศาสนาธารณประโยชน์ การศึกษาและปกครอง และเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2552 ให้กรมการปกครองพิจารณา


คณะกรรมการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งกรมการปกครองแต่งตั้งขึ้น ได้ร่วมกันพิจารณาผลงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมการปกครอง จึงได้มีประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2552 เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2552 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2552 ดังนี้


1.     ประเภทรางวัลดีเด่น ได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท ได้แก่


1.1   คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ (จังหวัดที่มีมัสยิดตั้งแต่ 101 แห่งขึ้นไป) ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

1.2   คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลาง (จังหวัดที่มีมัสยิดตั้งแต่ 51-100 แห่ง) ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต

1.3   คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็ก (จังหวัดที่มีมัสยิดไม่เกิน 50 แห่ง)ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ


2.     ประเภทรางวัลดี ได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท

2.1   คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส          

2.2   คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลาง ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

2.3   คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล้ก ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


3. ประเภทรางวัลดีเด่นกิตติมศักดิ์ ได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล


                                โดยกรมการปกครอง จะได้นำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาสต่อไป

                                ผลงานของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครที่ปรากฎเป็นประจักษ์นั้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมแรงของคณะกรรมการอิสลามประกรุงเทพมหานครทุกคน และที่สำคัญที่สุดได้มาจากความร่วมมือและเสียสละทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังขององค์กรมัสยิดในกรุงเทพมหานคร อันประกอบด้วย อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ตลอดจน ปวงสัปปุรุษของมัสยิดทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร ที่ได้ตระหนักในหน้าที่พันธกิจ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรศาสนา พร้อมทั้งสนองตอบต่อนโยบายการบริหารและริเริ่มในกิจกรรมกิจการทั้งปวงของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครด้วยดีมาโดยตลอด

         ดังนั้น ในนามของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จึงขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และขอพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงบันดาลความผาสุก ความเจริญก้าวหน้า และขอทรงคุ้มครองประชาชาติมุสลิมให้ปลอดภัย ทั้งดุนยา และอาคิเราะห์  อามีน
Source: www.islamicbangkok.or.th

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185