หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ปิดลงทะเบียนฮัจย์แล้ว ปีนี้ ลงทะเบียนเกือบ 2.5หมืนคน

สำนักข่าวมุสลิมไทย จำนวนผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี ๒๕๕๔

         นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  แจ้งว่า  ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี ๒๕๕๔           

         ในระบบออนไลน์  ระหว่างวันที่  ๒๔ มีนาคม – ๕ เมษายน  ๒๕๕๔ พร้อมชำระเงินประกันการเดินทางเป็นรายบุคคลงวดที่ ๑ ในอัตรา ๑๒,๐๐๐ บาทต่อคน

          โดยการหักบัญชีธนาคารผ่านระบบการลงทะเบียนออนไลน์  นั้น  ภายหลังจากปิดระบบการลงทะเบียนแล้วปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนแสดงความจำนงเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี ๒๕๕๔  ผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ รวม ๙๓ ราย  รวมผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น ๒๔,๔๒๙ คน  

ฮัจย์ มุสลิมไทย

        หลังจากนั้น  ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จะต้องชำระเงินประกันการเดินทางงวดที่ ๒    ในอัตราคนละ ๓๘,๐๐๐ บาทต่อคน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๔ และจะต้องส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ภายในวันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔   ที่กรมการศาสนา 

        และภายหลังจากตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินประกันการเดินทาง  รายชื่อผู้ลงทะเบียนซึ่งอาจมีการซ้ำซ้อน รวมทั้งความถูกต้องของเอกสาร  กรมการศาสนา   จะทำการเฉลี่ยจัดสรรจำนวนผู้แสวงบุญให้แก่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์แต่ละราย  เพราะจำนวนโควตาที่ทางการซาอุดีอาระเบียจัดสรรให้มีจำนวนจำกัด คือ ๑๓,๐๐๐  คน

      จึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ลงทะเบียนแสดงความจำนงเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จะได้เดินทางในปีนี้ครบทุกคน  สำหรับผู้แสวงบุญที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองทั้งหมด  กรมการศาสนาจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ และผู้แสวงบุญที่อยู่ในบัญชีสำรองมีทางเลือก ดังนี้
๑. ถ้ามีผู้แสวงบุญตัวจริงยกเลิกการเดินทาง หรือได้รับการจัดสรรโควตาเพิ่มเติมก็จะมีการเลื่อนสถานะเป็นผู้แสวงบุญตัวจริงตามลำดับ
๒. ถ้าไม่ได้เดินทางในปีนี้ จะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้แสวงบุญลำดับต้นในปี ๒๕๕๕
๓. ถ้าประสงค์จะยกเลิกการเดินทางให้แสดงความจำนงผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และกรมการศาสนาจะคืนเงินค่าประกันการเดินทางผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์
  หากมีข้อสงสัยประการใด  กรุณาสอบถามที่ฝ่ายประสานกิจการศาสนาอิสลาม  กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๙๕-๖  ในวันและเวลาราชการ

*********************
    กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม
โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๙๕ – ๖  , โทรสาร  ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๙๗

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185