หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ความคืบหน้า ที่โดนซื้อเวลา ให้ย้ำอยู่กับที่ กรณีหิญาบ วัดหนองจอก

สำนักข่าวมุสลิมไทย ความคืบหน้า ที่โดนซื้อเวลา ให้ย้ำอยู่กับที่ กรณีหิญาบ วัดหนองจอก

       ท่ามกลางการติดตามของสังคมมุสลิม กรณีปัญหา ฮิญาบวัดหนองจอก ซึ่งสังคมความความหวังกับกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ ในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมและเสมอภาคในการแต่งกายของนักเรียนไทยในโรงเรียนต่างๆ

       ทั้งนี้หลายๆฝ่าย ก็กำลังติดตามว่าเมื่อไหร่จะมีความคืบหน้า มีความชัดเจนในปัญหาเหล่านี้ ไม่อยากให้เป็นการซื้อเวลาของผู้บริหาร เพราะหากมีการยุบสภานั้นหมายถึง ทุกเรื่อง ทุกอย่าง ทุกโครงการ ต้องกลับมาพูดกันใหม่หมด

        รายงานข่าว จากกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ

        จากปัญหาที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกได้มีคำสั่งห้ามนักเรียนมุสลิมแต่งการชุดนักเรียน โดยคลุมฮิญาบเข้าไปเรียนหนังสือ ซึ่งเป็นการออกคำสั่งที่ขัดแย้งกับระเบียกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 และในแถลงการณ์ของมหาเถรสมาคม ได้ระบุในคำบรรยายก่อนถึงมติในย่อหน้าแรกของมติว่า “เจ้าอาวาสวัดหนองจอก จึงได้ออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติคณะสงฆ์” และในหน้าที่ 4 ย่อหน้าที่ 2 ของมติดังกล่าวในส่วนข้อเท็จจริงยังระบุอีกว่า “ส่วนคำสั่งของเจ้าอาวาสวัดหนองจอกที่สั่งให้ครู นักเรียน ไม่ต้องแต่งกายแสดงสัญลักษณ์ทางศาสนานั้น พิจารณาแล้วเนื่องจากกระทบสิทธิของครู ซึ่งต่างจากนักเรียนที่มีกฏระเบียบอยู่แล้วชัดเจน โรงเรียนได้มีหนังสือหารือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 แล้วเช่นกัน เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการต่อไป...”

 

       โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมากลุ่มมุสลิมเพื่อสันติได้มีการประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าว โดยได้มีการตั้งอนุกรรมการณ์ขึ้นมาเพื่อติดตามการดำเนินการประเด็นปัญหาฮิญาบโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกอย่างใกล้ชิด โดยอนุกรรมการชุดดังกล่าวประกอบไปด้วย ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ฝ่ายกฏหมาย ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายสื่อ ฝ่ายประเมินผลและแผน โดยมีเลขาธิการกลุ่มเป็นผู้ประสานงาน

 

       วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติได้ส่งผู้แทน 3 ท่านเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยการประสานงานของ ส.ส.สามารถ มะลูลีม ซึ่งการเข้าพบครั้งนี้เพื่อให้ข้อมูล และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อรัฐมนตรีนิพิฏฐ์ โดยรัฐมนตรีแจ้งว่าได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีให้มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

       วันพุธที่ 9 มีนาคม กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติได้ส่งผู้แทน 5 ท่านเข้าร่วมประชุมกับ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนังงานพุทธศาสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนอกจอก โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน

        ได้ข้อสรุปว่า มติของมหาเถรสมาคมไม่ได้ห้ามนักเรียนมุสลิมคลุมฮิญาบ โดยมติดังกล่าวออกมากลางๆ โดยให้ขึ้นกับระเบียบของวัด ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ดินของวัดหนองจอก และวัดได้ใช้สิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินในการห้ามนักเรียนคลุมฮิญาบ ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นปัญหาต้องเจรจากัน และปัญหานี้เป็นปัญหาเฉพาะที่ โดยที่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดอื่นๆ ยังคงสามารถคลุมฮิญาบได้

       ซึ่งรัฐมนตรีนิพิฏฐ์ ย้ำว่า การจะออกระเบียบใดๆ ต้องคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ทั้งรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ชัดเจนแล้ว โดยรัฐมนตรีรับที่จะเป็นผู้ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยถ้ากระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการต่อ ขอเวลาในการดำเนินการต่างๆ 2 สัปดาห์ เปิดเทอมนี้เด็กต้องได้คลุมฮิญาบแน่นอน

 

        วันอังคารที่ 15 มีนาคม คณะอนุกรรมาธิการศาสนาอิสลาม ในกรรมาธิการศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม ได้เชิญผู้แทนกลุ่มมุสลิมเพื่ีอสันติ 4 ท่าน ให้ข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนการดำเนินการของนายสมเกียรติ ศลลัม ประธานอนุกรรมธิการพุทธศาสนา ที่ส่งเรื่องกรณีฮิญาบมัธยมวัดหนองจอกให้มหาเถรสมาคมโดยไม่ผ่านที่ประชุมของกรรมาธิการศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่ผิดระเบียบปฏิบัติ โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการเชิญนายสมเกียรติเข้ามาชี้แจงด้วย แต่ยังไม่ได้มีการพิจารณาการกระทำที่ผิดระเบียกรรมาธิการของนายสมเกียรติ

       ซึ่งมติในการประชุมดังกล่าวให้รอผลการประสานงานของรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 23 มีนาคม หากยังไม่ได้ข้อยุติ อนุกรรมาธิการศาสนาอิสลามจะเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงในกรรมาธิการต่อไป

 

       วันพุธที่ 16 มีนาคม คณะอนุกรรมการติดตามปัญหาการห้ามคลุมฮิญาบของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ได้มีการประชุมสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และการเฝ้าติดตาม โดยมีมติในการดำเนินการต่อไปประกอบด้วย

       ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒธรรมอย่างใกล้ชิด

       ติดตามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนผ.อ.โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สั่งห้ามนักเรียนมุสลิมคลุมฮิญาบ

       ติดตามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนนายสมเกียรติ ศลลัม ประธานอนุกรรมธิการพุทธศาสนา ในการนำมติส่งไปยังองค์กรนอกโดยไม่ผ่านที่ประชุมใหญ่กรรมาธิการศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร

       ติดตามเด็กนักเรียนมุสลิมะห์ เพื่อให้ทำหนังสือร้องขอไปยังโรงเรียนอีกครั้ง หากโรงเรียนยืนยันปฏิเสธ ให้ฟ้องศาลปกครอง

       จัดงานเสวนา โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาชี้แจงสิทธิของรักเรียนมุสลิม ในโรงเรียน โดยเป้าหมายอยู่ที่ผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185