หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
เดือดผู้ประกอบการฮัจย์ เสียงดังไม่ญาติดีกับกรมศาสนา เตรียมชุมนุมใหญ่เร็วๆนี้

สำนักข่าวมุสลิมไทย เดือดผู้ประกอบการฮัจย์ เสียงดังประกาศไม่ญาติดีกับกรมศาสนาแล้ว เตรียมชุมนุมใหญ่เร็วๆนี้


วันนี้เมื่อ 13.30 สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ภาคใต้ ออกแถลงการณ์ร่วม ให้ยกเลิกมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

ฮัจย์


โดยให้เหตุผลว่า มติดังกล่าว สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2554
ทั้งนี้เรียงร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลนโยบายของประเทศ ดังนี้


1. การเจรจาเตรียมการฮัจยืกับทางการประเทศซาอุฯ ให้ขอจำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยตามจำนวนผู้แสวงบุญที่แจ้งความประสงค์ผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ เมื่อได้จำนวนผู้แสวงบุญประจำปี 2554 จากทางการประเทศซาอุดิอาระเบียมาเท่าใด ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ขอเพิ่มจำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ข่าวไทยต่อทางการประเทสซาอุดิอาระเบียโดยด่วน ตามจำนวนผู้แสวงบุญที่ลงทะเบียน


2. ให้ยกเลิกมติกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 ในเรื่องการเก็บเงินค้ำประกันการเดินทางคนละ 50,000บาท จากผู้แสวงบุญ เพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้แสวงบุญทั้งประเทศ


3. ให้ยกเลิกมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 เรื่องห้ามสายการบินอื่นและผู้ประกอบการกิจการฮัจย์จัดเที่ยวบินขนส่งแบบเหมาลำ เพราะขัดกับใบอนุญาตจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ ที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์อนุญาตไว้แก่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ทุกราย


4. จำนวนผู้แสวงบุญที่ได้รับการจัดสรรจากทางการประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้จัดสรรให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยที่แจ้งความประสงค์ที่ผ่านผู้ประกอบการกิจการฮัจย์เท่านั้น  ในส่วนของหน่วยราชการหรือองค์กรใดๆ ให้ขอจำนวนผู้แสวงบุญจากทางการประเทศซาอุฯโดยตรง เพื่อมิให้เบียดเบียนสิทธิของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ทั้งประเทศ


5. ห้ามมิให้องค์กร, ธนาคาร หรือหน่วยงานใดๆ เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในกิจการฮัจย์


6. ให้มีการดำเนินการเช่าบ้านพักให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทั้ง 2 รูปแบบ (ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ดำเนินการและแบบอนุกรรมการลงนาม) ซึ่งเป็นไปตามกฏหมายของราชอาณาจักรไทยและซาอุฯ


7. ให้ผู้แทนผู้ประกอบการกิจการฮัจย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้โอกาสเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่คณะกรรมการในการดำเนินงานกิจการฮัจย์


8. ให้ย้าย นายอนุชา หะระหนี หัวหน้าฝ่ายกิจการศาสนาอิสลาม กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา ออกจากตำแหน่ง เพราะเป็นผู้เสนอแนะนำข้อมูลให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานกิจการฮัจย์ซึ่งสร้างปัญหาให้วงการฮัจย์ตลอดมา โดยไม่ให้มีบทบาทเกี่ยวกับกิจการฮัจย์อีกต่อไป


9. ให้ตั้งคณะกรรมการที่มีความยุติธรรมสอบส่วนดำเนินการและหาผู้รับผิดชอบกรณีการเช่าบ้านพักดารุ้ลฆอซซะฮ์, ดารุ้ลเอาต๊าด และดารุกุ้ม 12 ซึ่งทำให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์เดือดร้อน


ซึ่งทั้งนี้หากข้อเรียกร้องดังกล่าว ไม่ได้รับการตอบสนอง คาดว่าจะมีการรวมตัวยกระดับการเรียกข้อขั้นเด็ดขาด ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะมีการเดินขบวนนั้นเอง

ทั้งนี้เมื่อเปิดให้สื่อมวลชนได้ซักถาม คุณ V Virasakdi (Tick) ได้เสนอมุมมอง ต่อกรณีการเกิดปัญหาเรื่องการจองเครื่องบินไว้อย่างน่าสนใจว่า ผู้ประกอบการฮัจย์ ทางภาคใต้นั้น ก็จักต้องพึงระวังในการจองเครื่องบินด้วย มิใช้คิดเพียงแต่ประหยัดเงิน ใช้เครื่องบินราคาถูกในการขนส่งฮุจญาต ดังเช่นปัญหาเมื่อปีที่ผ่านมา พร้อมย้ำชัด ควรดำเนินการตามกรอบและประกาศของภาครัฐด้วย หากผู้ประกอบการยังคงเห็นแก่ตัว ประหยัดเงิน 1-2,000บาท ไปใช้เครื่องบิน LowCost ปัญหาก็จะเกิดขึ้นอีกซ้ำซาก

ผู้สื่อข่าวมุสลิมไทย ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการยืนข้อเสนอ (5. ห้ามมิให้องค์กร, ธนาคาร หรือหน่วยงานใดๆ เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในกิจการฮัจย์) ซึ่งได้รับคำตอบว่า ไม่อยากให้เงินของฮุจญาตต้องเปื่อนกับธนาคารที่มีการทำธุรกรรมดอกเบี้ย (รีบา=ดอกเบี้ย) แต่ที่น่าสังเกตุ เป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน ธนาคารที่ไม่มีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับดอกเบี้ย คือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

เมื่อสอบถามไปยังธนาคารอิสลาม เกี่ยวกับงบประมาณหมุนเวียนในแต่ละปีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมฮัจย์ ปีละประมาณ 1,000ล้านบาท ทางธนาคารแจ้งให้ทราบว่า เงินหมุนเวียนเกี่ยวกับธุรกรรมฮัจย์โดยผ่านธนาคารอิสลามถือว่ายังน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด 

ดังนั้น จึงตั้งคำถามไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดว่า แล้วเงินที่เหลือมิได้หมุนเวียนผ่านธนาคารที่มีธุรกรรมริบา ใช่หรือไม่!

จากการสังเกตุ ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นชนิดไม่กินเส้น ระหว่างผู้ประกอบการ กับกรมศาสนาคือ การออกมติหรือข้อบังคับต่างๆ กรมศาสนามิได้ให้ราคา กับผู้ประกอบการฮัจย์เลยแม้แต่น้อย ไม่เคยเรียกประชุมผู้ประกอบการ (ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการทำหนังสือขอเข้าร่วมประชุม ก็ไม่เคยมีการอนุมัติ) ซึ่งเป็นการสร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน

โดยหากกรมศาสนาเล็งเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ปัญหาดังกล่าวก็คงจะน้อยลงนั้นเอง

-www.muslimthai.com

 ฮัจย์

ฮัจย์

ฮัจย์

 

ฮัจย์

ฮัจย์

ฮัจย์

ฮัจย์

ฮัจย์

ฮัจย์

ฮัจย์

ฮัจย์

ฮัจย์
V Virasakdi (Tick)

ฮัจย์

ฮัจย์

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185