หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
CommSci Agency หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

สำนักข่าวมุสลิมไทย - CommSci Agency หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(ม.อ.ปัตตานี) จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาการสื่อสาร หรือ CommSci Agency เป็นแหล่งฝึกฝีมือบัณฑิตและนักศึกษา

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า ที่มาของการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาการสื่อสาร หรือ CommSci Agency เป็นเรื่องที่ทางคณาจารย์ของคณะวิทยาการสื่อสารของทุกสาขาได้ร่วมกันคิดว่า คณะน่าจะมีแหล่งฝึกปรือฝีมือทางด้านวิชาชีพของนักศึกษาและบัณฑิตที่จบไปแล้วเพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจในด้านวิทยาการสื่อสารในสาขาที่ได้ร่ำเรียนมา และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในสาขาต่างๆที่มีความสนใจได้เข้ามาผลิตงานในเชิงธุรกิจผ่านสถานการณ์จริง

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของคณะวิทยาการสื่อสารจะแตกต่างจากหน่วยบ่มเพาะของวิทยาเขตอื่นๆ ตรงที่หน่วยบ่มเพาะของคณะวิทยาการสื่อสารจะเน้นองค์ความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการสื่อสารคือใช้ความเชี่ยวชาญความสามารถของบุคคลเป็นตัวผลิตสินค้าไม่ได้เป็นสินค้าทั่วๆ ไป  เป้าหมายหลักของการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาการสื่อสารนั้นอยู่ที่ตัวของบัณฑิตและนักศึกษาของคณะวิทยาการสื่อสารที่มีความสนใจสามารถกอบโกยความรู้ความเชี่ยวชาญและพัฒนาความสามารถด้านการผลิตผลงานพัฒนาระบบการจัดการในเชิงธุรกิจได้ บัณฑิตต้องมีความเข้าใจและความรู้ความสามารถในการผลิตงานในเชิงธุรกิจได้ทั้งทางด้านการจัดการและการผลิตผลงานเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเป็นการทำงานในสถานการณ์จริง

รศ.อิ่มจิต กล่าวว่า CommSci Agency ทำหน้าที่หลักสามประการ คือ เป็นห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพในสถานการณ์จริง เป็นแหล่งผลิตสื่อและบริการด้านวิทยาการสื่อสารแก่ชุมชนโดยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างนักศึกษา บุคลากรและบัณฑิตของคณะในการพัฒนาผลงานเพื่อเป็นการร่วมสร้างสรรค์และเรียนรู้ร่วมกันและเป็นแหล่งบ่มเพาะนักศึกษาและบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโดยคณะวิทยาการสื่อสารมีความมุ่งหวังที่จะเห็นนักศึกษาและบัณฑิตมีความพร้อมในทักษะวิชาชีพและการประกอบธุรกิจพร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างงานเองโดยใช้วิชาชีพวิทยาการสื่อสาร

“นักศึกษาสาขาต่างๆ ที่สนใจและมีความรู้ความสามารถในด้านที่ตัวเองถนัดสามารถรวมกลุ่มขึ้นมาจัดตั้งหน่วยงานย่อยเพื่อฝึกฝีมือและหารายได้อย่างเช่น นักศึกษาอาจจะจัดตั้งหน่วยซ่อมบำรุงขึ้นมารับซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยเน้นการทำงานเป็นทีมโดยมี CommSci Agency เป็นหน่วยงานหลัก” รศ.อิ่มจิตกล่าว

น.ส.ลลิตา ยังปากน้ำ ผู้จัดการฝ่ายผลิต กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีโดยเน้นการพัฒนาตัวของนักศึกษาและบัณฑิตเพราะทำให้บัณฑิตที่จบใหม่ได้ฝึกพัฒนาฝีมือตนเองให้เกิดความชำนาญในวิชาชีพก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ได้มีโอกาสทำงานจริงและสร้างรายได้ระหว่างเรียน

“ถ้ามีงานเข้ามาในแต่ละครั้งก็จะดูว่านักศึกษาคนใดมีความสามารถจะดึงตัวเข้ามาทำงานหรือถ้าใครที่คิดว่ามีความสามารถอยากจะเข้ามาทำก็ได้โดยแต่ละงานจะมีค่าตอบแทนเป็นตัวเงินตามคุณภาพของงาน”น.ส.ลลิตากล่าว

สำหรับการดำเนินงานนั้นจะแต่งตั้งผู้จัดการ CommSci Agency เป็นผู้ดูแลกิจการโดยมีอาจารย์เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาและแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริหาร  ซึ่งจะมีการให้บริการดังนี้

CommSci TV ให้บริการการผลิตวีดีทัศน์รายการโทรทัศน์ การผลิตสื่อและกิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ CommSci Radioให้บริการการผลิตสปอตวิทยุและการผลิตรายการสารคดีวิทยุ CommSci ICT ให้บริการการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการให้คำปรึกษา CommSci Multimedia ให้บริการการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เช่นโปสเตอร์แผ่นพับวารสารหนังสือ การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียแอนิเมชั่นและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ CommSci Publishing ให้บริการสำนักพิมพ์ หนังสือพิมพ์บูมีตานี และวารสารนิตยสาร  CommSci Event Orgaizer ให้บริการการอบรมเชิงปฏิบัติการและการบริการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมวิชาการและบันเทิง

ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาการสื่อสารหรือต้องการติดต่อขอใช้บริการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาการสื่อสารสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0-7334-9692

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185