หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก
เรื่อง  สอบราคาซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียนภาคเรียนที่  2/2552
* * * * * * * * * * * * * *
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่  2 / 2552   สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก  โดยมีรายละเอียดดังนี้
  อาหารเสริมนม  ยู เอช ที  รสจืด  ชนิดกล่อง  ขนาดบรรจุ  200  มิลลิลิตร  ตรานมโรงเรียน  นมที่จัดซื้อต้องมีเลขทะเบียน  อ.ย.  รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบนมโค  100 %  บนภาชนะบรรจุทุกกล่อง  จำนวน  29,290  กล่อง   ( ราคากลางนม  ยู.เอช.ที  ราคากล่องละ  7.55  บาท  )  ตามรายการดังนี้ 
   1.  โรงเรียนวัดนทีคมเขต    จำนวน   16,820   กล่อง     
   2.  โรงเรียนวัดแหลมทอง    จำนวน   12,470    กล่อง

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1.   เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานบริหารราชการ         ส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2552  ระหว่าง เวลา  09.00 -  09.30 น.  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน    ตั้งแต่เวลา  09.40  น.   เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ( ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  ชั้น  3 )

  ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก   ระหว่างวันที่  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2552   ถึงวันที่  29  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2552  หรือ  สอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข   0-7727-0050   ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.klongchanak.go.th    
    
ประกาศ   ณ  วันที่   14   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2552

     ลงชื่อ
    (  นายสุวิทย์    สุทธิราช )
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก

รายละเอียดคลิกที่นี่

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185