หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ประวัติและผลงาน นายทวี นภากรณ์

สำนักข่าวมุสลิมไทย ประวัติและผลงาน นายทวี นภากรณ์


            นายทวี นภากรณ์

ประวัติ

ชื่อ ทวี  นภากรณ์  ชื่ออาหรับ ซาฟีอี  เกิดวันที่ 1 มกราคม 2477 อายุ 75 ปี

สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร  เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
ชื่อบิดา นายกอเด็ร  นภากรณ์  ชื่อมารดา นางสอางค์  นภากรณ์ (แม่ดีเด่น ปี 2545)
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 29 ซอย รามคำแหง 2 (ซอยมูลทรัพย์) ถนน รามคำแหง
แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

การศึกษา
พศ.2502 สายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2504 สายศาสนา เรียนภาษาอาหรับ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ นครมักกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย
พ.ศ.2506 เตรียมอุดมศึกษาที่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
พ.ศ.2510 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์อิสลาม และสาขาอัล-หะดีษ จากมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์

ผลงานในอดีต
พ.ศ.2510 โฆษกภาคภาษาไทยของ สถานีวิทยุกรุงไคโร ประเทศอียิปต์
พ.ศ.2513 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรโครงการธรรมจาริกอิสลาม กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2514 คณะกรรมการกลางอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2515 ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลไทยให้เป็นผู้เจรจากับขบวนการกู้ชาติปาเลสไตน์ จากเหตุการณ์ยึกสถานทูตอิสราเอลในกรุงเทพฯ และได้รับมอบหมายให้เดินทางไปส่งขบวนการดังกล่าวถึง กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ พร้อมกับคณะผู้แทนรัฐบาลไทย โดย พล.อ.ชาติชาย ชุนหะวัน
พ.ศ.2516 อาจารย์ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ.2517 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะธรรมจิริกอิสลาม กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2519 รับเชิญจากศูนย์วิจัยการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดเข้าร่วมจัดทำคู่มือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ.2519 รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการร่างหลักสูตร วิชา การศึกษาอิสลาม
พ.ศ.2519 อิหม่ามประจำมัสยิดมูลนิธิเพื่อสูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2520 เป็นที่ปรึกษาฝ่ายอิสลาม ของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
พ.ศ.2520 นักศึกษาหลักสูตรความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) รุ่นที่ 27
พ.ศ.2520 ผ่านการสอบเป็นผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์
พ.ศ.2520 คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2521 รับเชิญจาก เลขาธาการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมอภิปรายนำเสนอข้อมูลและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
พ.ศ.2523 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ
พ.ศ.2545 ผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนรัฐบาลซาอุดิอารเบียในด้านการส่งเสริมกิจการศาสนา และวัฒนธรรมอิสลาม
พ.ศ.2549 รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล (ผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาอิสลาม)ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2549 ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1427 (นายพิเชษฐ สถิรชวาล ประธานจัดงาน)
พ.ศ.2550 ประธานคณะที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อะมีรุ้ลฮัจย์ ประเทศไทย (นายพิเชษฐ สถิรชวาล)
พ.ศ.2551 ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1429 (นายสวาป เผ่าปาทาน ประธานจัดงาน)
- ที่ปรึกษา  คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ของ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา หลายสมัย
- ผลงานด้านวิชาการ  งานแปล พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นภาษาไทย งานแปล และทำตำราทางวิชาการอิสลาม สาขาวิชา ต่างๆ ออกเผยแผ่อีกหลายเล่ม

ความสามารถพิเศษ
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอาหรับ,อัลกฤษ และมลายู (อิโดนิเซีย-มาเลเซีย)
- พูด และเข้าใจ ภาษาญาวีท้องถิ่นภาคใต้

ปัจจุบัน
- ประธานคณะที่ปรึกษา เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
- ประธานฝ่ายวิชาการและอาจารย์พิเศษ สถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลาม
- ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและจริยธรรมกรุงเทพฯ
- ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและวิชาชีพ จ.ฉะเชิงเทรา
- อิหม่ามประจำมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2519 – ปัจุบัน
- วิทยากรประจำรายการวิทยุภาคมุสลิม หลายรายการ
- วิทยากรผู้บรรยาย และผู้ทำงานเผยแผ่อิสลาม ให้กับองค์กรสถาบันต่างๆตั้งแต่ปี 2517 – ปัจจุบัน

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185