หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ฝ่ายฮาลาลยุคใหม่ โปร่งใส พร้อมตรวจสอบ

สำนักข่าวมุสลิมไทย รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ฝ่ายฮาลาลยุคใหม่ โปร่งใส พร้อมตรวจสอบ

         ฝ่ายกิจการฮาลาลนั้นในปัจจุบัน เป็นฝ่ายที่สำคัญยิ่งของ กอท. เพราะเหตุว่า ฝ่ายฮาลาลเปรียบเสมือนกองเสบียง ในการสนับสนุนให้ กอท.ขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กอท.เกือบร้อยเปอร์เซ็น เป็นรายรับจาก ฝ่ายกิจการฮาลาลทั้งสิ้น ซึ่งแน่นอนว่า หากผู้กุมอำนาจการบริหารของฝ่ายกิจการฮาลาล ไร้ความโปร่งใส คำถามเรื่องการเงินก็จะเกิดขึ้นทันที

ดร.อิสมาแอล อาลี
รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี

         รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คนใหม่เผยกับผู้สื่อข่าวมุสลิมไทย กรณีการได้รับความไว้วางใจ ให้นั่งตำแหน่งประธานฝ่ายฮาลาล อีกครั้งว่า 

        การเข้ามารับตำแหน่งกรรมการฝ่ายฮาลาลในครั้งนี้ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดมทอง (กอท.) ชุดใหม่ ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการทุกๆท่าน พิสูจน์ได้จากผลงานในอดีต ย้ำชัดว่าเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ ทำงานโปร่งใส ไร้มลทิน


การทำงานตั้งแต่อดีต ไม่เคยถูกใครให้ร้าย ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมาก
         
รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี เผยตนเองมีความรู้ทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาทำงานให้กับองค์กรด้วยความบริสุทธิ์ และปราถนาที่จะพัฒนาวงการฮาลาลในประเทศไทยให้มีการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

ย้ำชัดว่า คนที่มาทำงานในหน่วยงานฮาลาลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ทางด้านศาสนาเป็นสำคัญ ซึ่งกล่าวได้ว่าจะตรวจสอบฮาลาล ตัวผู้ตรวจสอบเองต้องฮาลาลก่อนใครอื่น โดย  มิใช่ฮาลาลแต่ปาก พฤติกรรมและการกระทำต่างๆยังคงฮารามอยู่ ก็ไม่บังควรที่จะรับตำแหน่งดังกล่าวนี้

โปร่งใส พร้อมตรวจสอบ
         หากมีการจัดทั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในอดีต ก็พร้อมตรวจสอบในทุกๆกรณี โดยย้ำว่าผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจำเป็นจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมด้วย

logo halal

ก้าวต่อไปของฝ่ายกิจการอาลาล
         ในการดำเนินการของฝ่ายฮาลาลนั้น ในขณะนี้กำลังวางนโยบายและระดมความคิดจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือรวมไปถึงองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล ให้หน่วยงานดังกล่าว ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบฮาลาลในประเทศไทยให้มากที่สุด

ซึ่งฝ่ายฮาลาลชุดใหม่นั้น จะทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหวังว่าในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารงาน ก็สามารถทำงานต่อได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิผล มิใช่ว่า “คนรุ่นใหม่ สาปแช่งคนรุ่นก่อน” ลักษณะดังกล่าวมิใช่แนวทางของอิสลาม

ลำบากใจในการทำงานหรือไม่
          ต่อคำถามที่ว่า “รู้สึกลำบากใจหรือไม่ในการทำงาน” ดร.อิสมาแอ กล่าวว่า ไม่เคยรู้สึกท้อแท้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเลย ดังจะเห็นว่าในการทำงานตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา ตนเองไม่เคยสร้างปัญหาให้กับองค์กรเลยแม้แต่น้อย และทุกๆคนก็ประเมิน อีกทั้งให้การยอมรับการทำงานมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่อดีต

ทั้งนี้ก็จะตั้งใจทำงานอย่างเข้มแข็ง ถือความโปร่งใส่ พร้อมให้มีการตรวจสอบ และที่สำคัญคือ จะทำงานอย่างสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์กับผู้ที่จะเข้ามาบริหารหน่วยงานต่อไปในอนาคต

ข้อมูล(พอสังเขป)

ประวัติบุคคล ชื่อ นายอิสมาแอ     ชื่อสกุล  อาลี
วันเดือนปีเกิด 25  เมษายน  2493  

 ประวัติการศึกษา 
  2528    ปริญญาเอก สาขาอัลฟิกฮฺ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมะดีนะฮฺ    ซาอุดิอารเบีย
  2524    ปริญญาโท สาขาอัลฟิกฮฺ (ดีเยี่ยม)          มหาวิทยาลัยแห่งมะดีนะฮฺ ซาอุดิอารเบีย
  2520    ปริญญาตรี สาขาชารีอะฮฺ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมะดีนะฮฺ ซา อุดิอารเบีย
  2520    ปริญญาตรี สาขาดะวะฮฺและอุศูลุดดีน มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมะดีนะฮฺ ซาอุดิอารเบีย

ประวัติรับราชการ
  พ.ศ. 2529-2533 อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  พ.ศ. 2540 – 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 พ.ศ.  2549 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์  ภาควิชาอิสลาม วิทยาล้ยอิสลามศึกษา
          
                                           
การดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

 1  สิงหาคม 2545 – ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
 พฤษภาคม 2541- พฤษภาคม 2545    ผู้จัดการหลักสูตร ป.โท อิสลามศึกษา
 1 เมษายน  2533 – 14 มิถุนายน 2541 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
 1 มกราคม 2533 – 31 มีนาคม 2533 รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
 3 มิถุนายน 2530 – 31 ธันวาคม 2532 รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิสลามศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
1. หนังสือ
- อิสมาแอ อาลี 2547 “กฎหมายครอบครัวอิสลาม” โครงการแปลและเรียงตำราอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2  ฉบับปรับปรุงแก้ไข
- อิสมาแอ อาลี 2546 “กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม” พิมพ์ที่โรงพิมพ์มิตรภาพ ปัตตานี
 -  อิสมาแอ อาลี 2545 “กฎหมายอิสลามเบื้องต้น”  โครงการแปลและเรียบเรียงตำราอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (แปลและเรียบเรียง)
- อิสมาแอ อาลี 2537 “กฎหมายอิสลาม ความเป็นมา กฎหมายพินัยกรรม” โครงการแปลและ เรียบเรียงตำราอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อิสมาแอ อาลี 2535 “อุศูลุลฟิกฮ”   โครงการแปลและเรียบเรียงตำราอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อิสมาแอ อาลี และมาลิก โยธาสมุทร 2525 “ระบอบสังคมในอิสลาม” กรุงเทพ สานักพิมพ์สายสัมพันธ์ (แปลและเรียบเรียง)
 -   อิสมาแอ อาลี 1405/1985  الحقوق المتعلقة بالتركة (ภาระผูกพันของกองมรดก) วิทยานิพนธ์ ป. เอก มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมะดีนะอฺ ซาอุดิ อารเบีย
-    อิสมาแอ อาลี   1401/1981 الملكية الخاصة في الفقه الاسلامي (กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลใน กฎหมายอิสลาม)    วิทยานิพนธ์ ป.โท มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมะดีนะฮฺ ซาอุดิ อารเบีย
            
 2.บทความวิชาการ 
            -   Dr. Isma-ae Alee, 2005 “Instusi Masjid: Fungsi dan Peranannya dalam  Pembangunan Masyarakat Islam di Thailand” ใน Masjid Wadah   Kepimpinan Raja,  Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam
-   Ismaae Alee, 2000 “Perlaksnaan Undang-Undang Keluarga Islam : Pengalaman Thailand” ใน “Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita Di Negara-Negara Asian” , Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) 
-    Ismaae Alee, 2000 الدراسات الاسلامية في القرن الحادي والعشرين: نظرة خاصة بتايلند ใน   Islamic Studies in Asean, College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, pattani Campus, Thailand
-    Ismail Alee,1996 المشكلات الثقافية والاجتماعية عند مسلمي تايلند  ใน المسلمون في اسيا والتحديات الحضارية     มหาวิทยาลัยอิสลามมุฮัมมัด อิบนุ สะอูด รียาด ซาอุดิ อารเบีย
-    Dr.Ismail Alee,1996  “Sastera Islam di Thailand” ใน “Semposium Serantau Sastera  Islam”  Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam

3. งานวิจัย
- อิสมาแอ อาลี และวรรณา แผนมุนิน 2548 รายงานวิจัยเรื่อง “ การได้มา บทบาท และหน้าที่ของ ผู้ทำหน้าที่เป็นวะลีย์อามม์ของชาวมุสลิมในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีจังหวัดปัตตานี   และสงขลา”

 หน้าที่พิเศษอื่น
* คณะกรรมการที่ปรึกษาซะรีอะฮฺ เมืองไทยตะกะฟุล www.muangthaitakaful.com
  * คณะกรรมการที่ปรึกษาชะรีอะฮฺ ตลาดหลักทรัพย์ มาเลเซีย( Syariah Advisory   Council, Securities Commission, KL )
* คณะกรรมการที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 * ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนุอัฟฟานปัตตานี 
 * กรรมการสภาวิทยาลัยอิสลามยะลา
 * คณะที่ปรึกษากองทุน MFC อิสลามิกฟันด์
  * สมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต)
  * กรรมการนโยบายศูณย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ม.มหิดล)


ประสบการณ์
  *  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2549-2551)
 *  คณะกรรมการที่ปรึกษาศูญย์ปฏิบัติการส่วนหน้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  * ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
   กรรมการสร้างข้อสอบและตรวจความถูกต้อง และคุณภาพข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2530 ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
   คณะทำงานโครงการเขตเศรษฐกิจสามเส้าอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย
   กรรมการชุดการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หมวดวิชาศาสนาชุดวิชากฎหมายอิสลาม)
   กรรมการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. 2539
   กรรมการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2537
  คณะทำงานเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
   รองประธานกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี(สสร)  ในการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
   คณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในที่จะให้วิทยาเขตปัตตานี เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ พ.ศ. 2541(แต่งตั้งโดยสภา มอ)
   ที่ปรึกษาคณะทำงานติดตามและสนับสนุนโครงการร่วมมือ ไทย-สหประชาชาติ
   กรรมการที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ฝ่ายสังคมและเศรษฐกิจ


การดูงานในต่างประเทศ
- ร่วมประชุมเรื่อง “ ดะอฺวะฮฺอิสลามียะฮฺในเอเชียและแปซิฟิก : ปัจจุบันและอนาคต”    ณ      กรุงจาการ์ตา  จัดโดยกระทรวงกิจการศาสนาอินโดนีเซียร่วมกับกระทรวงกิจการศาสนาอิสลามของซาอุดีอารเบีย ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2538
- ร่วมประชุมสัมมนา” International Workshop on Islam in Southeast Asia ณ ประเทสมาเลเซีย จัดโดย University of Malaya ร่วมกับ The Center of Muslim-Cristian Understanding, Geogetown U. Washington D.C. ระหว่างวันที่ 4-9 มีนาคม 2539
- ร่วมประชุมสันานานชาติ เรื่อง “อิสลามในศตวรรษที่ 21”  ณ Leiden U. ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดโดย Indonesian-Netherland Cooperation in Islamic Studies(INIS) ระหว่างวันที่    1-10 มิถุนายน 2539
- เยือนประเทศซาอุดีอาราเบียในฐานะแขกกระทรวงการอุดมศึกษาและราชสำนัก เพื่อเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษา ระหว่างวันที่  17-29 มิถุนายน 2539
- ดูงานการจัดการศึกษาทางด้านอิสลามศึกษาในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย อียิปต์และซูดานโดยใช้งบเข็มแข็งของวิทยาลัยอิสลามศึกษา
- ดูงานทางอิสลามศึกษาในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ปากีสถาน จอร์แดนและตุรกี โดยใช้งบประมาณพัฒนาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2548    - www.muslimthai.com

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185