หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ลุ้นตัวโก่ง จับฉลาก ม.1

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.53 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า โรงเรียนสังกัด สพฐ.จะเปิดให้นักเรียนจับสลากเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 เม.ย.นี้   โดยโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 365 แห่ง ได้รายงานตัวเลขผู้สมัครที่จะจับสลาก และแผนการรับนักเรียนจากการจับสลาก มายังสพฐ.แล้วเป็นส่วนใหญ่ ดังนี้

 

สพท.กทม.เขต 1 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง แผนรับ 200 คน ผู้สมัครจับสลาก 333 คน โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม แผนรับ 96 คน ผู้สมัครจับสลาก 184  คน โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 แผนรับ 120 คน ผู้สมัครจับสลาก 325 คน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  แผน รับ 200 คน ผู้สมัครจับสลาก 284 คน โรงเรียนวัดราชบพิธ แผนรับ 200 คน ผู้สมัครจับสลาก 109 คน โรงเรียน สันติราษฎร์วิทยาลัย แผนรับ 240 คน ผู้สมัครจับสลาก 35 คน โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ แผนรับ 92 คน ผู้สมัครจับสลาก 268 คน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แผนรับ 160 คน ผู้สมัครจับสลาก 107 คน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย แผนรับ 118 คน ผู้สมัครจับสลาก 130 คน โรงเรียนศรีอยุธยา แผนรับ 22 คน ผู้สมัครจับสลาก 883 คน โรงเรียนปทุมคงคา แผนรับ 236 คน ผู้สมัครจับสลาก 248 คน

 

                สพท.กทม.เขต 2 โรงเรียน สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) แผนรับ 120 คน ผู้สมัครจับสลาก 151 คน โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง แผนรับ 100 คน ผู้สมัครจับสลาก 266 คน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก แผนรับ 140 คน ผู้สมัครจับสลาก 632 คน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน แผนรับ 110 คน ผู้สมัครจับสลาก 427 คน โรงเรียนราชดำริ แผนรับ 120 คน ผู้สมัครจับสลาก 251 คน โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม แผนรับ 140 คน ผู้สมัครจับสลาก 270 คน โรงเรียนศรีพฤฒา แผนรับ 120 คน ผู้สมัครจับสลาก 419 คน โรงเรียนสตรีวิทยา 2 แผน รับ 100 คน ผู้สมัครจับสลาก 774 คน โรงเรียนพรตพิทยพยัต แผนรับ 140 คน ผู้สมัครจับสลาก 345 คน โรงเรียนสารวิทยา แผนรับ 120 คน ผู้สมัครจับสลาก 271 คน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง แผนรับ120 คน ผู้สมัครจับสลาก 245 คน โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ แผนรับ 100 คน ผู้สมัครจับสลาก  240 คน โรงเรียนหอวัง แผนรับ 110 คน ผู้สมัครจับสลาก 580 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนรับ 100 คน ผู้สมัครจับสลาก 550 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แผนรับ 130 คน ผู้สมัครจับสลาก 443 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา แผนรับ 100 คน ผู้สมัครจับสลาก 380 คน

โรงเรียน เทพลีลา แผนรับ 100 คน ผู้สมัครจับสลาก 120 คน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า แผนรับ 130 คน ผู้สมัครจับสลาก 828 คน โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ แผนรับ 170 คน ผู้สมัครจับสลาก 474 คน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ แผนรับ 90 คน ผู้สมัครจับสลาก 525 คน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 แผนรับ 80 คน ผู้สมัครจับสลาก 395 คน โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา แผนรับ 100 คน ผู้สมัครจับสลาก 482 คน โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา แผนรับ 100 คน ผู้สมัครจับสลาก 160 คน  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 แผนรับ 120 คน ผู้สมัครจับสลาก 348 คน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนรับ 100 คน ผู้สมัครจับสลาก 271 คน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย แผนรับ 130 คน ผู้สมัครจับสลาก 502 คน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร แผนรับ 130 คน ผู้สมัครจับสลาก 598 คน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แผนรับ120 คน ผู้สมัครจับสลาก 498 คน โรงเรียนราชวินิตบางเขน แผนรับ 130 คน ผู้สมัครจับสลาก 147 คน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2  แผนรับ 120 คน ผู้สมัครจับสลาก 516 คน โรงเรียนบางกะปิ แผนรับ 120 คน ผู้สมัครจับสลาก 401 คน

 

สพท.กทม.เขต 3 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)  แผน รับ 70 คน ผู้สมัครจับสลาก 184 คน โรงเรียน โพธิสารพิทยากร แผนรับ 60 คน ผู้สมัครจับสลาก 102 คน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม แผนรับ 80 คน ผู้สมัครจับสลาก 170 คน โรงเรียน อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย แผนรับ 240 คน ผู้สมัครจับสลาก 477 คน โรงเรียนวัดราชโอรส แผนรับ 100 คน ผู้สมัครจับสลาก 895 คน โรงเรียนวัดอินทาราม แผนรับ 100 คน ผู้สมัครจับสลาก  277 คน โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม แผนรับ 128 คน ผู้สมัครจับสลาก 270 คน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา แผนรับ 144 คน ผู้สมัครจับสลาก  275 คน โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม แผนรับ 100 คน ผู้สมัครจับสลาก  421 คน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง แผนรับ 80 คน ผู้สมัครจับสลาก 324 คน  ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) แผนรับ 80 คน ผู้สมัครจับสลาก 31 คน โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ แผนรับ 80 คน ผู้สมัครจับสลาก 270 คน  โรงเรียน วัดพุทธบูชา แผนรับ 180 คน ผู้สมัครจับสลาก 243 คน โรงเรียนวัดนวลนรดิศ แผนรับ 82 คน ผู้สมัครจับสลาก 405 คน โรงเรียนมัธยมวัดนาย โรง แผนรับ 20 คน ผู้สมัครจับสลาก 56 คน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์     แผนรับ 100 คน ผู้สมัครจับสลาก 715 คน โรงเรียนศึกษานารี แผนรับ 110 คน ผู้สมัครจับสลาก 247 คน โรงเรียนปัญญาวรคุณ แผนรับ 176 คน ผู้สมัครจับสลาก 403 คน โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม แผนรับ 130 คน ผู้สมัครจับสลาก 333 คน

 

สพท.กาญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ แผนรับ 216 คน ผู้สมัครจับสลาก 293 คน โรงเรียนสุทธรังสี แผนรับ 15 คน ผู้สมัครจับสลาก 286 คน,

สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร แผนรับ 200 คน ผู้สมัครจับสลาก 223 คน เขต 3 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม แผนรับ 96 คน ผู้สมัครจับสลาก 42 คน สพท.ขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนขามแก่นนคร  แผนรับ 240 คน ผู้สมัครจับสลาก  206 คน เขต 2 โรงเรียนมัญจาศึกษา แผนรับ 200 คน ผู้สมัครจับสลาก 327 คน, สพท.ชัยภูมิ เขต 1 แผนรับ 240 คน ผู้สมัครจับสลาก 488 คน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล แผนรับ 248 คน ผู้สมัครจับสลาก 194 คน, เขต 2 แผนรับ 400 คน ผู้สมัครจับสลาก 265 คน สพท.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา แผนรับ 20 คน ผู้สมัครจับสลาก 123 คน

สพท.เชียงใหม่ เขต 4  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม แผนรับ 68คน ผู้สมัครจับสลาก 498 คน , เขต 6 โรงเรียนจอมทอง  แผนรับ 40 คน ผู้สมัครจับสลาก  332 คน สพท.ตรัง เขต 1 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  แผนรับ 50  คน  ผู้สมัครจับสลาก  342 คน  , เขต 2  โรงเรียนห้วยยอด  แผนรับ 22 คน  ผู้สมัครจับสลาก  450 คน  สพท.ตาก เขต 1 โรงเรียนตากพิทยาคม  แผนรับ  56 คน ผู้สมัครจับสลาก   253 คน โรงเรียนผดุงปัญญา แผนรับ 160 คน  ผู้สมัครจับสลาก118 คน  สพท.นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม   แผนรับ 100  คน  ผู้สมัครจับสลาก 186 คน 

สพท.นครปฐม เขต 1 โรงเรียน มัธยมฐานบินกำแพงแสน  แผนรับ 104  คน ผู้สมัครจับสลาก 311 คน   เขต 2  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา แผนรับ 300  คน ผู้สมัครจับสลาก 583 คน  สพท.นครราชสีมา เขต 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา   แผนรับ 135 คน  ผู้สมัครจับสลาก  794 คน  โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  แผนรับ 200  คน   ผู้สมัครจับสลาก  557 คน  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  แผนรับ 209 คน ผู้สมัครจับสลาก  617 คน  เขต 2  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี แผนรับ 128  คน  ผู้สมัครจับสลาก  412 คน เขต 3  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  แผนรับ  140 คน ผู้สมัครจับสลาก   691 คน , เขต 7  โรงเรียนพิมายวิทยา  แผนรับ 112  คน ผู้สมัครจับสลาก 598 คน

สพท.นครสวรรค์ เขต 1  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  แผนรับ 144 คน ผู้สมัครจับสลาก   349 คน สพท.นนทบุรี เขต 1  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์   แผนรับ 120 คน ผู้สมัครจับสลาก  332 คน โรงเรียนศรีบุณยานนท์ แผนรับ  110 คน ผู้สมัครจับสลาก  464 คน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  แผนรับ178  คน   ผู้สมัครจับสลาก 652 คน  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  แผนรับ 99 คน ผู้สมัครจับสลาก  419 คน , เขต 2   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  แผนรับ 200 คน ผู้สมัครจับสลาก  257 คน  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี แผนรับ 240 คน ผู้สมัครจับสลาก   359 คน   โรงเรียนปากเกร็ด แผนรับ 240 คน ผู้สมัครจับสลาก 548 คน

สพท.นราธิวาส เขต 1 โรงเรียนนราสิกขาลัย  แผนรับ 308 คน ผู้สมัครจับสลาก 288  คน สพท.บุรีรัมย์ เขต 2  โรงเรียนกระสังพิทยาคม แผนรับ  200 คน  ผู้สมัครจับสลาก  367 คน, เขต 3  โรงเรียนนางรอง แผนรับ  24  คน ผู้สมัครจับสลาก  282  คน

สพท.ปทุมธานี เขต 1 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม แผนรับ 280  คน ผู้สมัครจับสลาก 127  คน  โรงเรียนปทุมวิไล แผนรับ  170  คน ผู้สมัครจับสลาก 272 คน ,  เขต 2 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม  แผนรับ 200 คน  ผู้สมัครจับสลาก  277  คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา แผนรับ 80 คน ผู้สมัครจับสลาก  666  คน  โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี  แผนรับ 160 คน  ผู้สมัครจับสลาก  80  คน  โรงเรียนธัญรัตน์ แผนรับ 144 คน  ผู้สมัครจับสลาก  513  คน  โรงเรียนธัญบุรี แผนรับ 136 คน  ผู้สมัครจับสลาก 237  คน

สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โรงเรียนหัวหิน  แผนรับ 94 คน  ผู้สมัครจับสลาก  272  คน สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  แผน 80  คน ผู้สมัครจับสลาก  298  คน,  เขต 2 โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธิ์)   แผนรับ 200  คน ผู้สมัครจับสลาก  109 คน สพท.พังงา  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน แผนรับ 180 คน  ผู้สมัครจับสลาก  42  คน  สพท.พัทลุง เขต 1  โรงเรียนพัทลุง  แผนรับ 110  คน  ผู้สมัครจับสลาก  514 คน

สพท.พิจิตร เขต 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม แผนรับ 80  คน ผู้สมัครจับสลาก  253  คน, เขต 2 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม   แผนรับ 72  คน  ผู้สมัครจับสลาก  221  คน  โรงเรียนตะพานหิน   แผนรับ 40 คน  ผู้สมัครจับสลาก   196  คน , สพท.พิษณุโลก เขต 1 โรงเรียนจ่านกร้อง  แผนรับ 220  คน ผู้สมัครจับสลาก  427  คน  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  แผนรับ 80  คน ผู้สมัครจับสลาก  549  คน

สพท.เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) แผนรับ 72 คน  ผู้สมัครจับสลาก  96  คน, สพท.มหาสารคาม เขต 2 โรงเรียนวาปีปทุม  แผนรับ  200 คน ผู้สมัครจับสลาก  313 คน สพท.ยโสธร เขต 1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  แผนรับ 240 คน  ผู้สมัครจับสลาก  273 คน สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  แผนรับ 64 คน ผู้สมัครจับสลาก  188  คน

สพท.ระยอง เขต 1 โรงเรียนระยองวิทยาคม     แผนรับ107 คน  ผู้สมัครจับสลาก   491 คน  โรงเรียนบ้านค่าย  แผนรับ 240 คน ผู้สมัครจับสลาก  435 คน  โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  แผนรับ 200 คน  ผู้สมัครจับสลาก 436  คน  โรงเรียนวัดป่าประดู่  แผนรับ 109 คน  ผู้สมัครจับสลาก  657 คน , เขต 2  โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) แผนรับ  200 คน  ผู้สมัครจับสลาก  233 คน

สพท.ราชบุรี เขต 1  โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  แผนรับ 320 คน  ผู้สมัครจับสลาก  275 คน , สพท.ลพบุรี เขต 1 โรงเรียนพระนารายณ์  แผนรับ  300 คน   ผู้สมัครจับสลาก 95 คน, เขต 2 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา แผนรับ  80 คน  ผู้สมัครจับสลาก  197 คน , สพท.ศรีสะเกษ เขต 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ แผนรับ 120 คน ผู้สมัครจับสลาก  110 คน , เขต 3 โรงเรียนขุขันธ์ แผนรับ  120 คน ผู้สมัครจับสลาก  122 คน ,สพท.สกลนคร เขต 1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  แผนรับ 150 คน  ผู้สมัครจับสลาก 471 คน

สพท.สมุทรปราการ เขต 1 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง  แผนรับ 120  คน  ผู้สมัครจับสลาก 217 คน  โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์  แผนรับ  120  คน  ผู้สมัครจับสลาก 407 คน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก  แผนรับ  140 คน  ผู้สมัครจับสลาก 362 คน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ  แผนรับ  56 คน ผู้สมัครจับสลาก  495 คน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ แผนรับ  96  คน  ผู้สมัครจับสลาก  903  คน เขต 2 โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง แผนรับ  72 คน ผู้สมัครจับสลาก  800 คน  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  แผนรับ  56  คน ผู้สมัครจับสลาก  229  คน,

สพท.สระบุรี เขต 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี  แผนรับ 120 คน ผู้สมัครจับสลาก  243 คน  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  แผนรับ  72  คน ผู้สมัครจับสลาก  646 คน โรงเรียนเสาไห้  แผนรับ  240 คน ผู้สมัครจับสลาก 422 คน , สพท.สุพรรณบุรี เขต 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  แผนรับ  200  คน ผู้สมัครจับสลาก  360 คน โรงเรียนสงวนหญิง  แผนรับ  64  คน ผู้สมัครจับสลาก  299 คน, เขต 2 โรงเรียนอู่ทอง  แผนรับ 72 คน ผู้สมัครจับสลาก 443 คน , เขต 3 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม แผนรับ 240 คน ผู้สมัครจับสลาก  233 คน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3  แผนรับ 96 คน ผู้สมัครจับสลาก 238 คน ,

สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม แผนรับ 80 คน  ผู้สมัครจับสลาก  177 คน โรงเรียนไชยาวิทยา แผนรับ 160 คน  ผู้สมัครจับสลาก 173 คน , เขต 3  โรงเรียนบ้านนาสาร  แผนรับ  180 คน  ผู้สมัครจับสลาก 210 คน โรงเรียนเวียงสระ  แผนรับ 44 คน  ผู้สมัครจับสลาก  174 คน , สพท.อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  แผนรับ 96 คน ผู้สมัครจับสลาก   244 คน,

สพท.อุดรธานี เขต 1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล แผนรับ  70 คน ผู้สมัครจับสลาก 707 คน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  แผนรับ  200 คน ผู้สมัครจับสลาก 263 คน,  สพท.อุทัยธานี เขต 2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา แผนรับ 96 คน  ผู้สมัครจับสลาก 203 คน  และ สพท.อุบลราชธานี เขต 3  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร แผนรับ 80 คน ผู้สมัครจับสลาก 151  คน

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185