หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 

ที่นี่ร่วมสมัย

รื่นรมย์ศิลป์

 

หนังสั้นวัฒนธรรม

สร้างยุววิจัยท้องถิ่น

            การทำภาพยนตร์สั้น หรือหนังสั้น Short Film สักเรื่องหนึ่งด้วยเงื่อนไขของเวลาการนำ เสนอ 5 นาทีหรือ 15 นาที ผู้เขียนบท ผู้กำกับ จะต้องสื่อแก่นของเรื่องราวนั้นๆ อันเป็นสาระหรือจุด เป้าหมายให้ลงตัวถ่ายทำออกมาผ่านตัวละครหรือนักแสดง เพื่อที่หนังสามารถตอบสนองเรื่องราวได้อย่างน่าพอใจกับคนดู

            ถ้า คนทำหนังสั้นอยู่ในระดับมืออาชีพ เนื้อหาของหนังจะสื่อออกมาเป็นช็อตๆ ย่อความและตกผลึกให้คนดูเข้าใจได้ แต่สำหรับหนังมือใหม่แล้วย่อมมีข้อบกพร่องเป็นธรรมดา กังวลคนดูจะไม่รู้เรื่อง จนบางทีหนังจบแบบห้วนๆ และดูไม่รู้เรื่อง แต่ถึงกระนั้นก็ตามเป็นประสบการณ์ก้าวแรกที่จะผลิตงานชิ้นต่อไป

            การ ทำหนังสั้นในปัจจุบัน มิใช่มีเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น ในระดับนักศึกษาได้รับความสนใจอยู่มาก เช่น เดียวกับเด็กๆ มัธยมก็ดูจะสนุกกับการทำหนังสั้นกว้างขวางขึ้นแต่ก่อน นั่นหมายถึงส่วนหนึ่งของเยาวชนมีเป้าหมายที่วางอยู่ อันเกิดจากแรงสนับสนุนของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา โรงเรียน หน่วย งานส่งเสริมวิจัยและวัฒนธรรม เพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวในบริบททางสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

            หนังสั้นโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นตัวอย่างหนึ่งภายใต้ชื่อ “โรงเรียนทำหนังวัฒน ธรรม” ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ที่นำเอางานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของสำนัก งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาต่อยอดหรือบูรณาการให้เกิดเป็นเนื้องานเรื่องของท้องถิ่น ให้ “คนใน” ท้องถิ่นได้แลเห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี โดยผ่านสื่อหนังสั้น มีสถาบันรามจิตติดำเนินการ

โรงเรียน หนังสั้นวัฒนธรรม จัดว่าเป็นรุ่นแรกของสถาบันรามจิตติที่ดำเนินการในพื้นที่โรงเรียนจังหวัด ลำปาง และสามจังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมโครงการ 30 โรง นักเรียน 300 คน สร้างสรรค์ผลงานสารคดีประวัติ ศาสตร์ท้องถิ่น ทำการคัดเลือกเหลือ 25 เรื่อง ซึ่งทางคณะกรรมการโครงการได้ประกาศผลรางวัลยอดเยี่ยมไปเรียบร้อย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา

            สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง “ตามรอยคุ้มเจ้าหลวงลำปาง” ร.ร.กัลยาณี รางวัลด้านการนำเสนอยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง “สภากาแฟ” ร.ร.วิทยา จังหวัดยะลา รางวัลด้านกระบวนการผลิตยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง “เสียงอาซานแห่งเราฎอตุลยันนะห์” ร.ร.วิทยามูลนิธิ จ.ยะลา นอกจากนี้มีรางวัลอื่นๆ 

            หัวเรี่ยวหัวแรงโรงเรียนทำหนังวัฒนธรรม ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ สถาบันรามจิตติ กล่าวถึงโครง การยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “การ ทำหนังวัฒนธรรม สามารถจะเพิ่มเขี้ยวเล็บในเนื้อหาประวัติศาสตร์ท้อง ถิ่น เพื่อที่ยุววิจัยจะได้เข้าใจประวัติศาสตร์พื้นที่ของตนเอง ซึ่งงานชิ้นนี้มีกระแสตอบรับที่ดีมาก ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆ เท่านั้น ครูบาอาจารย์และคนในชุมชนด้วย แล้วทว่าไปเวลานี้มีเครือข่ายโรงเรียน 800 กว่าโรงจาก 20 จังหวัดขอเข้าร่วมในครั้งต่อไปอีกด้วย”

            ดร.อมรวิชช์ ให้ทรรศนะเพิ่มเติม “เรามีโครงงานวิจัยต่างๆ 1000 กว่าเรื่อง ซึ่งถึงตอนนั้นมียุววิจัยประ มาณ 3000–4000 คนทั่วประเทศ นั่นหมายความว่าความตั้งใจของเราไม่ได้อยู่ที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แต่สุท้ายแล้วเป้าหมายอยู่ที่หลักสูตรการเรียนท้องถิ่น เป็นความรู้ใกล้ตัว เป็นศักดิ์ศรีใกล้ตัว และเป็นความภูมิใจใกล้ตัว” และทิ้งท้ายการทำหนังสั้นของยุววิจัยนี้ “เราหวังว่าก้าวแรกเป็นก้าวที่มั่นคง ต่อยอดให้กับยุววิจัยรุ่นต่อๆ ไปนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมที่ดีตามมา นั่นหมายถึงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าว”

            หนัง สั้นของยุววิจัยนี้ เด็กๆ พยายามสื่อเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในแง่มุมหนึ่ง ที่ยังดำรงอยู่ หรือเคยมีแล้วลบเลือนหายไปกับเวลา นำไปสู่การสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น ฯลฯ เล่าเรื่องราวแล้วถ่าย ทอดออกมาเป็นหนังสั้น ในกรณีหนังสั้น “ตามรอยคุ้มเจ้าหลวงลำปาง” ก็เช่นกัน หลายคุ้มเจ้าหลวงยังปรากฏให้เห็นอยู่หลายหลังคาเรือน ทว่าในขณะเดียวกันหลายคุ้มก็ได้แปรสภาพเป็นอย่างอื่น

            แม้แต่ท้องถิ่นตำบลปูยุด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นอกจากจะเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ในฐานะเคยเป็นถิ่นพำนักของ “ระตูปูยุด” (บางตำราสะกด“ปูจุด” – Pujut – หนังสือบุหงารายา – ชุลีพร วิรุณหะ)  เจ้าเมืองปัตตานี อันเป็นศูนย์กลางการปกครองในช่วงเวลาหนึ่งขณะนั้น

หนังสั้น “เรื่องเล่าปูยุด” ของ ฮิบจุลอาซิ สาฆอ เด็ก หนุ่มวัย 17 ปี กับเพื่อนร่วมชั้นมัธยม.5 ร.ร.บำรุงอิสลาม จ.ปัตตานี ได้รับรางวัลอันดับ 3 ของด้านเทคนิคการผลิต ก็นำเสนอเรื่องราวประวัติท้องถิ่นในอดีต โดยใช้แผนที่และภาพเก่าประกอบโยงเรื่อง คู่ไปกับสภาพของตำบลและวิถีการดำรงอยู่ของคนในชุมชนปัจจุบัน

ฮิบจุลอาซิ เล่าด้วยน้ำเสียงไทยกลาง “คนปูยุดยึดอาชีพขายโรตีมะตะบะ ซึ่งมีชื่อเสียงมากในปัตตานี” และพูดถึงทำหนังสั้นเรื่องนี้ “ได้แรงบันดาลใจมาจากปู่ ชอบเล่าให้ผมฟังอยู่เสมอๆ ว่าแต่ก่อนนี้หมู่บ้านเราเป็นอย่างไร แล้วเราก็มาจินตนาการภาพเอา จากนั้นมาทำบทเขียน มีครูคอยให้คำปรึกษา” 

เด็กหนุ่มปูยุด ยังได้สะท้อนถึงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “ก็อดคิดไม่ได้ว่าคนในหมู่บ้านเรายังไม่รู้ประวัติถิ่นฐานบ้านช่องของตนเองดี แต่กลับจะรู้ประวัติท้องถิ่นที่อื่นๆ ผมก็เลยคิดว่าน่าจะบูรณาการความ คิดของคนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ใจในประวัติท้องถิ่นของตนเองให้มากขึ้น ผมจึงสร้างหนังสั้นเรื่องเล่าปูยุดขึ้นมา”

ถึง เป็นคำพูดเพียงบางส่วนของฮิบจุลอาซิ เด็กหนุ่มแววตาซื่อที่ถ่ายทอดออกมาจากใจให้ผมฟัง ในบริบทของเรื่องราวผ่านตัวละครเพื่อนและคนในชุมชนบอกเล่าก็ตาม ซึ่งในแง่ของยุววิจัยทำหนังสั้นเพียง 15 นา ที ก็ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบตามฉบับของมืออาชีพเท่าใดนัก เพียงแค่ดูแก่นของเรื่องแล้วเข้าใจ ผมคิดว่าประ สบความสำเร็จในการสื่อสารให้บุคคลที่สามแล้ว

อัน ที่จริงแล้ว ยังมีสารคดีหนังสั้นของยุววิจัยอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งในจำนวนนั้นเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยรับรู้หรือมองข้าม การทำสารคดีหนังสั้นวัฒนธรรมนับว่าน่าสนใจทีเดียว

เพียงแค่หวั่นใจอยู่บ้าง ตรงที่หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมเอาจริงหรือเปล่าเท่านั้นเอง  

    รูปประกอบข่าว
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ที่นี่ร่วมสมัย-หนังสั้นวัฒนธรรมสร้างยุววิจัยท้องถิ่น
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185