หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
เปิดจะจะบัญชีดำ 201 รายชื่อ ญาติ-คนสนิท-เพื่อนทหารของ "ทักษิณ"-แกนนำเสื้อแดง ที่แท้แค่ใบปลิว
เปิดจะจะบัญชีดำ 201 รายชื่อ ญาติ-คนสนิท-เพื่อนทหารของ "ทักษิณ"-แกนนำเสื้อแดง ที่แท้แค่ใบปลิว

หมายเหตุ"มติชนออนไลน์"-เป็นรายชื่อบุคคลกว่า 201 คนที่อยู่ในใบปลิวซึ่ง ส.ส.พรรคเพื่อไทยอ้างว่า หน่วยงานความมั่นคงของรัฐขึ้นบัญชีดำเพื่อที่ติดตามควมาเลื่อนไหวซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในตระกูลชินวัตร  คนใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  อดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย  สมาชิกพรรคเพื่อไทย แกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)หรือกลุ่มเสื้อแดง นักธุรกิจที่เคยสนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ


อย่างไรก็ตาม เมื่อดูจากสภาพใบปลิวดังกล่าวแแล้ว มีเพียงอักษารตัวพิมพ์ดีด ไม่อาจบอกแหล่งที่มาที่ไป จึงไม่สามารถตรวจสอบว่า รายชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบปลิว เป็นไปตามที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทยกล่าวอ้างหรือไม่


นอกจากนั้น รูปแบบการเขียน ไม่เป็นรูปแบบของทางราชการ แต่ภาษาที่ใช้เป็นไปอย่างง่ายๆเหมือนรูปแบบที่ใช้เขียนรายงานในหนังสือพิมพ์  แต่เพื่อผู้อ่านได้เห็นว่า นักการเมืองสามารถหยิงยกข้อมูลอะไรก็ได้ขึ้นมากล่าวอ้างต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตัวเอง จึงขอนำรายละเอียดของใบปลิวดังกล่าวมานำเสนอ
-------------------
เปิดโฉมหน้าบัญชีดำ 200 รายชื่อคนในเครือข่ายระบอบทักษิณ ที่ต้องจับตาใกล้ชิดเป็นพิเศษ เพราะมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และถือเป็นคนที่อยุ่ในระบอบทักษิณ ที่บางคนเอื้อประโยชน์ให้กับระบอบทักษิณและพิทักษ์ปกป้องระบอบทักษิณ

 

บัญชี 1 จำนวน 100 รายชื่อ

แกนนำ นปช.ชุดที่ 1

 

1.นายวีระ มุสิกพงศ์-ดำรงตำแหน่งประธานของกลุ่ม 2.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ-ดำรงตำแหน่งโฆษกของกลุ่ม 3.นายจตุพร พหมพันธุ์ 4.นายจักรภพ เพ็ญแข 5.นพ.เหวง โตจิราการ 6.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย 7.นายจรัล ดิษฐาอภิชัย 8.พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย-รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 9.นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของกลุ่มแกนนำ นปช.ชุดที่ 2 (ชุดรักษาการ) 10.ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีร์ชโรจน์ ประธาน นปช.ชุดรักษาการ


11.นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ (แซ่ด่าน) 12.นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ 13.นายชินวัตร หาบุญพาด 14.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 15.นายสุชาติ นาคบางไทร 16.นายสมบัติ บุญงามอนงค์ 17.นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข 18.นายสรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน


แกนนำหลักคนอื่น  19.นายอดิศร เพียงเกษ 20.นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง 21.นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ 22.นายพายัพ ปั้นเกตุ 23.นายไวพจน์ อาภรณ์วัฒน์ 24.นายการุณ โหสกุล 25.น.อ.อนุดิษฐี นาครทรรพ 26.นายนิสิต สินธุภัย 27.นายชัชจ์ กุลดิลก 28.นายสมชาย ไพบูลย์ 29.นายวิสา คัญทัพ 30.นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก


31.นางไพจิตร อักษรณรงค์ 32.นางธิดา โตจิราการ 33.นายสุทิน คลังแสง 34.นายเกียรติกร ภาคเพียรศิลป์ 35.นายสุรชัย ด่านวิบูลชัย 36.นายวันชนะ เกิดดี 37.นายสะอาด จันทร์ดี 38.นายชูเกียรติ ด้วงชนะ 39.นายเสถียร วิพรมหา 40.นายบุญทัน ดอกไธสง


41.นายวรพล พรหมิกบุตร 42.นายศิลป์ ราศี 43.นายสิงห์ทอง บัวชุม 44.นางจารุพันธ์ กุลดิลก 45.นางดารณี กฤตบุญญาลัย 46.นายขวัญชัย ไพรพนา 47.นายสุธรรม แสงประทุม 48.นางสาวศุภรัตน์ นาคบุญนำ 49.นายเมธี อมรวุฒิกุล 50.นายเจ๋ง ดอกจิก


51.นายคารม พลทกลาง 52.นายพิชา วิจิตรศิลป์ 53.นุช พจมาน 54.มุข เมธิณี 55.นายธีระเพชร ศิริกุล 56.นายเพชรวรรค ชมรมรักเชียงใหม่ 51 57.ดีเจอ้อม ชมรมรักเชียงใหม่ 51 58.นายวัชรพงศ์ คงมั่น 59.นายวรชัย เหมะ 60.นายเสงี่ยม สำราญรัก


61.นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ 62.นายบุญเลิศ จาวิโรจน์ 63.นายสำเริง เกษมรัตน์ 64.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ 65.นายวรวุฒิ วิชัยดิษฐ์ 66.นายสุนา หินแก้ว 67.นางสาววิสาระดี เดชะธีราวัฒน์
68.นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง 69.นายภิญญา ช่วยปลอด 70.นายอภิชาติ ทันพุฒ


71.นายวิบูลย์ แช่มชื่น 72.นางศิริวรรณ แกนนำอเมริกา 73.นายสุนัย จุลพงศ์ธร 74.นายลักษณ์ เรขานิเทศ 75.นายรัตนพล ส.วรพิน 76.นายอรรถชัย อนันตเมฆ 77.นายคำสิงห์ ศรนอก 78.นายจิ้น กรรมาชน 79.นายสันต์ หัตถีรัตน์80.นายประสิทธิ์ ค่ายกนกวงศ์


81.นางสุนันทา ธรรมธีระ 82.นายทรงชัย วิมลภัตรานนท์ 83.นายพันธ์ศักดิ์ ซาบุ 84.นายรัฐ กอทอมอ FM 94.75 85.นายเสนอ FM 95.25 86.นายพีระ FM97.25 87.พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี
88.พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล 89.พล.ต.ต.ไพฑูรย์ เชิดมณี 90.พล.ต.สุชาติ กาญตนวิเศษ


91.พล.ต.เกรียงศักดิ์ รักษาสัตย์ 92.พล.ต.ต.ชวลิต มโนสมุทร 93.พล.ต.ต.จรัญ ชิตะปัญญา 94.พล.ต.ต.บุญเลิศ นันทวิสิทธิ์ 95.พล.ต.ต.ชัยชาญ กิติจันทร์ 96.พ.ต.อ.พลสันติ พันธ์อาทิตย์97.พ.ต.อ.เสนาะ เขมะประภา 98.น.ต.สมหมาย พงษ์ประยูร 99.ร.อ.นิพนธ์ งามเสน่ห์ 100.พ.ต.อ.ชูเกียรติ ด้วงชนะ 101.พ.ต.ท.เสงี่ยม สำราญรัก


บัญชี 2 จำนวน 100 รายชื่อ ประกอบด้วยญาติ-คนใกล้ชิด-นักการเมือง-นักธุรกิจ -นายทุน-สื่อ-ขรก.อดีตขรก.-ตำรวจ-ทหาร


1.นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ญาต  2.นายพายัพ ชินวัตร ญาติ3.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ญาติ 4.พล.ต.อ.เพรียงพันธ์ ดามาพงษ์ ญาติ 5.นายบรรณพจน์ ดามาพงษ์ ญาติ 6.นางเยาวเรศ ชินวัตร ญาติ 7.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ญาติ 8.พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ แกนนำพรรคเพื่อไทย 9.นายนพดล ปัทมะ คนใกล้ชิด ทนาย 10.นายชานนท์ สุวสิน คนใกล้ชิด


11.นพ.พรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช คนใกล้ชิด บ้านเลขที่ 111 12.พล.ท.ปรีชา วรรณรัตน์ คนใกล้ชิด 13.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง แกนนำ พท. 14.นายยงยุทธ ดิยะไพรัช คนใกล้ชิด บ้านเลขที่ 111 15.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ คนใกล้ชิด บ้านเลขที่ 111

 

 

 

 

 

 

16.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล คนใกล้ชิด บ้านเลขที่ 111 17.นายสมชาย สุนทรวัฒน์ ญาติ-บ้านเลขที่ 111 18.นายสมชาย สุนทรวัฒน์ ญาติ-บ้านเลขที่ 111 19.พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิต คนใกล้ชิด บ้านเลขที่ 111 20.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย


21.นายสุชน ชาลีเครือ นักการเมือง 22.นายประเกียรติ นาสิมา นักการเมือง-ทนาย 23.นางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ นักการเมือง-ทุน 24.นายสุธา ขันแสง นักการเมือง-อิทธิพล 25.นต.ศิธา ทิวารี นักการเมือง 26.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษก พท. 27.นายไพจิต ศรีวรขาน นักการเมือง 28.นายสันติ พร้อมพัฒน์ นักธุรกิจ-นักการเมือง-ทุน 29.นายปกรณ์ บูรณปกรณ์ นักการเมือง  30.นายวิชิตปลั่งศรีสกุล นักการเมือง-ปฏิบัติการ 3 เกลอหัวแข็ง


31.นายสิทธิชัย กิตติธเนศร นักการเมือง-ปฏิบัตการ 3 เกลอหัวแข็ง 32.นายประชา ประสพดี นักการเมือง-ปฏิบัติการ 3 เกลอหัวแข็ง  33.นายสามารถ แก้วมีชัย นักการเมือง   34.นายประยุทธ มหากิจศิริ นักธุรกิจ-ทุน (เนสกาแฟ) 35.นายวิทยา บูรณศิริ นักการเมือง 36.นายอนันต์ อัศวโภคิน นักธุรกิจ-ทุน (แลนด์แอนด์เฮ้าส์) 37.นายทะนง พิทยะ มืออาชีพ-ที่ปรึกษา 38.นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม นักธุรกิจ-ทุน (แกรมมี่) 39.นายประชา มาลีนนท์ นักการเมือง -นักธุรกิจ (ช่อง 3) 40.นายบุญคลี ปลั่งศิริ มืออาชีพ-ผู้บริหารเครือชินวัตร


41.นายโอฬาร ไชยประวัติ มืออาชีพ-อดีตนายแบงก์ 42.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ นักธุรกิจ-ทุนและสถานที่ 43.นายมุ่งขวัญ แสงสุวรรณ มืออาชีพ-ผู้บริหาร อสมท. 44.นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ อดีตเลขาธิการ พท.-ทุน 45.นายปลอดประสพ สุรัสวดี มืออาชีพ-แกนนำพท. 46.พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ มืออาชีพ -อดีตข้าราชการทหาร 47.นายสุชาติ ลายน้ำเงิน นักการเมือง
48. พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 49.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช นักการเมือง-อดีตข้าราชการ 50.พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา นักการเมือง-อดีตข้าราชการ


51.นายเรวัตร ฉ่ำเฉลิม อดีตข้าราชการ-อดีตผู้บริหาร อสมท. 52.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตอธิบดี DSI-รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 53.นายดำรง พิเดช นักการเมืองพลเรือน-อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 54.นางลัดดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ บ้านเลขที่ 111 55. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ข้าราชการพลเรือน-ปลัดกระทรวงการคลัง 56.พล.ท.สีห์ศักดิ์ เกตุสุริยงศ์ อดีต ผช.เจ้ากรมสื่อสารทหาร 57.นายดุษฎี สินเจิมสิริ ข้าราชการพลเรือน-อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 58.นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ข้าราชการพลเรือน-อดีตอธิบดีกรมสรรพากร 59.พล.อ.เรืองโรจน์ มหาสรานนท์ แกนนำ พท.  60.พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ อดีต ผบ.ตร.


61.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช มืออาชีพ-อดีต หน.พท. 62.พล.ต.ท.วินัย ทองสอง ญาติ-อดีต ผบ.ก.ป. 63.นายสาโรช คัชมาตย์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 64.พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัด ข้าราชการทหาร 65.พล.ต.พฤณฑ์ สุวรรณทัต ข้าราชการทหาร 66.พล.อ.พรชัย กรานเลิศ ข้าราชการทหาร 67.พล.ต.ต.พีรพันธ์ เปรมภูมิ ข้าราชการตำรวจ-โอนย้าย-ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 68.พล.ต.ท.สถาพร ดวงแก้ว ข้าราชการตำรวจ-ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4 69.พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง ข้าราชการตำรวจ-ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 70.พ.ต.ท.สำเนียง ลือเจียงคำ ข้าราชการตำรวจ-รอง ผกก.สส.ตร.ภูธรฯ เมืองยโสธร


71.พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์ ข้าราชการตำรวจ-ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 72.พ.ต.อ.ฤทธิรงค์ เทพจันดา ข้าราชการตำรวจ-ผู้กำกับสืบสวน น.6 73.พล.ต.ท.ชัยยันต์ มะกล่ำทอง ข้าราชการตำรวจ-ผู้ช่วย ผบ.ตร. 74.นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี นักการเมือง-สหายเก่า 75.นายจาตุรนต์ ฉายแสง นักการเมือง-สหายเก่า 76.นายภูมิธรรม เวชยชัย นักการเมือง-สหายเก่า
77.นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา บ้านเลขที่ 111 78.นายเกรียงกมล เลาหไพโรจน์ มืออาชีพ-สหายเก่า 79. นายวราเทพ รัตนากร คนใกล้ชิด บ้านเลขที่ 111 80.พ.ต.อ.สมชาย เพศประเสริฐ นักการเมือง


81.พล.อ.อ.สุเมธ โพธิมณี แกนนำเตรียม 10 เพื่อนทักษิณ 82.พล.ท.มะ โพธิ์งาม นักการเมือง 83.นายวิศาล เดชะธีราวัฒน์ บ้านเลขที่ 111 84.นายกันตธีร์ ศุภมงคล นักการเมือง-อดีตข้าราชการ 85.พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค อดีตข้าราชการตำรวจ 86.พล.ท.มนัส เปาริก อดีต รม.ภ.3 87.พล.ต.ท.ธวัช บุญเปื่อง อดีตรอง ผบ.ช.ภ.9  88.พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีต ผบ.ช.น.
89.นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย นักการเมือง-ชมรมคนรักอุดร-ปิดล้อมพันธมิตรฯ 90.นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล นักการเมือง


91.พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ อดีต ผบช.ภ.1 92.นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร เลขาธิการ พท. 93.นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ ผอ.พท. 94.พล.ต.ต.วิฑูรย์ คลังพลอย อดีต ผบก.ภ.จ.ตาก 95.พล.อ.อำนวย ถิระชุณหะ เพื่อนทักษิณ 96.นางทัสน์วรรณ มุสิกบุญเลิศ เหรัญญิก พท. 97.นางฐิติมา ฉายแสง รอง ฆส.พ.ท. 98.นายกมล บันไดเพชร นาย ทบ.พท. 99.พล.ร.ท.สีวิชัย สิริสาลี อดีต ผบ.นาวิกโยธิน 100.พล.อ.อ.สมชัย พละพงศ์ เพื่อนทักษิณ

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185