หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
เชือด‘ฟินันซ่า-ลิเบอร์ตี้’กองทุนขาด

เชือด‘ฟินันซ่า-ลิเบอร์ตี้’กองทุนขาด

คปภ.เพิ่งตื่นประกาศชื่อประกันไส้เน่าต่อสาธารณ ชนทั้งที่กองทุนขาดมาเป็นปี ประเดิม “ฟินันซ่า-ลิเบอร์ ตี้” รายแรกเงินกองทุนขาด 1,034 ล้านบาท รายที่สอง 134 ล้านบาท ห้ามขยายธุรกิจเด็ดขาดทั้งรับประกัน ลูกค้าใหม่ลงทุนยันแต่งตั้งตัวแทน นายหน้ารายใหม่ ยอมรับเพิ่งประจาน เพราะกฎหมายเพิ่งให้อำนาจ คาดโทษ ใครแหกกฎหมายเจอประจานหมด ลั่นผู้เอาประกันไม่ได้รับผลกระทบคุ้มครองตามกรมธรรม์ แถมมีเงินสำรอง 25%ที่วางไว้กับ คปภ. บวกกองทุนคุ้มครองผู้เอาประกันรองรับอีกก๊อก


รายงานข่าวจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศเผยแพร่บริษัทประกันภัยดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามมาตรา 27 แห่ง พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ศ.2551 มีทั้งหมด 2 บริษัท รายแรก เป็นบริษัทประกันชีวิตได้แก่บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด ณ 30 พฤศ จิกายน 2552 เงินกองทุนขาดอยู่ 1,034.87 ล้านบาท

บริษัทที่สองเป็นประกันวินาศภัยคือ บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ณ 30 พฤศจิกายน 2552 เงินกองทุนขาดอยู่ 134.72 ล้านบาท โดยห้ามทั้งสองบริษัทขยายธุรกิจจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งการขยายธุรกิจครอบคลุม ถึง 1.การรับประกันภัยรายใหม่ (ขายลูกค้ารายใหม่) หรือขยายวงเงินการรับประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่เดิม (กรมธรรม์เก่า)

2.การเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท

3.การก่อภาระผูกพันเพิ่มเติมเว้นแต่เป็นการดำเนินการตามภาระผูกพันที่มีอยู่

4.การทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนหรือนายหน้าเพิ่มเติม และ

5.การรับโอนกิจการ

สาเหตุที่ออกประกาศเพื่อให้ประชาชนรับทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ประกันชีวิตและ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประกันชีวิต ประกันวินาศภัยเพิ่งมีผลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552

“ถามว่าฟินันซ่าเงินกองทุนขาดมาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาประกาศเอา ตอนนี้เนื่องจากกฎหมายเพิ่งให้อำนาจคปภ.ประกาศหรือโฆษณาบริษัทประกัน ภัยที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ซึ่งรวมถึงเงินกองทุนขาดทุนด้วยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและเนื่องจากเป็นกฎใหม่จะมีขั้นตอนในทางปฏิบัติและต้องรอรายงานฐานะการเงินประจำเดือนของบริษัทอย่างเดือนพฤศจิกายนกว่าจะส่งมาก็เดือนธันวาคมแล้ว โดยทั้ง 2 บริษัทคือ 2 รายแรกที่ถูกประกาศชื่อให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้ประชาชนรับรู้สถานะทางการเงินของเขาก่อนตัดสินใจทำประกัน” แหล่งข่าวจากสำนักงาน คปภ. กล่าวเพิ่มเติมกับ “สยามธุรกิจ”

แหล่งข่าวกล่าวว่า แม้ทั้ง 2 บริษัทจะถูกสั่งห้ามขยายธุรกิจชั่วคราวแต่ยังเปิดดำเนินธุรกิจให้บริการประชา ชนปกติ อาทิ การจ่ายสินไหมทดแทน การเวนคืนกรมธรรม์ การขอกู้เงินตาม กรมธรรม์ เป็นต้น ซึ่งนับจากนี้ไปบริษัทประกันภัยแห่งใดก็ตามฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ร.บ.ประกันวินาศภัยไม่ว่าความผิดใดก็ตามจะ ถูกประกาศรายชื่อให้ประชาชนรับ ทราบ

อย่างไรก็ดี แหล่งข่าวกล่าวว่า ใน แง่ของผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับผลกระทบยังได้รับความคุ้มครองตามสัญญาในกรมธรรม์เพราะบริษัทยังไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต แต่ถ้าถูกปิดกิจการอย่างประกันชีวิตยังมีเงินสำรอง 25% ที่วางไว้กับคปภ.อยู่สามารถนำมาดูแลผู้เอาประกันภัยได้เช่นเดียวกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ให้เริ่มวางสำรองปีนี้ อีกทั้งยังมีกองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัยที่ตั้งขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อจ่ายชดเชยให้กับ ผู้เอาประกันภัยกรณีบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งปัจจุบันกองทุนประชีวิตมีเงินอยู่ประมาณ 300 กว่าล้านบาท ส่วนกองทุนประกันวินาศ ภัยมีเงินอยู่ประมาณ 220 ล้านบาทซึ่งทาง คปภ. กำลังขอแก้ไขกฎหมายให้กองทุนทั้ง 2 กองทุนจ่ายเงินให้กับผู้เอา ประกันทันทีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์

อนึ่ง ฟินันซ่าอยู่ในขั้นตอนฟื้นฟูกิจการด้วยการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมหาผู้ร่วมทุนรายใหม่เข้ามาช่วยกอบกู้กิจการซึ่งทางธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทยสนใจจะเข้าร่วมลงทุนซื้อหุ้น 40% โดยในปี 2552 มีจำนวนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ 45,498 ฉบับ ลดลง 10,112 ฉบับเทียบกับปี 2551 ที่มีจำนวนกรมธรรม์ 55,610 ฉบับ ส่วนลิเบอร์ตี้ประกันภัย ณ 30 พ.ย. 52 มีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ 163,056 ฉบับ

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185