หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ผลักดัน1อำเภอ1ฟาร์ม พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้
 

Pic_61428นายธีระ วงศ์สมุทร

เป็นตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้การผลิตสัตว์เชิงบูรณาการเพื่อการค้าและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน...

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ "โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งฟาร์มในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะเร่งด่วน" ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย เพื่อเป็นตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้การผลิตสัตว์เชิงบูรณาการเพื่อการค้าและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งฟาร์มในชายแดนภาคใต้ฯ เป็นฟาร์มแบบผสมผสานระหว่างสัตว์หลายชนิด เช่น แพะเนื้อ แพะนม เป็ดเทศ เป็ดไข่ และไก่ไข่ วางเป้าหมายสร้างฟาร์มตัวอย่างนำร่องระยะแรก 3 ฟาร์ม ใน 3 จังหวัด จังหวัดละ 1 อำเภอ อำเภอละ 1 ฟาร์ม และรองรับงานเยาวชนฟาร์มละ 10 คน โดยรัฐจะสนับสนุนงบประมาณการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและจัดหาอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดตั้งฟาร์มแห่งละ 6 ล้านบาท รวม 3 แห่ง เป็นเงิน 18 ล้านบาท และให้กลุ่มเกษตรกรยื่นขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคารอิสลามสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการเบื้องต้นได้กำหนดรูปแบบของโครงการเบื้องต้นแล้ว

ทั้งนี้ ภาครัฐจะเข้าไปให้คำแนะนำในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์โดยให้ใช้วัตถุดิบที่ผลิตในฟาร์มหรือรับซื้อผลผลิตในท้องถิ่นเท่านั้น ส่วนการรับเยาวชนในพื้นที่เข้าฝึกงาน หรือฝึกอบรมจะบรรจุผู้ที่มีทักษะเข้าปฏิบัติงานในฟาร์มละ 10 คน ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ 7,500 บาทต่อคน หรือ 90,000 บาท ต่อ 10 คน ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อชต.) ที่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติงบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามขั้นตอนต่อไป.

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185