หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
นายกอบต.ผุดโครงการ ศาสนาอิสลามสัญจร

ศาสนาอิสลามสัญจร
   
นายมูฮัมหมัดมุขตา บาฮี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา เปิดเผยถึงการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอิสลามสัญจรประจำปี 2553 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่บิดเบือนในหลักคำสอนทางศาสนา ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2553 มีจัดกิจกรรมการเข้าร่วมสัมมนาคุณธรรมและจริยธรรมหรือที่เรียกว่า  “การทำโย” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นอบรมคุณ ธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกซึ่งเป็นโครงการที่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวมุสลิมเป็นอย่างมาก
   
สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องตามหลักคำสอนทางศาสนา สร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งความรักสามัคคีสามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย เป็นสมาชิกสภา อบต.และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้นำทางศาสนาและประชาชนในพื้นที่รวม 136 คน โดยทาง อบต.บาโงยซิแน ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2 แสนบาท  ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือผู้เข้าร่วมอบรมมีความยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรมลดปัญหาความเข้าใจบิดเบือนในหลักคำสอนประพฤติตนถูกต้อง และมุ่งมั่นในหลักคำสอนทางศาสนา รวมทั้งให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสันติมีความรักสามัคคีเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน.

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185