หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
"อภิสิทธิ์"ขอให้เยาวชนเป็นพลังสร้างสมานฉันท์

คมชัดลึก :นายกฯ"อภิสิทธิ์"ร่วมงานทำเนียบ ให้โอวาสเด็กเยาวชน เป็นพลังสร้างความสมานฉันท์ ธรรมาภิบาล นำสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ยัน รบ.พร้อมผลักดัน 5 ด้าน สร้างแหล่งเรียนรู้ สื่อสร้างสร้างสรรค์ ให้ภาครัฐ เอกชน เป็นกลไกที่ดี ส่งเสริมสายสัมพันธ์ในครอบครัว และคุ้มครองเด็กจากปัจจัยเสี่ยง รวมถึงหวยออนไลน์ ขณะที่ตัวแทนเด็ก 3 จว.ใต้ สะท้อนปัญหาความไม่สงบ ส่งผลอนาคตน่ากลัว เสนอรบ.ให้ความสำคัญ เพิ่มทุนการศึกษา ช่วยเยาวชนมีความรู้แยกแยะสิ่งดีไม่ดี

(9ม.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ที่ทำเนียบฯ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่สภานักเรียนว่า ที่สภานักเรียนได้ดำเนินการมาตลอดทั้งปีก็แสดงความชื่นชม และขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ ที่เด็กได้สัมผัสประชาธิปไตยใกล้ตัวจะเป็นพื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงเฉพาะการเลือกตั้ง ที่อยากจะฝากไว้คือ คำขวัญของสภานักเรียนที่พูดถึงสมานฉันท์และธรรมาภิบาล ที่เราต้องเคารพเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จะทำให้ไม่มีความรุนแรง แตกต่าง ก็จะนำมาแก้ไขด้วยประชาธิปไตย ป็นพื้นฐานของความสมานฉันท์ ส่วนธรรมภิบาลคือหลักยึดมั่นความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดมั่นกฎเกณฑ์ ประชาธิปไตยถ้ามีแต่เพียงรูปแบบแต่ขาดธรรมภิบาล ประชาธิปไตยก็ไม่ยั่งยืน ทั้งนี้ ปัญหาที่สภานักเรียนได้สะท้อนมาจะมีการนำเสนอต่อ ครม.ได้รับทราบและมอบหมายต่อหน่วยงาน

 นายกฯ กล่าวว่า ตนพยายามให้ความสำคัญแก้ไขให้เป็นรูปธรรม ทราบว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เพิ่มโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส และขยายไปยังอุดมศึกษา ดังนั้นปัญหาที่ตามมาคือ โอกาส อาชีพ การงาน โดยให้กระทรวงแรงงานไปแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับสังคมมากยิ่งขึ้น เช่น สถานประกอบการ 200 คนต้องรับคนพิการ 1 คน ต้องปรับสัดส่วนใหม่ และต้องไม่คิดเพียงว่าถ้ามีเงินก็นำเงินเข้ากองทุนโดยไม่ต้องรับคนพิการเข้าทำงาน ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำโครงการต้นกล้าอาชีพ ซึ่งคนพิการก็ขอโครงการต้นกล้าอาชีพเฉพาะคนพิการรัฐบาลก็จัดให้ แม้ต้นกล้าจะจบลงเดือน มี.ค.53 แต่การฝึกพัฒนาอาชีพ จัดหางานกระทรวงแรงงานจะรับรูปแบบจัดงานของโครงการนี้ไป

 ส่วนเรื่องยาเสพติดนั้น ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะภาคอีสานเท่านั้น ซึ่งฝ่ายการเมืองได้รับเรื่องมาตลอดทุกพื้นที่ และที่ได้รับการสะท้อนมาคือ ปัญหาการใช้กฎหมายที่ไม่สามารถใช้ได้เข้มขึ้น ซึ่งได้กำชับ กวดขัน และจี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยอมรับว่า รั้ว กลายเป็นรั่ว ปัญหายาเสพติดปีที่ผ่านมาทำได้มากขึ้น เพราะกระทรวงยุติธรรมได้พยายามเข้าไปทลายเครือข่าย และเรากำลังสาวไปถึงเครือข่ายใหญ่ แต่สิ่งที่สำคัญคือ การแก้ปัญหานี้อยู่ที่การป้องกันและเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กทำกิจกรรม หรือพื้นที่เสมือนบนสื่ออิเลคทรอนิคส์ทั้งหลายเพื่อให้เด็กเยาวชนสามารถรับข่าวสารและเสพสื่อที่สร้างสรรค์

 สำหรับภาคใต้ ถือว่าเป็นการสะท้อนทิศทางปัญหาที่เกิดขึ้น ธุรกิจใหญ่เล็กเรากำลังผลักดันกฎหมายค้าปลีก เราไม่ปฏิเสธรูปแบบการค้าขายสมัยใหม่ ที่ทำประโยชน์ให้กับคนพอสมควรแต่เราก็ต้องการให้ธุรกิจขนาดเล็กอยู่ได้ ส่วนการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ได้ตัดสินใจว่าการที่จะพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้มีการศึกษาและเสนอทางเลือกมาอย่างชัดเจน จึงขอให้สภาพัฒน์ไปทำตัวเลขและรายงานมาช่วงต้นปีว่า หากมีอุตสาหกรรมหนัก ปิโตรเคมี สร้างงาน รายได้ได้เท่าไหร่ และหากไม่อยากได้แล้วอะไรจะมาเป็นตัวรองรับ

 ส่วนภาคกลางที่พูดถึงบทบาทของสื่อและเป็นเหยื่อของการพัฒนานั้น รัฐบาลได้ทำคลื่นสีขาว ขณะเดียวกันการคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องมีมากขึ้น โดยผลักดันกฎหมายที่มีองค์กรอิสระ ให้เด็กรู้เท่าทันข่าวสาร ที่สำคัญคือ การรู้โดยไม่คิด สื่ออิเลคทรอนิกส์แม้จะให้ความรู้แต่ไม่เหมือนหนังสือ เพราะรับเร็วมากทำให้เราไม่มีเวลากลั่นกรอง ดังนั้นปีที่แล้วจึงต้องประกาศเป็นปีแห่งการอ่านหนังสือ แม้แต่การสนับสนุนหนังสือใหม่ก็ต้องอาศัยอีกหลายส่วน และต้องกระตุ้นบรรณารักษ์เพื่อกระตุ้นให้สอดคล้องกับวาระการอ่าน

 ส่วนภาคเหนือนั้น ครม.ได้ให้ความเห็นชอบแผนการศึกษา ม.ต้น-ม.ปลาย 15 ปี ได้ปรับปรุงแผนจากปี 52 คือ ปี 59 โดยกำหนดตัวชี้วัดชัดเจน ว่าในพื้นที่ห่างไกลต้องเกินร้อยละ 50 ปัจจุบันผ่านมาตรฐานเพียงร้อยละ 73 ดังนั้นแผนนี้ต้องผ่านให้ได้ 100 % เราพูดกันว่าการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 8.7 ปี แต่แผนนี้ต้องให้ได้ 12 ปี และให้เอกชนเข้ามามากขึ้น อาชีวศึกษาก็มีความสำคัญ ส่วนเด็กไร้สัญชาตินั้น แม้ไม่มีสัญชาติเราก็เปิดให้เข้าถึงเรื่องการบริการ และโอกาสทางการศึกษา

 สำหรับภาคใต้นั้น เราทราบดีว่าได้รับผลกระทบจากความไม่สงบและรุนแรง เช่น เรื่องทุนปี 53 จะเพิ่มจาก 2 พันทุนเป็น 1 หมื่นทุน ปรับปรุงหลักสูตร 2 ภาษา ที่สำคัญเราทำแผนการศึกษา 3 จังหวัดภาคใต้เป็นการเฉพาะ มีหน่วยงานการศึกษาเอกชนเข้ามาดูแล เพราะถือว่าการพัฒนาคนถือเป็นหัวใจ

 ทั้งนี้ นายกฯ ได้กล่าวตอบผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ว่า หลายชุมชนมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเหนือ เชียงใหม่ ก็มีภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ของล้านนาที่สามารถนำมาเป็นความรู้ให้เด็กรุ่นใหม่สืนสานได้ และสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์ เช่น พิพิธภัณฑ์ ลานบุญลานปัญญา ส่วนในเรื่องโทรทัศน์สำหรับเด็กเป็นการเฉพาะสามารถทำได้ แต่โทรทัศน์ช่องหลักควรจะมีลักษณะที่เสนอรายการที่สนับสนุนส่งเสริมเด็ก เยาวชนในทางสร้างสรรค์มากขึ้น โดยเข้าไปทำงานกับหน่วยงานอิสระ ทั้งนี้ ถ้าไม่มีช่องใหม่ ก็จะต้องมีรายการสำหรับเด็กที่สร้างสรรค์

 นายกฯ กล่าวว่า เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเราพูดกันมาก แต่เวลาไปสำรวจพบว่าแม้แต่เด็กเยาวชนก็เหมือนกับยอมจำนน ยอมรับว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ก้าวหน้าถือเป็นสิ่งอันตราย จึงอยากเห็นพลังเยาวชนเป็นพลังเปลี่ยนแปลง เป็นพลังสร้างสรรค์ หากเห็นจุดใดที่ไม่ดีก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงให้สร้างสรรค์ หากธรรมาภิบาลเด็กรุ่นนี้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ก็จะนำไปสู่การดำเนินการช่วยสังคม และเรื่องสมานฉันท์อยากให้เราเป็นแบบอย่าง แต่ต้องสามัคคีบนความถูกต้อง หากคิดว่าสมานฉันท์ไม่ต้องอยู่บนความถูกต้อง ก็จะเป็นการชั่วคราว และนำไปสู่ความขัดแย้ง ดังนั้นการสร้างความสมานฉันท์ขอให้คิดถึงความสมานฉันท์บนความยั่งยืน สิ่งที่รัฐบาลจะทำคือ 1.เดินหน้าผลักดันให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่ดี เปิดพื้นที่ให้ทำกิจกรรมสำหรับครอบครัว 2.สื่อสร้างสรรค์ที่ดีสำหรับเด็ก 3.ต้องการให้กลไกภาครัฐ เอกชน เป็นกลไกที่ดี ตนให้ความสำคัญในการเป็นประธานด้านสังคม จึงได้เปิดงานเกี่ยวเด็ก คนพิการ 4.ส่งเสริมสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และ 5.ต้องมีการคุ้มครองเด็กจากปัจจัยเสี่ยง บังเอิญหวยออนไล์ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ต้องการให้หลักคิดที่ดีมาเป็นนโยบาย และเป็นจุดเริ่มให้ถึงผลกระทบเชิงค่านิยมและโครงสร้าง ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ศธ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้เกี่ยวข้องที่ส่งเสริมงานของสภานักเรียนทำให้ได้แสดงโอกาส ศักยภาพที่เยาวชนได้รับผิดชอบ ตระหนัก และแสดงออกต่อสังคม และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นลูกศิษย์ที่ดีของอาจารย์ และเป็นพลังที่ดีของสังคมต่อไป

 อย่างไรก็ตาม ตัวแทนสภาเด็กจาก 3 จังหวัดภาคใต้ที่มาร่วมงาน ได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นว่า ไม่มีอนาคตมีแต่สิ่งที่น่ากลัว ต้องเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัว ไปโรงเรียนต้องมีทหารไปส่ง ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะการศึกษา ผลสอบโอเน็ต เอเน็ต ต่ำสุดในประเทศ ตนในฐานะตัวแทนเยาวชน 3 จังหวัดภาคใต้ อยากเห็นผลการศึกษาของเด็กภาคใต้สูงกว่านี้ แม้เราจะพบความสูญเสียมากมายแต่เราก็ไม่ย่อท้อ อยากให้รัฐบาล นายกฯ ได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาของ 3 จว.ชายแดนภาคใต้ เพราะการศึกษาจะทำให้มนุษย์คิดเป็น ทำเป็น และอยากเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดย 1.เพิ่มทุนการศึกษา 2.เพิ่มทุนภูมิทายาท 3.ทุนครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นทุนแลกเปลี่ยนนักเรียนใน 3 จังหวัด เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 4.โครงการมิตรน้ำใจ 5.เพิ่มทุน ศอ.บต. เพราะในระดับอุดมศึกษาต้องใช้เงินจำนวนมาก สิ่งที่สำคัญคือ การส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงปิดเทอม เพื่อจะได้มีรายได้ลดรายจ่ายครอบครัว และไม่เป็นเครื่องมือของผู้ก่อความไม่สงบ เพราะปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากการศึกษา ที่จะทำให้เยาวชนคิดดี ทำดี แยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรไม่ควร ในที่สุดความสงบสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้น

 ส่วนที่ตัวแทนเด็กสุราษฎร์ถามว่า นายกฯทำงานหนักมาก ใช้เวลาในฐานะพ่ออยู่กับลูกอย่างไรนั้น นายกฯ กล่าวว่า  ลูกของตนพอสมควร จึงถือว่าไม่ใช่เด็กแล้ว เมื่อก่อนเรียกพี่ ตอนนี้เรียกลุงแล้ว แต่ตนก็ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่พ่อ และหัวหน้าครอบครัว โดยใช้เวลาช่วงเย็น หรือค่ำอยู่กับครอบครัวเท่าที่จะทำได้ โดยพยายามบริหารเวลา เช่น งานเซ็นเอกสารหากทำตอนกลางวันค่อนข้างทำยาก ดังนั้นงานเอกสารจึงเอาไปทำกลางคืน กลางวันก็พบปะผู้คนให้เรียบร้อย เสาร์-อาทิตย์ ยอมรับเวลาอยู่กับครอบครัวน้อย ส่วนจะมีเวลาอย่างไรให้คนตระหนักกับสถาบันครอบครัวนั้น น่าเห็นใจเพราะแรงกดดันเศรษฐกิจ ที่เป็นห่วงคือในชนบท พ่อแม่ที่เข้ามาหางานทำในเมืองทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูก ก็จะแก้โดยกระจายความเจริญไปอยู่ชนบท ถ้าทำไม่ได้ก็จะดูแลเด็กเล็กทั้งหมด และที่ห่วงคือ มีครอบครัวบนความไม่พร้อม การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงที่ทำให้ครอบครัวไม่อบอุ่น

 น.ส.นาดีน เด็ง ตัวแทนเยาวชน จ.ยะลา กล่าวผ่านวิดิโอคอนเฟอร์เรนท์ว่า ได้ดูข่าวจากสื่อว่านายกฯให้ความสำคัญกับเด็กไทย แต่บ้านหนูครูถูกขู่ โรงเรียนถูกทำลาย แล้วนายกฯจะดูแลเด็กไทยที่เป็นอนาคตของชาติอย่างไรนั้น นายกฯ กล่าวว่า เราได้จัดทำแผนการศึกษาสำหรับพื้นที่เพื่อไม่ให้เหตุการณ์กระทบต่อการศึกษา รวมทั้งการให้ทุนการศึกษา และปรับทุนกู้ยืมทางการศึกษาโดยให้ธนาคารอิสลามเข้ามาดำเนินการด้านนี้เพื่อขยายโอกาสให้ลูกหลานใน 3 จังหวัดภาคใต้

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185