หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
กลต.เฮียริง คลอดเกณฑ์ ตราสารศุกูก

กลต.เฮียริง คลอดเกณฑ์ ตราสารศุกูก

ก.ล.ต.เฮียริงคลอดหลักเกณฑ์การออกตราสารศุกูกและทรัสตีรองรับ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์การออกตราสารศุกูกและหลักเกณฑ์ของทรัสตีสำหรับการออกตราสารศุกูก เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่งเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ระดมทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และช่วยขยายฐานผู้ลงทุนไปยังกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ทั้งนี้ ยังเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับกองทุนรวมอิสลามของไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย โดยก.ล.ต. จะเปิดรับฟังความคิดเห็น (เฮียริง) เกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันที่ 8 ม.ค. 2553

ก.ล.ต.อนุญาตให้ผู้ระดมทุนหรือนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ที่ผู้ระดมทุนจัดตั้งขึ้นเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็นทรัสตีเพื่อการออกตราสารศุกูกโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการอนุญาต ผลตอบแทนของตราสารจะเกิดจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและรับความเสี่ยงร่วมกันที่ไม่เกี่ยวกับดอกเบี้ยและสิ่งต้องห้ามต่างๆ การระดมทุนผ่านตราสารศุกูกนี้มีหลายรูปแบบ ซึ่งสินทรัพย์ที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงการทำธุรกรรมต้องสอดคล้องกับหลักชาริอะฮ์

หลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารศุกูกเป็นไปในแนวทางเดียวกับตราสารหนี้ แต่มีบางเรื่องที่ต่างกัน เช่น เพิ่มประเภทผู้ออกและเสนอขายตราสารศุกูกโดยอาจเป็นนิติบุคคลที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นก็ได้ แต่การเสนอขายตราสารจะไม่สามารถขายเจ้าหนี้ตาม

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185