หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ก.แรงงานชง จ่ายสมทบ ค่าครองชีพหัวละ2พัน

เข้าครม.หวังเพิ่มสิทธิประโยชน์ ล่อแรงงานนอกระบบเข้าประกันสังคม 9 แสนคน ขณะที่ สงป.-สลค. เบรกหัวทิ่ม กม.ประกันสังคมฯไม่เปิดช่อง...   

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุมครม.วันอังคารที่ 8 ธ.ค. กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอขอความเห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ จ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 พ.ศ... ที่กำหนดให้แรงงานนอกระบบที่สมัครเข้าระบบประกันสังคม เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 โดยให้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ๆ ละ 280 บาท จากเดิมที่ต้องจ่ายเป็นรายปี ๆละ 3,360 บาท

ร่าง พ.ร.ฎ.ใหม่นี้ กำหนดให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมเพิ่มอีก 2 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยและกรณีชราภาพ จากเดิมที่ได้รับเพียง 3 กรณี คือ กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพและกรณีตาย และขยายให้ได้รับประโยชน์จากโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากร ภาครัฐ คนละ 2,000 บาท โดยรัฐบาลจะไม่จ่ายเงินก้อนให้ แต่ร่วมสมทบจ่ายเดือนละ 160 บาท เฉพาะเดือนที่จ่ายเงินสมทบในช่วงปี 2553 เท่านั้น ส่วนที่เหลือเดือนละ 120 บาทผู้ประกันตนจ่ายเอง แต่เมื่อถึงปี 2554 ผู้ประกันตนฯต้องจ่ายเงินสมทบเต็มจำนวนเดือนละ 280 บาท

มีรายงานว่ากระทรวงแรงงาน ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาวิจัยประมาณการจำนวน แรงงานนอกระบบ เช่น กลุ่มแท๊กซี่ และผู้สนใจจะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามาตรา 40 คาดว่าจะมีจำนวนกว่า 900,000 คน โดยรัฐบาลจะมีภาระงบประมาณกว่า 1,800 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สำนักงบประมาณมีข้อสังเกตว่า การให้ประชาชนที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้รับสิทธิประโยชน์จากเงินช่วยเหลือค่าครองชีพรายละ 2,000 บาท โดยรัฐนำมาจ่ายเงินสมทบให้นั้น มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเพราะรัฐ ต้องการช่วยเหลือประชาชน และบุคลากรภาครัฐที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 15,000บาท แตกต่างจากวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และรัฐบาลก็ไม่ได้เตรียมงบประมาณเพื่อรองรับนโยบายนี้ไว้ รวมทั้งยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเรื่องจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณเห็นควรให้ผู้ประกันตนฯจ่ายเงินสมทบเข้า กองทุนฯฝ่ายเดียวตามหลักผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย

ผู้ขณะที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เห็นว่า มีประเด็นข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 กำหนดให้ผู้กันตนจ่ายเงินสมทบฝ่ายเดียว ไม่เปิดช่องให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบร่วมกับผู้ประกันตนตาม ม.40 ได้ ต้องแก้กฎหมายก่อนหรือไม่ และโครงการเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 2,000 บาท รัฐบาลดำเนินการใช้งบประมาณปี 2552 จบสิ้นแล้ว หากขอขยายอาจมีปัญหาภาระงบประมาณสูงกว่า 1,800 ล้านบาท เพราะไม่ได้จัดเตรียมงบไว้เพื่อรองรับ เห็นควรว่ารัฐบาลควรประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกันตนทราบ ถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ถ้าเข้าระบบประกันสังคม แทนวีธีการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185